h

Vier voorstellen voor meer macht voor huurders

8 december 2014

Vier voorstellen voor meer macht voor huurders

Deze week bespreekt de Tweede Kamer de nieuwe  wet op de Woningcorporaties. Eén van de belangrijkste lessen van de Parlementaire Enquêtecommissie Woningcorporaties is dat de huurder weer centraal moet komen te staan en woningbouwcorporaties zich moeten richten op de
sociale volkshuisvesting.  De SP is helder: ‘Een sterke positie van de huurder als direct belanghebbende kan - naast goed toezicht en duidelijke regels - schandalen zoals we die de afgelopen jaren hebben gezien voorkomen. Het is tijd dat de volkshuisvesting weer in publieke handen komt met een grote rol voor de huurder.’

Dit zijn de eerste vier voorstellen van de SP voormeer macht voor huurders: 
 1. Huurders krijgen instemmingsrecht bij belangrijke beslissingen zoals fusies, grote eenmalige investeringen en verkoop van
  woningen.
 2. Huurders worden gelijkwaardige partij bij het bepalen van huurbeleid en huurharmonisatie. Huurbeleid is steeds belangrijker geworden voor corporaties. Zowel zittende als nieuwe bewoners hebben belang bij een evenwichtig huurbeleid. Dat belang moet terugkomen
  middels democratisch overleg, inspraak en instemming.
 3. Bij het maken van de zogeheten prestatieafspraken tussen de gemeente en
  corporaties zitten huurders ook aan tafel om huurders en woningzoekenden te vertegenwoordigen. Gemeenten moeten met huurders als volwaardige partner een woonvisie opstellen en samen met corporaties
  volkshuisvestelijke prestaties afspreken.
 4. Huurders mogen een derde van de toezichthouders van alle toegelaten instellingen aanwijzen. Huurders hebben het meeste belang bij een goed opererende corporatie. Goed voor de democratie, goed voor de legitimiteit.

Naast deze vier plannen presenteert de SP meer voorstellen, zoals het wettelijk mogelijk maken van een huurdersraadpleging voor huurdersorganisaties, gemeentes en woningcorporaties. SP:kamerlid Sadet Karabulut:

De SP heeftveel kritiek op de woonplannen van dit kabinet waarbij de huren flink worden verhoogd, corporaties een flinke belasting wordt opgelegd
en sociale huurwoningen worden geliberaliseerd.  ‘Het zou wrang zijn wanneer we eindelijk regelen dat huurders zeggenschap krijgen, de sociale volkshuisvesting voor een zacht prijsje wordt
uitverkocht aan marktpartijen. Wij zullen dan ook voorstellen doen om de sociale huurwoningen niet te liberaliseren en huren te verlagen’.

Reactie toevoegen

U bent hier