h

17 NOVEMBER bijeenkomst Slopen? Bezopen! Oude Hoevenbraak

5 november 2015

17 NOVEMBER bijeenkomst Slopen? Bezopen! Oude Hoevenbraak

Foto: Reem Groot / Reempix

Er zijn (weer) plannen om de wijk Oude Hoevenbraak te slopen. Deze plannen vinden wij bezopen! Daarom hebben wij een buurt bijeenkomst georganiseerd in De Vink.

We hebben Harry Maas, de directeur van het Monumentenhuis Brabant uitgenodigd. Hij wil graag een presentatie geven over het onderzoek naar deze wijk, dat in opdracht van de gemeente Schijndel is uitgevoerd, en iedereen uitleggen dat het behoud van De Oude Hoevenbraak belangrijk is. Dat deze wijk belangrijke waarden heeft, dat de wijk uniek is. Maar zoals u verderop kunt lezen is het Monumentenhuis Brabant niet de enige die deze wijk wil behouden!

Als tweede spreker is Remi Poppe, SP prominent, activist en jarenlang lid was van de Tweede Kamer aanwezig. Remi zal vertellen over zijn ervaringen met dit soort sloopplannen en het tegen houden hiervan en zijn kennis over sociale volkshuisvesting.

Natuurlijk hebben we Huis en Erf uitgenodigd. Evenals het college van B&W en de Schijndelse gemeente-raadsleden.

Wellicht dat zij na de presentatie overtuigd zijn dat de sloopplannen weer in de kast moeten verdwijnen. Dat zou heel mooi zijn.

De grote meerderheid van onze wijkbewoners is het met ons eens; Slopen? Bezopen! Het bouwtechnisch onderzoek van Vissers & Roelands architecten & ingenieurs toont aan dat dit ook niet noodzakelijk is. De casco van de woningen is goed! Niet alleen de huurders, niet alleen SP-leden vinden dat de wijk behouden moet blijven. Ook de directeur van het Brabants Monumentenhuis is het met ons eens.

  • Zowel op nationaal, regionaal als lokaal niveau komen dergelijke wijken en woningen voor. De gaafheid van de woningen in de Oude Hoevenbraak en de Deken Baekersstraat is vrij zeldzaam te noemen..
  • De cultuurhistorische waarden zijn in hoge mate van belang als uitdrukking van de sociaaleconomische ontwikkeling die Schijndel heeft doorgemaakt sinds de komst van grote fabrieken aan het begin van de twintigste eeuw en direct na de Tweede Wereldoorlog.
  • De wijk Oude Hoevenbraak en Deken Baekersstraat zijn in hoge mate van belang wegens de herkenbaarheid en gaafheid van de oorspronkelijke historisch ruimtelijke structuur, bebouwing en functionele opzet van het geheel. Hetzelfde geldt voor de architectonische gaafheid.

Dit zijn drie van de vijf conclusies in het rapport “Cultuurhistorische analyse Oude Hoevenbraak, Deken Baekersstraat en Van Helmondstraat”. Een rapport dat het Monumentenhuis Brabant in opdracht van de gemeente Schijndel in 2009 heeft uitgevoerd.

ACTIE IS NODIG

Wanneer U ook vind dat de unieke en betaalbare wijk behouden moet blijven, zullen we iets moeten doen om de sloopplannen te stoppen. Geen sloop in 2019 als het contract tussen Huis en Erf en de gemeente afloopt. En zeker ook niet eerder.

Huurders die al langer in de wijk wonen weten en kennen wellicht het rapport ‘Levende Geschiedenis’, toekomst voor de Oude Hoevenbraak nog wel. Het rapport zelf en de aanbevelingen zijn nog steeds actueel. Het rapport is via deze link voor iedereen te lezen.

Zorg dat u er bij bent!

17 NOVEMBER  IN DE VINK OM 20.00 UUR.

Reactie toevoegen

U bent hier