h

Bedrijfsleven in de watten gelegd

23 april 2016

Bedrijfsleven in de watten gelegd

Drie euro per inwoner betaalden we de afgelopen drie jaren aan Agrifood Capital, een samenwerkingsverband van 19 gemeenten en twee waterschappen. In de commissie BZE van 21 april stond verlenging van het convenant op de agenda. Als SP hebben wij ingebracht, dat we beseffen dat het bedrijfsleven de motor is van de economie, samenwerking van overheid, onderwijs en ondernemers waardevol en nuttig en wij promotie van de regio best zinvol vinden. 

Maar dat we toch wat “mitsen en maren” wilden inbrengen. Toegespitst op drie punten:
1.    In de participatiemaatschappij wordt van burgers verwacht, dat ze bijdragen aan zorg en dat de overheid pas in beeld komt als de burger het zelf echt niet redt. Maar als het gaat over Agrifood Capital dan wordt het regiofonds gevuld met gelden vanuit de overheid en draagt het bedrijfsleven financieel niet bij. Volgens de wethouder moeten we blij zijn met inzet van hun uren en enthousiasme.
2.    De democratische controle op de gelden – Meierijstad breed praten we dan toch over een bedrag van bijna een miljoen over vier jaar – geven we uit handen. Verantwoording loopt via informatienota's, nieuwsbrieven, websites  en portefeuillehoudersoverleg. Zoals dat overigens geldt bij meer samenwerkingsvebanden waar we vraagtekens bij zetten. Maar dan krijgen we nog begrotingen en jaarstukken.
3.    Het gaat over de “grote jongens” in de regio. Maar we hebben ook nog midden- en kleinbedrijf. Wij komen als SP graag op voor de “kleine man”.
Dus was ons voorstel om per inwoner twee euro te gaan bijdragen en hetzelfde bedrag te vragen aan de bedrijven. Er dan dus ook geen zorggeld naar Agrifood Capital hoeft. En het bedrijfsleven op dezelfde manier behandeld wordt als de burger in de neoliberale participatiemaatschappij. Dan kan de andere euro naar het POM (Platform Ondernemers Meierijstad) Die dan ook de helft van dat bedrag bijdragen. Met de opdracht zich in te gaan zetten voor het plaatsen van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Want dan spreken we  – volgens de SP – van eerlijk delen, solidariteit en gelijke behandeling van de “grote jongens”,  de kleine mannen en de burgers.
Dus in principe geen bezwaar tegen inzet van middelen voor samenwerking en versterking van de regio, maar dan op een consequente en eerlijke manier.
Helaas was geen van de andere partijen in de raad bereid hier ook maar een stukje in mee te gaan. Voor ons het bewijs, dat ook lokaal het bedrijfsleven de overheid in zijn zak heeft.
En de lokale politiek naar zijn pijpen laat dansen. Geld regeert en wij hebben het nakijken.

Reactie toevoegen

U bent hier