h

Agrifood capital

22 februari 2019

Citymarketingbeleid: winst of waanzin?

“Alles naar de markt”, is de filosofie van onze regering. En ook ons college in Meierijstad lijkt deze neoliberale lijn te volgen. Dus moet het “merk” Meierijstad gepromoot gaan worden. Door voor veel geld (100.000 euro per jaar) reclame te gaan maken. Met de gebruikelijke slogan en een logo. Mag wat kosten!

Lees verder
8 september 2018

Reclamekaravaan Agrifood Capital

In gesprek met Agrifood Capital. (AFC) Zo stond het punt op de agenda van de beeldvormende avond op 6 september. Maar het werd geen gesprek. Eerst mocht de heer Voets (Voets specialiteiten) uit de doeken doen, hoe hij met behulp van AFC producenten had gestrikt die zijn specialiteiten vervaardigen. Vervolgens was het woord aan wethouder Goijaarts, die benadrukte hoe belangrijk de regionale samenwerking wel niet was. Alsof er die zonder AFC niet zou zijn, maar dat terzijde. Regiomanager Peerenboom kreeg daarna het woord om toe te lichten waar Agrifood Capital voor staat. En een stukje historie te schetsen. Ook de rol van de raad werd genoemd. Vervolgens was er tijd voor vragen. Die wel beantwoord werden, maar zonder ruimte voor reactie of interruptie. Dus hoezo gesprek? De SP-woordvoerder merkte dan ook op, dat het voelde als de hypocriete en misleidende reclame van de Rabobank, die pretendeert de wereld te verbeteren.

Lees verder
10 maart 2018

"Agrifood Capital Snelfietsroute"

Agrifood Capital: Het moet niet gekker worden......

  • Het is het marktdenken ten voeten uit.
  • Je zet een “merk” in de markt.
  • Voert uitgebreid reclamecampagne.
  • Levert geld op omdat iedereen mee wil doen.
  • Want je krijgt “naam”. Daar wil je bij zijn.
  • Zorgt dat alle “grote jongens” erbij betrokken worden.
  • En doet, wat gemeengoed is geworden.
  • Alle successen claimen die behaald worden.
  • Los van het feit, of die zonder Agrifood niet behaald zouden zijn.
Lees verder
5 november 2017

Duur feestje voor "nepwedstrijd"

In de begroting 2018 van Meierijstad staat een bedrag gereserveerd van honderdduizend euro. Te betalen uit onze – nog steeds erg magere – reserves. En waarvoor? Om een feestje te geven met de mooie engelse titel: “We are food”. Vanuit de provincie aangestuurd in het kader van het jaar van de gastronomie. Onze regio heeft daarin een titel gekregen als gastromonische regio van 2018. Maar dat bleek afgesproken werk, lazen we een tijd geleden in de krant. Regio's krijgen die om de beurt. En de gemeente Meierijstad wil dus die ton uittrekken om daar in Meierijstad aandacht aan te besteden. Alsof er geen belangrijkere onderwerpen zijn waar dat geld aan uitgegeven zou kunnen worden.

Lees verder
5 juli 2017

AgriFood Capital gaat buiten zijn boekje

De politieke partijen in de provincie besluiten vrijdag of dat de veehouderij in Brabant sneller maatregelen moeten gaan nemen om het milieu te ontlasten. Prima. Niet alleen de druk op het milieu, natuur en gezondheid is momenteel zo ontzettend groot, ook andere bedrijvigheid in Brabant komt door de veehouderij in de knel.

Lees verder
13 juni 2016

Zorggeld naar Agrifood Capital!

Foto: SP / www.agrifoodcapital.nl

Regionale samenwerking, wie kan erop tegen zijn? Hier is drie jaar geleden Agrifood Capital in het leven werd geroepen. Toen met 20 gemeentes, nu nog 17 gemeenten, wordt de opgerichte organisatie betaald door de inwoners. Drie euro per inwoner wordt per gemeente ingelegd, oftewel 75.000 euro voor Schijndel.

Lees verder
23 april 2016

Bedrijfsleven in de watten gelegd

Drie euro per inwoner betaalden we de afgelopen drie jaren aan Agrifood Capital, een samenwerkingsverband van 19 gemeenten en twee waterschappen. In de commissie BZE van 21 april stond verlenging van het convenant op de agenda. Als SP hebben wij ingebracht, dat we beseffen dat het bedrijfsleven de motor is van de economie, samenwerking van overheid, onderwijs en ondernemers waardevol en nuttig en wij promotie van de regio best zinvol vinden. 

Lees verder

U bent hier