h

Zorggeld naar Agrifood Capital!

13 juni 2016

Zorggeld naar Agrifood Capital!

Foto: SP / www.agrifoodcapital.nl

Regionale samenwerking, wie kan erop tegen zijn? Hier is drie jaar geleden Agrifood Capital in het leven werd geroepen. Toen met 20 gemeentes, nu nog 17 gemeenten, wordt de opgerichte organisatie betaald door de inwoners. Drie euro per inwoner wordt per gemeente ingelegd, oftewel 75.000 euro voor Schijndel.

Agrifood Capital is nu drie jaar actief. De bedoeling is de regio op de kaart te zetten als voedsel regio. Te netwerken, samen werken met het onderwijs en het binnen halen van Europese subsidies. De bedoeling is
ook extra werkgelegenheid voor de regio. Een mooi streven zou je zeggen.
Helaas kunnen we U weinig vertellen over de behaalde resultaten tot nu toe. Veel papier, veel rapporten, veel verhullend taalgebruik, maar weinig concreet. De verantwoording van gemeenschapsgeld laat op zich
wachten, de evaluatie moet nog komen. Het indienen van een begroting is nog niet uitgevoerd. Democratische controle over het geld wordt de raad
onmogelijk gemaakt.

Weer een 1 euro per inwoner meer

Komende donderdag vraagt het college de raad om geen drie maar vier euro per inwoner in te leggen. Agrifood Capital zegt dat ze 1 euro per inwoner extra nodig hebben om te organiseren dat mensen met een afstand
tot de arbeidsmarkt geholpen moeten worden aan een werkplek. Schijndel moet als 1 van de 17 gemeenten 24.000 euro extra gaan betalen. Landelijk is de sociale werkvoorziening op slot gedaan. Met daarbij de
verplichting van het Rijk aan bedrijven om mensen met een handicap in dienst te nemen. Voor de regio Agrifood Capital betekent dit dat er 825 arbeidsplaatsen bij zouden moeten komen. Concreet zijn er 400 mensen
geplaatst. Nog een flinke opgave te gaan dus. En ligt er de opdracht voor de komende 10 jaar om er nog 500 per jaar extra te plaatsen.

Wie gaat dat betalen?

Prima dat Agrifood Capital zich wil inzetten voor mensen met een handicap aan het werk te krijgen. En dat het bedrijfsleven haar verantwoordelijkheid neemt. Maar het kan niet zo zijn dat de gemeenschap dit gaat betalen. Het geld wordt gehaald uit de gelden binnen het
sociale domein. Oftewel wordt het onttrokken aan geld wat voor de zorg bedoeld is, zoals huishoudelijke zorg, ondersteunende voorzieningen zoals traplift, geld bedoeld voor de jeugdzorg, geld voor de participatiewet, onder andere de bijstand, en de sociale
werkvoorziening, in onze regio bijvoorbeeld de WSD en INB. Schandalige bezuinigingen binnen het sociale domein, grote tekorten en de kapotbezuinigde zorgbehoevende burger mag het bedrijfsleven gaan
subsidiëren. Voor de SP is dit onaanvaardbaar.

Onaanvaardbaar is ook dat Agrifood Capital werkt voor alles wat aan voedsel gerelateerd is. Dat is niet eerlijk tegenover bedrijven buiten de voedselindustrie. Om maar eens een voorbeeld te noemen, een Schijndels bedrijf (Berco) geeft scholieren en mensen met een handicap ook kansen binnen het bedrijf.

Reactie toevoegen

U bent hier