h

Gedraai rond de N279

26 juni 2017

Gedraai rond de N279

Foto: SP

Tijdens de raadsvergadering van 22 juni 2017 stond de opwaardering van de N279 op de agenda. In de commissievergadering een week eerder waren vrijwel alle fracties er nog van overtuigd dat er uitstel gevraagd moest worden aan de provincie. Er was teveel onduidelijk, de alternatieven waren onvoldoende meegenomen en er was nog geen integraal verkeersplan. Bovendien was de tijdsdruk veel te groot.

Gesmolten als sneeuw voor de zon

Maar tijdens de raadsvergadering blijkt bij de coalitiepartijen (CDA, Team Meierijstad, VVD en PvdA) de druk opeens verdwenen en de eerder genoemde argumenten waren gesmolten als sneeuw voor de zon. SP-er Kees van Limpt hekelde het gedraai van de partijen: “Geld blijkt hier weer leidend te zijn, alternatieven niet serieus onderzocht en meegenomen. De tijdsdruk geldt nog steeds.”

Motie

De SP heeft samen met de oppositie een motie ingebracht. In de motie werd gesteld akkoord te gaan met het voorgestelde tracé, geld vanuit de provincie veilig te stellen en om nog eens nadrukkelijk te kijken naar concrete uitwerkingen en mogelijke alternatieven. En dit dan maar als “minderheidsstandpunt” mee te nemen naar het overleg van de stuurgroep. Het gaat immers om een advies, want de provincie beslist uiteindelijk.

Als complete oppositie hebben we dus tegen het amendement van de coalitie gestemd en ook tegen het voorstel. Terugblikkend op dit hele proces kun je dus stellen, dat de bewoners van Zijtaart tevreden gesteld zijn. Geen rondweg om hun dorp. Ook de inwoners van Keldonk krijgen waarschijnlijk hun zin. Geen fietsbrug, maar een volwaardige verbinding. De gevraagde brug bij Keldonk met een verbindingsweg richting industrieterreinen langs de andere kant van het kanaal zal beslist wat soelaas bieden. Maar ons idee blijft toch, dat de bewoners van de Rembrandtlaan, de Leest en de Bloemenwijk de dupe zullen worden van deze “draai” van in onze ogen onbetrouwbare coalitiepartijen. Maar de eerste paal is nog niet geslagen. Dat duurt nog wel even.

Reactie toevoegen

U bent hier