h

Duur feestje voor "nepwedstrijd"

5 november 2017

Duur feestje voor "nepwedstrijd"

In de begroting 2018 van Meierijstad staat een bedrag gereserveerd van honderdduizend euro. Te betalen uit onze – nog steeds erg magere – reserves. En waarvoor? Om een feestje te geven met de mooie engelse titel: “We are food”. Vanuit de provincie aangestuurd in het kader van het jaar van de gastronomie. Onze regio heeft daarin een titel gekregen als gastromonische regio van 2018. Maar dat bleek afgesproken werk, lazen we een tijd geleden in de krant. Regio's krijgen die om de beurt. En de gemeente Meierijstad wil dus die ton uittrekken om daar in Meierijstad aandacht aan te besteden. Alsof er geen belangrijkere onderwerpen zijn waar dat geld aan uitgegeven zou kunnen worden.

Bovendien is er in dat jaar ook al het tweejaarlijkse foodspektakel Fabriek Magnifique. Dubbel op zou je dus denken. Maar het past prima in het beleid om de gemeente op zoveel mogelijk manieren te promoten. En dat mag wat kosten alles bij elkaar. Daar komt dit bedrag nog eens bovenop. Wij zullen dan ook als SP – samen met Hart voor Schijndel – een amendement indienen op de begroting, waarin we vragen om dit bedrag te schrappen. En in de reserves te laten. Zeer benieuwd welke van de overige fracties ons daarin zullen steunen. Want dit noemen wij echt weggegooid geld. En daar houden we niet van.

Tekst van Amendement (wijzigingsvoorstel)

Amendement op de begroting 2018                                       

De raad van Meierijstad, in vergadering bijeen op 6 november 2017,gelezen in de begroting 2018,

het voorstel om voor het (EU)regio event We Are Food 2018 € 100.000 uit te geven,

overwegende dat:

  • de Europese Regio Gastronomie 2018 een vermeende wedstrijd is (https://www.volkskrant.nl/binnenland/brabant-europese-regio-van-de-gastronomie-2018-na-nep-wedstrijd~a4421085/);
  • ‘We are food’, zoals het College in de begroting schrijft, onderdeel van dat jaar is en daarmee ten onrechte dat gastronomisch jaar legitimeert;
  • Agrifood Capital de aangewezen organisatie is om zo’n evenement te organiseren, als het dan toch wenselijk wordt geacht;
  • Agrifood Capital financieel voldoende wordt ondersteund door onze gemeente;
  • de gemeente Meierijstad verantwoord met haar geld moet omgaan;

besluit te schrappen uit de begroting: ‘(EU)regio event We Are Food 2018’ en het hierdoor vrijgekomen bedrag ad € 100.000 toe te voegen aan de algemene reserves

en gaat over tot de orde van de dag.

Reactie toevoegen

U bent hier