h

Van Nispen: 'Laat slachtoffers niet de dupe worden van verzekeraars'

22 november 2017

Van Nispen: 'Laat slachtoffers niet de dupe worden van verzekeraars'

Michiel van Nispen

Mensen die het slachtoffer zijn van een verkeersongeval of een medische fout, lopen het risico daarna nog een keer het slachtoffer te worden, maar dan van aansprakelijkheidsverzekeraars. SP-Kamerlid Michiel van Nispen wil dat het kabinet in actie komt om dit probleem aan te pakken. 

Gemeenten en verzekeraars hebben een overeenkomst gesloten waarbij de verzekeraars de aansprakelijkheid voor ongevallen hebben afgekocht bij de gemeentes. Van Nispen: 'In plaats van dat er per slachtoffer gekeken wordt wat er nodig is, krijgen gemeentes een grote zak geld waaruit alle ongevallen betaald worden. Daardoor komt het voor dat slachtoffers hun schade niet volledig vergoed krijgen binnen de daarvoor vastgestelde termijn, omdat ze vastlopen in de bureaucratie. Ook lopen de gemeentes grote financiële risico's omdat niet zeker is of die zak geld voldoende is en de gemeentes dan zelf moeten bijbetalen.'

Deze overeenkomst tussen gemeentes en verzekeraars, waarbij de slachtoffers waar het om gaat zelfs geen partij zijn, dreigt binnenkort verlengd te worden. Van Nispen wil dat dit voorkomen wordt: 'Slachtoffers krijgen hierdoor niet meer de schade vergoed waar zij recht op hebben. Om te voorkomen dat zij van het kastje naar de muur worden gestuurd moet deze overeenkomst van tafel.'

De SP in Meierijstad roept in ieder geval haar stadsbestuur op niet akkoord te gaan met het stilzwijgend verlengen van het contract tussen haar gemeente en het Verbond van Verzekeraars.

zie verder: https://sp.nl/sites/default/files/notitie-letselschade.pdf

Reactie toevoegen

U bent hier