h

Wethouder laat Boschweg in de kou staan

19 januari 2018

Wethouder laat Boschweg in de kou staan

"Bloemenwijk Schijndel baalt van onderzoek naar Kajuit." Het hele traject dat wij hebben afgelegd wordt in de prullenbak gegooid". "Ik voel me bedrogen en belogen door Meierijstad".  Zo begon SP fractievoorzitter Ruud Merks zijn betoog over de gang van zaken rondom het wijkgebouw op de Boschweg. Het waren enkele citaten van bewoners, die hiermee hun visie gaven over de plannen van het college. Merks kon zich dat wel voorstellen. 

Het gouden woord 'Burgerparticipatie' werd jaren geleden van stal gehaald. Bewoners mochten zelf mee bepalen hoe een nieuw wijkgebouw eruit zal komen te zien en waar het mocht komen.  Maar niets is minder waar... Beloftes worden gedaan, verwachtingen worden gewekt, maar uiteindelijk veegt de wethouder alles van tafel.  En komt hij uiteindelijk met een onderzoek naar verbouw van de Kajuit of een scenario met een kleine variant van nieuwbouw (535 m2), waarbij toekomstige gebruikers al aangaven dat dit veel te klein is.

Raadsinfomatiebrief

Begin januari laat het college opeens aan de raad weten wat hun standpunt is over een nieuw wijkgegebouw. De bewoners kregen wethouder Witlox nog wel op bezoek, maar hij maakte alleen het besluit van het college kenbaar. En zo komt het dat de bewoners zich bedrogen voelde, einde burgerpartipatie, einde discussie en een jarenlang traject wordt in de vuilnisbak gegooid.

SP op de bres

Deze ontwikkelingen schieten bij Merks in het verkeerde keelsgat en vraagt om opheldering:

Foto: tvschijndel / tvschijndel.nl
Waarom kiest u voor deze optie (verbouw Kajuit), die haaks staat op eerder gemaakte beloftes aan de buurt/wijkvereniging? Immers in november 2016 (voor de verkiezingen) hebben alle lijsttrekkers (waaronder  nu een aantal huidige wethouders) op een groot manifest (red.zie foto) hun handtekening gezet, en hiermee de belofte gedaan voor een nieuw wijkgebouw.

Het antwoord; Het afgelopen half jaar zijn alle mogelijkheden bekeken, dus ook de verbouwing van de Kajuit. Ook vroeg Merks aan het college, wat zij gaan doen met het aanbod van Woonmeij (voorheen Huis en Erf)

Wat gaat u doen met het voorstel dat Woonmeij heeft gedaan, om op deze plek sociale woningbouw te realiseren in combinatie met een nieuw wijkgebouw?

Het college blijft vaag in hun antwoord: "We zijn in gesprek met Woonmeij over de mogelijkheden voor sociale woningbouw op diverse locaties"  maar of dat ook voor deze locatie geldt blijft in het ongewis.

Tijd voor actie

SP raadslid Ruud Merks laat zich hiermee niet afschepen en kwam met twee moties om de raad een uitspraak te ontlokken. Hij wilde hiermee bereiken dat de gemeenteraad de bewoners wel serieus neemt, in tegenstelling tot het college.

Wethouder Witlox kreeg een mooie gelegenheid om zijn woord te doen. Maar die ging het inhoudelijke debat niet aan, of durfde dat niet. Een ongemakkelijke acterende wethouder kreeg het ook nog voor zijn kiezen toen bleek dat een geplande beeldvormende avond eind januari over dit onderwerp door het college van de agenda was gehaald. Dit zonder dat zij de bevoegdheid hierover hebben. Daar gaat namelijk de agendacommissie over. Toen waren de rapen gaar.  Een tien minuten durende, door het college aangevraagde schorsing, volgde.  Nee, Wethouder Witlox wilde geen debat, niet ingaan op de moties,  maar stelde voor om toch maar wel een beeldvormde avond voor te organiseren.

Hard oordeel

Ruud Merks was niet te spreken over het handelen van de wethouder. Hij haalde als laatste spreker hard uit naar wethouder Witlox:

Maar goed dat ik de laatste spreker ben. Dat gaf mij de mogelijkheid om even tot tien te tellen. Want als ik alles zeg wat ik heb opgeschreven, dat had u liever niet gehoord.  Maar wethouder: Hoe durft  u? Hoe durft u om zo de wijkbewoners in de kou te laten staan en ze zo af te schepen. Hoe durft u om dan ook nog eens de Raad niet serieus te nemen en niet in debat te gaan!!  Dit zou zomaar een motie van wantrouwen waardig zijn of op zijn minst een motie van afkeuring. U bent een wethouder onwaardig.

De twee moties van de SP werden wel in stemming gebracht, maar de voltallige coalitie stemde tegen

Hieronder de twee moties van de SP

Motie  vreemd aan de orde van de dag

“aanbod Woonmeij”

De gemeenteraad van Meierijstad

in vergadering bijeen op donderdag 18 januari 2018,

Constaterende dat:

  • Het college in beantwoording van de technische vragen van de SP fractie niet specifiek aangeeft of zij in gesprek zijn met Woonmeij, betreffende het aanbod voor realisering van sociale woningbouw in combinatie met een nieuw wijkgebouw.

Overwegende dat:

  • Het wenselijk is dat naast de mogelijke realisering van een nieuw wijkgebouw ook gekeken moet worden naar de omgeving.
  • De behoefte aan sociale woningbouw nog steeds groot is
  • Dat er op de locatie (Vossenberg) mogelijk voldoende ruimte is voor sociale woningbouw

Verzoekt het college:

Om binnen korte tijd met Woonmeij in gesprek te gaan. En samen te bekijken naar het aanbod van Woonmeij, om voor deze locatie sociale woningbouw in combinatie met een nieuw wijkgebouw te realiseren.

==========================================================

Motie  vreemd aan de orde van de dag

“uitwerking scenario’s nieuwbouw  wijkgebouw Boschweg”

De gemeenteraad van Meierijstad

in vergadering bijeen op donderdag 18 januari 2018,

Constaterende dat:

  • Alle lijsttrekkers van de politieke partijen, die op dit moment in de gemeenteraad van Meierijstad zitten, vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen in november 2016, hun handtekening hebben gezet voor een nieuw wijkgebouw in de Bloemenwijk te Schijndel.

Overwegende dat:

  • Met het zetten van deze handtekeningen, beloftes dan wel verwachtingen zijn gewekt tegenover de bevolking, met name de bewoners van de Bloemenwijk te Schijndel.
  • De bevolking mag verwachten, dat er eerst alleen onderzoek naar de financiële en maatschappelijke haalbaarheid van nieuwbouw van een wijkgebouw “Bloemenwijk” Boschweg Schijndel wordt gedaan.

Verzoekt het college:

Om alle scenario’s van nieuwbouw verder uitwerken en te onderzoeken op financiële en maatschappelijke haalbaarheid.  En vooralsnog het onderzoek naar het verbouwen van de Kajuit te schrappen. 

De resultaten hiervan medio 2018  voor te leggen aan de gemeenteraad.

Reactie toevoegen

U bent hier