h

Nieuwe aanbesteding Regiovervoer.

18 september 2018

Nieuwe aanbesteding Regiovervoer.

Er is besloten om het contract met de huidige regio vervoerder ZCN (Zorgvervoer Centrale Nederland) niet te verlengen. “Deze beslissing is mede genomen met in inachtneming van de belangen van de contractant”, stond in de raadsinformatiebrief die we hierover ontvingen.

Voor raadslid Tonnie Wouters reden om te vragen wat er nou precies wordt bedoeld met de belangen van de contractant. Wethouder Witlox geeft een niets zeggend antwoord op die vraag. Namens het college schrijft hij: “Hiermee wordt bedoeld dat ZCN heeft ingestemd met het beëindigen van het contract”

Gelukkig weten we inmiddels van college raadsleden in de regio – die wel een duidelijk antwoord op dezelfde vraag kregen van hun verantwoordelijke wethouder wat de echte reden is geweest. Eén van de wethouders zegt namens zijn college dat de reden is: “er kan onvoldoende winst gemaakt worden!”

In onze ogen dus een smakeloos resultaat van de marktwerking, waar winst allesbepalend is.

Met als resultaat dat de gebruikers en met name leerlingen die van het regiovervoer afhankelijk zijn opnieuw in onzekerheid verkeren over hoe het straks geregeld zal gaan worden. Voor de SP is het belangrijkste niet het geld maar de kwaliteit, dat moet maatgevend zijn. En het gevoel van veiligheid en zekerheid voor wie er gebruik van moet maken. We zijn in dat opzicht benieuwd naar de uitkomst van de aangekondigde nieuwe aanbestedingsprocedure.

Reactie toevoegen

U bent hier