h

Voorkomen is beter dan genezen

4 februari 2019

Voorkomen is beter dan genezen

De SP-fractie heeft voor de nota Integraal Preventief Jeugdbeleid Meierijstad 2019-2022 gestemd. In de nota ook aandacht om preventief te werken om overbelasting bij jonge mantelzorgers te voorkomen. Jonge mantelzorgers krijgen meer aandacht, zorg en bekendheid binnen de gemeente.

Jonge mantelzorgers behoren bij de aandachtsgroepen waar het focussen op de psychische gezondheid noodzakelijk is. Zij verlenen zorg aan een thuiswonend familielid, veelal een ouder of broer of zus. En verdienen het dat zij ondersteund worden. In 2019 wordt een project gestart op voorlichting aan professionals om jonge mantelzorgers te herkennen en proactief te benaderen. Prima.

Voor de SP-fractie reden om het college en de raad te attenderen op het feit, dat ook de gemeente zelf proactief op zoek moet gaan. Op meerdere fronten tegelijk inzetten op preventie.

  • Vanuit het huidige Wmo-bestand weet de gemeente welke ondersteuning er wordt gegeven in gezinnen met kinderen.
  • Via een extra keukentafel gesprek kan er worden na gegaan wat er in de gezinnen van kinderen gevraagd wordt op het gebied van mantelzorg.
  • Wordt in beeld gebracht in hoeverre de kinderen teveel belast worden met mantelzorgtaken.
  • En heeft de gemeente de mogelijkheid in gesprek te gaan met ouder (s), kinderen en hulpverleners om te bespreken hoe de gemeente eraan kan bijdragen dat de zorg die kinderen leveren opgevangen kan worden op een andere manier.

Tot onze grote verbazing kreeg ons voorstel (motie) geen steun van de meerderheid van de raadsleden. Ook de wethouder wilde de motie niet overnemen. Wethouder Roozendaal merkte op dat als bijvoorbeeld de indicatie afliep er wel naar gekeken kan worden. Maar dan kunnen al meerdere mantelzorgers zelf in de problemen zijn gekomen. Hoezo, integraal preventief jeugdbeleid Meierijstad??????

Reactie toevoegen

U bent hier