h

Zorg

De SP strijd voor goede betaalbare zorg voor iedereen. 

Artikelen
7 oktober 2021

Geld bepaalt wie zorg mag leveren

Foto: SP

Reinier Arkel stopt met via WMO gefinancierde specialistischeindividuele begeleiding. De reden die ten grondslag ligt aan het besluit om niet aan te besteden, is de -voor Reinier van Arkel- te lage tariefstelling. Het moet niet gekker worden.

Als ik niet meer betaald krijg stop ik de zorg.

Of de gemeente stelt, jij bent te duur, we zoeken een goedkopere zorgverlener.

Zover zijn we gekomen met de privatisering van de zorg. Niet de mens die zorg nodig heeft staat centraal, maar wat kost het me om de nodige zorg te geven.En wat ben ik bereid ervoor te betalen. Schande.

Lees verder
30 augustus 2020

SP zamelt schoenen in voor ‘3 zusters’ in actie

Foto: SP / sp.nl

De SP-afdeling Meierijstad ondersteunt de inzamelactie van ‘3 Zusters’, een initiatief van verpleegkundigen, om zoveel mogelijk schoenen op het Malieveld te krijgen. De komende dagen worden er door het hele land schoenen ingezameld, die op zaterdag 5 september op het Malieveld worden gezet. Zaterdag is er een online demonstratie via eerlijkebeloning.nl. Vanwege de coronamaatregelen is een vol Malieveld niet mogelijk, maar wél worden er duizenden paar schoenen neergezet onder het motto: “Wij kunnen niet gaan, maar onze schoenen wel”. Ook in Meierijstad kunnen de komende week schoenen worden gebracht.”

Lees verder
27 augustus 2019

de (jeugd)zorg is toch geen markt

In de media hebben we verontrustende verhalen gelezen over het schrappen van bedden in zware jeugdzorg in Noordoost-Brabant. Ook de zorgaanbieders zijn geschrokken over de te nemen maatregelen. Dit is voor jeugdigen en hun ouders die aangewezen zijn op specialistische jeugdzorg niet te begrijpen.

In 2015 zijn wij in Noordoost-Brabant geconfronteerd met de opdracht om de jeugdzorgtaken als gemeente over te nemen met tegelijkertijd een korting van 15 %.
Meteen werden de instellingen dus op een achterstand gezet.

Lees verder
4 februari 2019

Voorkomen is beter dan genezen

De SP-fractie heeft voor de nota Integraal Preventief Jeugdbeleid Meierijstad 2019-2022 gestemd. In de nota ook aandacht om preventief te werken om overbelasting bij jonge mantelzorgers te voorkomen. Jonge mantelzorgers krijgen meer aandacht, zorg en bekendheid binnen de gemeente.

Jonge mantelzorgers behoren bij de aandachtsgroepen waar het focussen op de psychische gezondheid noodzakelijk is. Zij verlenen zorg aan een thuiswonend familielid, veelal een ouder of broer of zus. En verdienen het dat zij ondersteund worden. In 2019 wordt een project gestart op voorlichting aan professionals om jonge mantelzorgers te herkennen en proactief te benaderen. Prima.

Voor de SP-fractie reden om het college en de raad te attenderen op het feit, dat ook de gemeente zelf proactief op zoek moet gaan. Op meerdere fronten tegelijk inzetten op preventie.

Lees verder
15 september 2018

Oproep tot breed front voor rechtvaardigheid

Foto: gtubbing

Vandaag was de SP Meierijstad vertegenwoordigd bij de manifestatie Tijd voor Rechtvaardigheid in Rotterdam op de Wilhelminakade bij Hotel New York. SP-leider Lilian Marijnissen riep tijdens haar toespraak op tot een breed front voor rechtvaardigheid: ‘Ik richt me vandaag tot u. Tot al die mensen die hard werken en er het beste van willen maken. Tot al die mensen die elke dag voelen dat ons land zo ontzettend veel beter kan. Het is tijd om onrechtvaardigheid niet langer voor lief te nemen.  Het is tijd om woede om te zetten in de moed om er iets aan te doen. Het is tijd om samen op te staan. Want als we samen opstaan, dán kunnen we winnen.

Lees verder
10 december 2017

Meerderheid Raad wil uitstel

De gemeenteraad van Meierijstad wil nog geen beslissing nemen. De motie van de SP om de overeenkomst tussen de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) en het VVV (het verbond van verzekeraars) niet te verlengen in 2018 is uitgesteld naar 14 december. De dames en heren vinden dat ze nog meer informatie nodig hebben.

Lees verder
22 februari 2017

(be)zorg(d) debat over het Nationaal Zorgfonds

De SP en andere partijen en organisaties hebben het initiatief
genomen om in Nederland een Nationaal Zorgfonds op te richten, dat in plaats moet komen van de zorgverzekeraars. Dat roept veel vragen en ook meningen op en daarom organiseerde de SP Meierijstad afgelopen maandag een Informatieavond over dit onderwerp. Veel vragen, bezorgdheid over de zorg en een breed gedragen mening dat de zorg beter kan.

Foto: Reem Groot / Reempix.com
Lees verder
19 februari 2017

SP Meierijstad naar Actiedag nationaal Zorgfonds

Foto: Guido Tubbing

Zaterdagmorgen  18 februari trok een flinke delegatie mensen uit Meierijstad richting Den Bosch om daar op te bus te stappen naar Den Haag voor de actiedag van het Nationaal Zorgfonds. In Den Haag waren tienduizend mensen om te pleiten voor een Nationaal Zorgfonds zonder eigen risico. Een verandering in de zorg die betaalbaar is en er voor staat dat geld aan de zorg wordt besteed en niet aan winsten, wervingscampagnes en bureaucratie.

Lees verder
27 januari 2017

Oproep klachten over zorghulpmiddelen

Voor levering (lenen, huren of kopen) en onderhoud van hulpmiddelen voor mensen met een - tijdelijke dan wel chronische - handicap kunt u terecht bij verschillende thuiszorgleveranciers. In bepaalde gevallen kunnen de kosten worden gedeclareerd bij de gemeente of zorgverzekeraar.

Via de hulpdienst van de SP hebben wij gehoord dat dit niet altijd naar wens verloopt. Om een goed beeld te krijgen van de huidige situatie horen wij graag uw ervaringen. Indien nodig kunnen wij hierop actie ondernemen.

Bent u zelf, of kent u iemand die gebruik maakt van deze diensten, en wilt u uw bevindingen met ons delen, neem dan contact met ons op:

SP Hulpdienst Meierijstad
Andoornlaan 5
5482PB Schijndel
tel: (073) 543 04 60 / 06-22983628

Email: Meierijstad@sp.nl

Lees verder
11 oktober 2016

Krijgt Schijndel een eigen Wmo-beleid?

Die indruk wordt gewekt door Wethouder Witlox en Hart voor Schijndel.  De SP zou daar een grote voorstander voor zijn! Wethouder Witlox in het Brabants Dagblad: Cliënten kunnen een keukentafel gesprek aanvragen, als ze menen recht te hebben op meer uren Huishoudelijke Zorg. Hart voor Schijndel op tvSchijndel: Eerdere vermindering Huishoudelijke Zorg wordt teruggedraaid. 

Wetende dat in de verkiezingscampagne voor Meierijstad er veel beloofd en geroepen wordt, wil de SP fractie, via raadslid Tonnie Wouters, toch reageren op de beide heren. Niet omdat zij geen campagne zouden mogen voeren. Maar wel op de inhoud, die ze verkondigen.

Lees verder

Pagina's

U bent hier