h

Kan niet waar zijn, of toch wel??

20 september 2019

Kan niet waar zijn, of toch wel??

Al meer dan tien jaar liggen grote lappen grond op de Scheifelaar II in Veghel onbebouwd. Terwijl de hele infrastructuur al vanaf het begin aanwezig is. Zoals ook te zien in het filmpje bij het programma “Kan nie waar zijn” van april 2015. Te wachten op mensen met veel geld, die hier een grote villa willen bouwen. Maar dat loopt niet erg vlot. Terwijl Scheifelaar I een paar jaar daarvoor snel vol liep, ging het hier tergend langzaam. Niet alleen vanwege de crisis, maar ook omdat er voor die doelgroep ook op andere plaatsen volop mogelijkheden waren.

Van de 92 geplande villa's zijn er tot nu toe 15 gebouwd. En daarnaast nog 28 patiobungalows. In een deel van dit gebied heeft al herverkaveling plaats gevonden en zijn er 32 goedkopere woningen op kleinere percelen gebouwd. Maar desondanks nog steeds ruimte in overvloed.

Dat was voor de SP reden om tijdens de raadsvergadering van 19 september – samen met de PvdA – een motie in te dienen. Waarin gevraagd werd om te onderzoeken of hier geen sociale huurwoningen gebouwd zouden kunnen worden. Het college had immers in een raadsinformatiebrief zelf aangegeven meer regie te willen gaan voeren en “het aantal dure koopwoningen in projecten te verminderen in combinatie met een toename van het aantal goedkope woningen en midden-huur”, zoals het citaat luidt uit die brief. Wij vroegen dus eigenlijk om dat hier op deze locatie nu eens te gaan doen. En hoopte dat ook andere fracties, die al heel lang roepen dat er op dit gebied iets moet gebeuren, ons daarin zouden steunen. Maar dat viel vies tegen. Alleen de fracties van Hart en Lokaal steunde deze motie. Andere partijen vonden het overbodig of wel sympathiek, maar wezen op het feit, dat het college al locaties in beeld heeft waar mogelijk tijdelijke woningen gerealiseerd kunnen gaan worden.

 Ook wethouder Compagne gaf aan, dat ze daarmee bezig zijn. En hij het nu ook weer in de raad geconstateerde ongeduld wil omzetten in resultaten. Omdat iets doen aan de woningnood voor de doelgroep uit het lagere segment hoog op de agenda staat. Maar zowel bij hem als bij de meerderheid in de raad van Meierijstad blijft het ook nu weer bij mooie woorden. Vragen om nog meer geduld. Want weer overleg. “In gelul kun je niet wonen”, halen we Jan schaeffer maar weer aan. En de kans om op een concrete plek door te pakken wordt dus ook nu niet omgezet in daden.

Wellicht is dat ook moeilijk, omdat het hier gaat om een zeer vreemde constructie. Met een Scheifelaar II CV/BV, waarvan de gemeente weliswaar voor 49½ procent mede-eigenaar is. Maar uiteindelijk waarschijnlijk niets te zeggen heeft. Omdat bouwbedrijf van de Ven het andere deel bezit en kan bepalen wat er gebeurt. Wij zullen hierover vragen gaan stellen om duidelijkheid te krijgen over hoe het zit. En hoe we kunnen voorkomen, dat grote stukken grond nog eens vele jaren onbebouwd blijven. Gereserveerd voor mensen met veel geld. Terwijl de nood voor wie aangewezen is op een sociale huurwoning of betaalbare koopwoning zo hoog is.

Reactie toevoegen

U bent hier