h

“Als de nood het hoogst is, is de redding nabij” (zou je denken)

9 september 2019

“Als de nood het hoogst is, is de redding nabij” (zou je denken)

Als de nood het hoogst is, is de redding nabij” zegt het spreekwoord. Maar als het gaat over de woningnood geldt dat beslist niet. De uitgelekte plannen van het kabinet om extra geld te reserveren voor sociale woningbouw en de corporaties zijn niets meer dan een doekje voor het bloeden. Notabene geld wat eerder door de huurders zelf is opgebracht. Al jaren op rij moeten de coöperaties de zogenoemde verhuurders heffing betalen aan het Rijk. Vele miljoenen moeten worden afgedragen aan de schatkist.

Ook in Meierijstad liggen er nog steeds geen concrete bouwplannen, die op korte termijn soelaas bieden. Het blijft bij mooie woorden in visies. En maar weer een beeldvormende avond. Met vage toezeggingen over mogelijke locaties.

Dan moet je van de nood een deugd maken” luidt een ander gezegde. Kijken waar mogelijkheden zijn om bijvoorbeeld leegstaande winkels of kantoren om te bouwen tot woningen. Daar zit wellicht een deel van de oplossing. Maar dan moeten we constateren, dat vanuit het langjarig neoliberale denken de stelling gewijzigd is in: “van de nood een verdienmodel maken”. Want wat zien we: investeerders en particulieren kopen panden op. Maken er woningen van. Maar de huren die ze vragen zijn dan zo hoog, dat de starter en spoedzoeker ook hier geen kans maakt.

Zelfs woningnood lijkt een mogelijkheid voor bepaalde geldbeluste particulieren en partijen om extreme winsten te maken. Juist omdat de nood de prijzen enorm opdrijft. En dan is het ook nog eens zo, dat hierover nauwelijks belasting betaald hoeft te worden.

Hoog tijd dus om daar eens wat aan te doen. (Net als tegen de hypotheekrente-aftrek trouwens, met de groeiende kloof tussen kopers en huurders) Maar dan loop je aan tegen het feit, dat de mensen die hier het meest van profiteren dit moeten veranderen. En wie snijdt er in eigen vlees?

Voor de SP reden om zich te blijven inzetten voor een rechtvaardige maatschappij. Anders ziet het ernaar uit, dat we over tien jaar nog steeds aanhikken tegen “hoge nood”. Met nog meer winst voor investeerders en nog meer wanhoop bij woningzoekenden in de betaalbare sector.

Reactie toevoegen

U bent hier