h

SP wil opheldering omtrent Scheifelaar II

25 september 2019

SP wil opheldering omtrent Scheifelaar II

Foto: SP

Tijdens de raadsvergadering van 19 september vernamen wij, dat de locatie Scheifelaar II  is afgevallen, als mogelijke locatie voor sociale koop/huurwoningen in Veghel. De door de SP ingediende motie kreeg onvoldoende steun. Volgens wethouder Compagne zijn er andere locaties in beeld.  Op de vraag van SP raadslid Kees van Limpt, waarom Scheifelaar II was afgevallen, kreeg hij van wethouder Compagne geen antwoord.  Dus bleven veel zaken nog steeds onduidelijk. Genoeg reden voor de SP-fractie, om in dat verband de volgende vragen te stellen:

Hieronder de vragen van de SP fractie, gericht aan het college
  • Wat is de onderliggende argumentatie van deze constatering?
  • Heeft de gemeente Meierijstad so wie so nog invloed op de plannen die op de Scheifelaar gerealiseerd gaan worden?
  • Zo nee, wat is de reden van dit “onvermogen”?
  • Zo ja, wat zijn dan de concrete plannen die ingebracht worden?
  • Van de geplande 92 villa's zijn er inmiddels 15 gebouwd. Op één perceel lijkt ook weer gebouwd te gaan worden. Welke andere concrete bouwplannen en -aanvragen liggen er voor  de rest van dit gebied?
  • Hoeveel tijd krijgt de BV/CV nog om het plangebied ingevuld te krijgen? Is dit begrensd?
  • Zo nee: wat is daarvoor de onderliggende argumentatie?
  • Zo ja: welke termijn geldt hier dan?
  • Zijn er middelen voor de raad om hierop invloed te kunnen uitoefenen?

In onze optiek is hier sprake van een indringend voorbeeld van de toenemende tweedeling in onze maatschappij. Voor wie geld genoeg heeft mogelijkheden te over. “Een gespreid bedje” zou je kunnen zeggen. Wie aan de “onderkant” zit kan wachten tot hij een ons weegt. En de politiek lijkt hier – ook lokaal –  geen boodschap aan te hebben.

Zie ook:

https://meierijstad.sp.nl/nieuws/2019/09/kan-niet-waar-zijn-of-toch-wel-0

Reactie toevoegen

U bent hier