h

Een antwoord wat geen antwoord is.

22 januari 2021

Een antwoord wat geen antwoord is.

Foto: SP

Wanneer je in de politiek kritische (dus lastige) vragen stelt krijg je meestal ontwijkende en nietszeggende antwoorden. Zoals ook op onze vraag (zie bijlage) over de 375.000 euro die door de gemeente Meierijstad wordt uitgegeven aan het project Circulair Food Center. Terwijl de regio daarvoor in onze optiek het geëigend orgaan is. Zij stellen immers zelf, dat ze gaan over “maatschappelijke opgaven die een gemeente of waterschap niet alleen kan oppakken”, zoals ze schrijven in de nieuwsbrief. En waaraan de gemeente al een forse financiële bijdrage levert. “Waarom dan toch de extra gemeentelijke bijdrage”, vroegen wij ons af en niet bekostigd vanuit de regio? Uit het antwoord (dat eigenlijk geen antwoord is, want een echte reden krijgen we niet) wordt duidelijk, dat het gaat om promotie en naamsbekendheid van de gemeente Meierijstad.

Bijdragen aan het gevoel van trots omdat het Europese kenniscentrum rond verspillingsvrij in onze gemeente gehuisvest is, zo lezen we. En wat levert ons dat als burger op? Helemaal niets! Bovendien staan er al fikse posten op de begroting voor promotie en marketing.

Is er daarnaast ook al drie jaar lang subsidie gegeven aan een Inpat Center (moet blijkbaar allemaal Engels zijn) om meer inwoners te trekken. Met een zeer mager resultaat.

De regio wordt overigens nog wel vermeld in de opmerking, dat Agrifood Capital ëën van de partners is van de stichting Samen Tegen Voedselverspilling en (mede) trekker van de regiodeal Noordoost Brabant. En volgens ons dus ook bij uitstek de (mede)financier. Maar nee, het merk Meierijstad (wat het ook moge zijn) moet gepromoot worden en dat mag wat kosten. Alsof het een winkel is, die naamsbekendheid moet krijgen en waarvoor reclame gemaakt wordt.

SP raadslid Kees van Limpt:

Maar het typeert wel het diep ingeburgerde marktdenken van dit college. En de volgzaamheid daarin van een meerderheid van de raad. Voor ons is het een triest voorbeeld van geldverspilling en het doel was toch juist om verspilling tegen te gaan?

zie ook https://meierijstad.sp.nl/nieuws/2021/01/wie-zal-dat-betalen

Reactie toevoegen

U bent hier