h

Verhuurdersvergunning nodig huisvesten arbeidsmigranten

30 september 2021

Verhuurdersvergunning nodig huisvesten arbeidsmigranten

Foto: Meierijstad / Meierijstad.nl

“Wij zijn aan het onderzoeken wat de juridische mogelijkheden zijn van een verhuurdersvergunning." Dat was het antwoord van de gemeente op een van onze vragen over het huisvesten van arbeidsmigranten. Wij denken dat het goed is als een verhuurdersheffing er komt. Dan heeft de gemeente een instrument om op te treden tegen oneigenlijk gebruik van woningen. Want dat dit nu nog wel aan de orde is, is algemeen bekend.

In zijn algemeenheid is het beleid in Meierijstad wat betreft het huisvesten van arbeidsmigranten redelijk goed op orde. Veel van onze vragen of de aanbevelingen in de vast gestelde beleidsnotitie van 6 juni 2019 worden uitgevoerd zijn positief beantwoord. De gemeente stelt dat alle beleidsaanbevelingen zijn overgenomen. Maar dat klopt niet helemaal. Helaas wordt er nog niet gewerkt met het Convenant arbeidsmigranten. Een schriftelijke overeenkomst tussen gemeente, de regio, de woningcorporatie, het huisvestingsbedrijf (de werkgever). Dan wordt schriftelijk vast gelegd;

  1. Verplichting voor de gemeente maximale inspanning om ervoor te zorgen dat aanpassing bestemmingsplannen, en alle overige regelgeving/beleidskaders die nodig zijn, tijdig af- gerond zijn.
  2. Afspraken over het tempo van realisatie met initiatiefnemers.
  3. Alle partijen onderkennen dat het voorzien in voldoende huisvesting die ten minste aan de landelijke vastgestelde normen voldoet;
  4. Het afzien door werkgevers/uitzendorganisatie van huisvesting van migranten in niet daartoe bestemde of geschikte locaties. Handhaving t.a.v. woon- of verblijfssituaties die niet aan de voorschriften voldoen. Registratie van arbeidsmigranten in BRP (basis registratie personen) dan wel RNI. (register niet ingezetenen)

Concretisering van de schriftelijke overeenkomst is vervolgens vastgelegd in 3 uitgebreide artikelen. Heel jammer dat het goed doordachte Convenant niet meteen in praktijk is gebracht.

Over het in de notitie opgenomen Convenant arbeidsmigranten schrijft de gemeente; " Nee, dat is nog niet in gebruik. Dit heeft te maken met het feit dat er door de commissie Roemer gewerkt is aan eenduidige landelijke aanbevelingen en dat wij deze willen vertalen in het convenant. Zodat we als gemeente niet afwijken van deze aanbevelingen, maar zover als mogelijk ook direct toepassen dan wel vastleggen in de afspraken die we met partijen maken.”

In onze ogen een typisch voorbeeld van een gelegenheidsargument. De beleidsnotitie is sinds 6 juni 2019 van kracht. De commissie Roemer komt pas 30 oktober 2020 met aanbevelingen. De gemeente had al ruim een jaar de tijd om met het Convenant in de praktijk te gaan werken. Ruim een jaar verloren. Een jaar waarin wellicht onwenselijke praktijken voorkomen hadden kunnen worden.

Positief is dat dat de gemeente de landelijke aanbevelingen over gaat nemen. Hopelijk gaat dit niet opnieuw een jaar duren.

 

https://meierijstad.sp.nl/nieuws/2021/09/huisvesting-arbeidsmigranten

Reactie toevoegen

U bent hier