h

Geld bepaalt wie zorg mag leveren

7 oktober 2021

Geld bepaalt wie zorg mag leveren

Foto: SP

Reinier Arkel stopt met via WMO gefinancierde specialistischeindividuele begeleiding. De reden die ten grondslag ligt aan het besluit om niet aan te besteden, is de -voor Reinier van Arkel- te lage tariefstelling. Het moet niet gekker worden.

Als ik niet meer betaald krijg stop ik de zorg.

Of de gemeente stelt, jij bent te duur, we zoeken een goedkopere zorgverlener.

Zover zijn we gekomen met de privatisering van de zorg. Niet de mens die zorg nodig heeft staat centraal, maar wat kost het me om de nodige zorg te geven.En wat ben ik bereid ervoor te betalen. Schande.

De gemeenten van de regio Meierij stellen de tarieven die zij betalen aan de zorgaanbieders voor WMO gefinancierde zorg zelf op zorgvuldige wijze vast. Het nieuwe, lagere, tarief voor de specialistische individuele begeleiding in de regio Meierij blijkt ontoereikend en niet kostendekkend om kwalitatief goede zorg tegen de nieuwe prijs te kunnen leveren. Het personeel dat volgens de maatstaven van Reinier van Arkel nodig is om deze hoogwaardige en specialistische begeleiding te bieden, is goed gekwalificeerd. De regio Meierij is daarnaast uitgestrekt wat veel reisbewegingen met zich meebrengt, ook deze reisbewegingen kunnen vanuit het lagere tarief onvoldoende gefinancierd worden, aldus Reinier van Arkel.

Voor een deel van de cliënten uit de regio Meierij zal de specialistische individuele begeleiding vanuit de ggz nodig blijven. Reinier van Arkel heeft te kennen gegeven aan de gemeenten bereid te zijn deze zorg te verlenen middels maatwerkafspraken tegen een kostendekkend tarief.

Voor de SP-fractie reden om schriftelijke vragen te stellen stellen aan het college.

 

Reactie toevoegen

U bent hier