h

“geef me een stal en ik bouw er huurwoningen”. (2)

3 december 2021

“geef me een stal en ik bouw er huurwoningen”. (2)

Foto: SP

In de commissievergadering van 1 december stond een voorstel op de agenda over gebiedsontwikkeling. Binnen een groter regionaal plan twee gebieden als pilot in Meierijstad. Waar voor boeren die willen saneren de verloedering aangepakt wordt, natuur en recreatie meer kans krijgt en er ruimte voor woningbouw mogelijk zou zijn. Toen we dit voorstel lazen, moesten we denken aan de uitspraak van  Jan van Vucht, directeur van AREA in het BD van 25 november: “geef me een stal en ik bouw er huurwoningen” En aan onze presentatie van schuurwoningen in 2017. Transitie van stallen naar bijvoorbeeld huisvesting. Dat is mooi. Zeker als het betaalbaar wonen wordt. Want een ambitie luidt: saneren van opstallen en realiseren van meer woningen.

Daarvoor zijn twee gebieden in beeld  bij Sint-Oedenrode. Met complexe initiatieven!  Onze vraag wat daaronder verstaan moet worden kreeg als antwoord, dat het best ingewikkeld was allemaal, omdat er van alles speelt in die gebieden.  In de scan, die als bijlage was toegevoegd lazen we: “meer woningen bouwen in de betaalbare categorie om jongeren ook een kans te geven op de woningmarkt.” Dat is natuurlijk wat wij als SP  ook graag willen, bijvoorbeeld met onze schuurwoningen.

Wat AREA wil met de stalwoningen.

Dus gauw zoeken: over hoeveel betaalbare woningen gaat het dan?

In deze opzet met geld vanuit de regiodeal en ook veel geld vanuit het rijk (er wordt 1,3 miljoen voor ingezet, zien we in het plan van aanpak) en ook van de gemeente nog 600.000 euro die daarvoor gevraagd wordt moet het kansen bieden, dachten wij.  In de bijlage heel veel mooie woorden, zoals we vanuit de regio gewend zijn. En dan komt de domper. Onder “fijn wonen” geen concreet voorstel. Alleen de term “vitalisering” en “de vraag naar andersoortige woningen onderzoeken.” Maar vooral verwijzing naar ruimte-voor-ruimte woningen en gericht op het terugverdieneffect.

Maar dat zijn dure huizen op grote percelen. Geen betaalbare woningen voor mensen die daar juist naar snakken. Op onze vraag waarom bij de overlegpartners als betrokken partijen geen woningbouwcorporaties genoemd zijn kregen we als antwoord, dat die in beeld komen als er plannen voor sociale woningbouw concreet opgenomen worden.

Er is wel sprake van een fonds, maar zonder concreet doel. Qua investeringen dan.  Meer een ideeënbus dus. Dan wordt ons gevraagd 600.000 euro te investeren,  die deels terugverdiend moet worden vanuit de ruimt-voor-ruimteregeling. Waar nooit sprake is van 25% sociale huur. Volgens de wethouder blijft de mogelijkheid voor betaalbare woningen wel degelijk in beeld. Maar gaat het vooral over gebiedsaanpak qua natuur en recreatie e.d. Voorkomen van verloedering en verval. Oplossingen voor boeren die willen saneren. Mooi ook. Maar desondanks toch wat teleurstellend qua woonkansen.

Geitenhouderij Olland

Onze oproep te blijven streven naar uitkopen of verplaatsen van de geitenhouderij in Olland, zodat daar je echt iets kunt zonder gezondheidsrisico’s werd ook door enkele andere partijen naar voren gebracht. Maar het is nog wachten op de uitkomst van een onderzoek dat nu loopt. Waarvan we “binnenkort” de uitkomst mogen verwachten.
https://meierijstad.sp.nl/nieuws/2021/11/wordt-de-schuurwoning-van-de-sp...
 

Reactie toevoegen

U bent hier