h

Wordt de schuurwoning van de SP de stalwoning van AREA? (1)

23 november 2021

Wordt de schuurwoning van de SP de stalwoning van AREA? (1)

Foto: SP

In het Brabants Dagblad van 25 november zegt directeur Jan van Vucht van Area: “geef me een stal en ik bouw er huurwoningen”. Eigenlijk vraagt hij gewoon om bouwgrond voor huurwoningen in de sociale sector. En die grond is wellicht te vinden op plaatsen waar nu agrarische bebouwing staat, die in onbruik raakt. En kunnen zelfs bestaande stallen omgebouwd worden naar woningen. Al zal dat de nodige investering en aanpassing vragen. In feite is het een variant op een eerder door ons als SP gelanceerd idee om sociale huurwoningen te bouwen in de vorm van schuren. Destijds geïnspireerd op Veghels Buiten, waar boerderijachtige gebouwen de norm zijn.

Ook daar geldt:  is er bereidheid om te zoeken naar beschikbare grond daarvoor? Tot op heden niet echt. Wij kunnen wel een paar locaties aanwijzen, maar ongetwijfeld zijn er talloze bezwaren om daar daadwerkelijk schuurwoningen of stalwoningen te realiseren. Want nog steeds lijkt het uitgangspunt: “de markt” moet het doen. SP raadslid Kees van Limpt:

En die gaan toch nog steeds voor het verdienmodel. Dus zullen we toch stallen en schuren van stoppende boeren moeten gaan gebruiken om de nood te lenigen. Wat bij mij herinneringen oproept aan de tijd na de oorlog, toen mijn ouders met twee andere gezinnen een pand deelden en een oom en tante hun heil moesten zoeken in kippenhokken als startplek van hun wooncarrière.

Tijd van de wederopbouw heette dat toen. Het lijkt erop dat we in deze tijd van geweldig toegenomen welvaart voor bepaalde groepen nog geen steek verder zijn gekomen.

als SP blijven wij strijden met concrete plannen.

https://meierijstad.sp.nl/nieuws/2017/09/woningbouwcorporaties-omarmen-plannen-sp

https://meierijstad.sp.nl/nieuws/2018/07/gemeenteraad-wil-onderzoek-naar-realisatie-kleiner-wooneenheden

https://meierijstad.sp.nl/nieuws/2021/09/creatief-durven-denken

Reactie toevoegen

U bent hier