h

Eerlijk delen in de AOW

15 januari 2022

Eerlijk delen in de AOW

Column  van SP raadslid Kees van Limpt 

Het minimumloon wordt verhoogd, uitkeringen volgen, maar de mensen met AOW niet. Dat zou te veel geld kosten. En dat argument snijdt hout, want de groep AOW-ers is inmiddels groot. Maar diezelfde groep is ook heel divers. Mensen die goed geboerd hebben omdat ze een goed pensioen hebben kunnen opbouwen, maar vooral ooit een huis hebben kunnen kopen. En jarenlang veel overheidsgeld kregen in de vorm van hypotheekrenteaftrek. Of subsidie bij de aankoop van een premie A woning. Jaren later nog subsidie kreeg voor verduurzaming van hun woning en aankoop van zonnepanelen. Kortom: in de loop der jaren volop hebben geprofiteerd van de vele gunstige regelingen die voor huizenbezitters golden en gelden. Ik ben er daar één van en mijn hele grote familie zit in datzelfde schuitje en vele Nederlanders met ons.

Daartegenover staat de groep die het wat minder goed getroffen heeft. Geen of nauwelijks pensioen heeft kunnen opbouwen en hun leven lang aangewezen is geweest op een huurwoning. Dus geen vermogen opgebouwd, geen “potjes” kunnen aanspreken en wel voortdurend geconfronteerd met jaarlijkse huurverhogingen. Met als gevolg, dat hun netto besteedbaar inkomen per maand beperkt is. Terwijl dat van onze groep alleen maar toegenomen is. Temeer omdat velen – net als ik - hun maandlasten op het gebied van wonen hebben kunnen terugbrengen tot een niveau, waar een student nog geen kamer van kan huren. En dus zo’n beetje kan doen en laten wat je wilt. En van een wel of niet verhoging van de AOW beslist niet wakker liggen in hun luxe bed.

Daarom zou ik willen voorstellen om gedifferentieerd om te gaan met de verhoging van de AOW. Maak dat afhankelijk van het netto besteedbaar inkomen. Geef mensen die geen of nauwelijks aanvullend pensioen hebben, maar hoge vaste lasten de voor hun noodzakelijke verhoging. Maar geef die niet aan de groep die dat op geen enkele manier nodig heeft. Zie het als een soort life time compensatie voor de mensen die nooit hebben kunnen profiteren van alle regelingen die huizenbezitters wel hebben gehad. Ik ben ervan overtuigd, dat veel mensen deze solidariteit richting minder bedeelden begrijpen en er geen moeite mee hebben. Maatwerk ten voeten uit.

Reactie toevoegen

U bent hier