h

"thuis in Rooi" zoekt urgent een onderkomen

26 juni 2022

"thuis in Rooi" zoekt urgent een onderkomen

Foto: thuis in rooi / thuisinrooi.nl

Thuis in Rooi”, een tot nu toe geheel door vrijwilligers gerunde organisatie,  biedt mensen in de kern van Sint-Oedenrode de mogelijkheid elkaar te ontmoeten. Daardoor eenzaamheid tegen te gaan en integratie te bevorderen.  Een soort wijkfunctie in het centrum. Zij zijn op zoek naar een nieuw onderkomen om hun doelgroepen te blijven bedienen, want ze moeten het pand van de Rabobank waar ze nu zitten per 1 augustus ontruimen.

Ze hebben daar een maand de tijd voor. Als nieuwe ontmoetingsruimte is het voormalig café “Kerkpleintje” in beeld, een locatie die heel passend zou zijn en waarvan de eigenaren bereid zijn daar aanpassingen te verrichten. Zodat “Thuis in Rooi” er terecht kan per 1 september. De vrijwilligers, die in ruim een jaar een goed lopende organisatie hebben neergezet, zijn bereid om ook hun schouders te zetten onder de verhuizing en nieuwe inrichting. Ze geven echter aan dat ze niet bereid zijn om nu te stoppen en op een later tijdstip opnieuw te beginnen. . De SP heeft al meermalen dit jaar aandacht gevraagd voor het onderkomen van "Thuis in Rooi" . (zie linkjes)  Gezien de noodzaak heeft de SP fractie vragen gesteld aan het College van B.&W.   Een besluit c.q. oplossing van deze situatie is zeer urgent.

 

Hieronder de vragen van de SP fractie

  • Welke bestemmingsplanwijziging is nodig om dit te realiseren?
  • Kan deze op korte termijn worden doorgevoerd?
  • Mag er vooruitlopend op mogelijke wijziging toch al gebruik gemaakt worden van deze locatie?
  • Zijn er andere belemmeringen die deze overstap in de weg staan?
  • Welke mogelijkheden zijn er vanuit de gemeente qua financiële  ondersteuning van “Thuis in Rooi” om dit buurthuis op de nieuwe locatie te kunnen inrichten en exploiteren?

zie verder:

https://meierijstad.sp.nl/nieuws/2022/02/thuisloos-in-rooi

https://meierijstad.sp.nl/nieuws/2022/02/op-bezoek-bij-thuis-in-rooi

wordt vervolgd

Reactie toevoegen

U bent hier