h

Duits Lijntje - Natuur

ECOLOGISCHE VERBINDINGSZONE

Het Duits Lijntje  is nu al heel wat  jaren niet meer in
gebruik. Hierdoor heeft de natuur in de omgeving veel gelegenheid gehad om zich te ontwikkelen.

Door de conservering van de spoordijk in de alsmaar groeiende bebouwing is het Duits Lijntje uitgegroeid tot een soort groene tunnel die dwars door Veghel heen loopt.
De provincie wilde de natuur in deze regio in kaart brengen en verbeteren. Daarom heeft de gemeente allerlei plannen opgesteld om de natuur de kans te geven. Een daarvan was het "Masterplan ecologische
verbindingszones 2005".
 
Het spoortracé dat tussen de Aa en de Leijgraaf loopt is in dit plan aangewezen als ecologische verbindingszone. 
 

Ecologische verbindingszones zijn lijnvormige natuur- en landschapselementen, die de bestaande en nog te ontwikkelen natuurgebieden van de GHS-Natuur (Groene HoofdStructuur) met elkaar verbinden.

Dit betekent dat deze grond officieel natuurgebied is en door de gemeente beschermt dient te worden tegen een teveel aan menselijke activiteiten.
 

Klik op een van de onderstaande punten voor meer informatie over het Duits Lijntje:

U bent hier