h

Ketelven: Eindelijk warm water en warmte.

22 oktober 2011

Ketelven: Eindelijk warm water en warmte.

Als je ’s winters door het Ketelven en Mergelven liep, zag je regelmatig mensen met jassen aan binnen zitten en hoorde je gillen uit de douche omdat het warm water weer op was. Dat kwam omdat er bij de bouw van de woningen in 2008 er door het bedrijf Eco-maat in samenwerking met Woonbelang een energiezuinig aardwarmtesysteem was aangelegd, waarbij de bewoners konden profiteren van een ingenieus systeem van levering van energiewater voor de vloerverwarming en warm water.

Helaas bleek al snel dat het systeem van geen kant werkte. Bewoners kregen hoge energierekeningen en warm water werd niet of op de verkeerde momenten geleverd. Er werd fors geklaagd tegen dit “energiezuinige” warmtesysteem. Van hogerhand werd de problemen aan alle kanten weggewoven. In februari 2009 gaf de heer Stas in het Brabants Dagblad aan: “de problemen beperken zich tot maar een paar woningen”. En wethouder van Burgsteden meldt in augustus 2009 als verklaring voor het probleem: “Er zit bij bewoners veel oud zeer”. Verder is volgens de wethouder het leeuwendeel van de problemen opgelost.
Maar de problemen waren levensgroot. De bewoners bleven protesteren en haalden de SP erbij. In februari 2010 kwam SP Tweede Kamerlid Paulus Jansen naar centrum de Hintel in ‘t Ven. Hans Goorhuis van het bewonerscomité hield daar een inleiding waar hij aangaf dat de bewoners zich niet serieus genomen voelde met hun klachten. Hij gaf ook aan dat dit de eerste keer was dat alle partijen (Woonbelang en Ecomaat waren ook aanwezig) over de problemen praatten. Op de bijeenkomst waren vele boze bewoners afgekomen die maatregelen eisten. Daar er na 2 ½ nog niets gebeurd was, raadde Paulus Jansen aan om de geschillencommissie in te schakelen. En dat is later ook gebeurd, maar de geschillencommissie gaf geen resultaat. Er kwam pas resultaat toen er door vele bewoners bezwaar werd aangetekend bij de huurcommissie.
In februari 2011 is er op het gemeentehuis ook weer een bijeenkomst georganiseerd door de SP. Op deze drukbezochte avond waren er weer zeer veel boze bewoners die ECHT genoeg hadden van de problemen. Er is toen een lijst van 12 eisen opgesteld naar Woonbelang en Eco-maat. Daarna begon er enig beweging in te komen. Woonbelang organiseerde zelf een 3 tal avonden in de Blauwe Kei. Er kwamen overleg onder regie van de gemeente met Woonbelang, Eco-maat en de bewoners, er werd serieus onderzoek gedaan en er kwam druk door de uitspraak van de huurcommissie. In augustus 2011 werd bekend dat er echt maatregelen genomen worden!
Er komen nu combiketels in de grondgebonden woningen. Wie had dat een jaar geleden kunnen denken! Het bewonerscomité hoopt nu dat de meeste problemen voor de grondgebonden woningen zijn opgelost. Reden voor de SP om het comité taarten aan te bieden voor deze overwinning. Eindelijk is er resultaat na jarenlangs strijd!

De resultaten zijn hoopvol, maar voor de koopwoningen en de appartementen zijn de zaken nog onzeker. Het systeem in deze woningen wordt aangepast en blijft op het aardwarmtesysteem werken. Het is nog de vraag of dit nu gaat werken. Daarom blijft de bewoners van de koopwoningen actief . De SP zal ze hierbij blijven steunen.

 

Warmteproblemen Ketelven

 

U bent hier