h

0 extra (tijdelijke) huurwoningen tot nu toe

26 september 2018

0 extra (tijdelijke) huurwoningen tot nu toe

In het Brabants Dagblad van 22 september een artikel: de missie is mislukt: 0 extra huurwoningen. In de tekst van het artikel wordt duidelijk dat bij de woningcorporaties Area en Woonmeij de voorkeur ligt voor sociale woningbouw bij permanente huurwoningen. En dat er een gebrek is aan gronden of gebouwen ook voor tijdelijke huurwoningen.

Uit het artikel komt ook naar voren dat er locaties zijn die beter voldoen voor permanente huur in plaats van tijdelijke huur. Er zijn dus locaties in beeld!!!!

Voor raadslid Wouters reden om de volgende vragen te stellen;

1. Waarom is hier tot nu toe dan geen werk van gemaakt?  (Want 100 extra huurwoningen al dan niet tijdelijk, zijn er  toch 100 extra.)

Een lichtend voorbeeld van twee locaties in Schijndel; het nieuwe wijkgebouw op de Boschweg en de invulling van het oude gemeentehuis. Het nieuwe wijkgebouw wil Woonmij bouwen in combinatie met huurwoningen. Het resultaat sinds mei j.l. : de toekomstige gebruikers hebben niets meer gehoord over de invulling van het gezamenlijk gebruik van het wijkgebouw. De raad heeft nog geen bestemmingswijziging van het plangebied gezien. Het nieuwe gedeelte van het oude gemeentehuis is te gebruiken voor appartementen met al dan niet zorg.

2. Hoe ver bent u met deze plannen met name wat betreft te bouwen huurwoningen?

3. Wanneer gaat u besluiten dat deze twee locaties voor sociale huurwoningen in beeld zijn?

4. Of gaat u ervoor kiezen dat deze locaties in particulier bezit moeten komen en een projectontwikkelaar de lachende derde gaat worden?

5. Zo ja, hoe serieus moeten we het college dan nemen, wanneer u zegt dat het college de  woningcorporaties wil houden aan hun bod om honderd extra huurwoningen te realiseren?

De oude gemeente Veghel had bij de fusie erg veel grond in bezit wat zwaar drukte op de begroting. De bouwmarkt trekt aan, dus ook de verkoop van de gronden in Veghel, heb ik uit betrouwbare bron vernomen. Maar nog steeds veel gronden in bezit.

6. Hebt u al besloten welke gronden die nog steeds in bezit zijn van de gemeente voor sociale huurwoningen in aanmerking komen? (Zo niet, dan ook hier delfde vraag als onder punt 4.)

Graag een duidelijk antwoord op onze vragen.

Als de concurrentiepositie van de gemeente m.b.t. aankoop hiermee in het gedrang dreigt te komen ( hoewel ik me dat niet voor kan stellen, want in de genoemde voorbeelden is de gemeente al eigenaar van de gronden) kan de raad dan vertrouwelijk geinformeerd worden?

Groetjes

Tonnie Wouters

De SP is van mening dat als het college roept dat er meer sociale woningbouw nodig is er ook daadwerkelijk de schop in de grond moet. Behalve de woningcooperaties heeft ook de gemeente hierin een belangrijke taak. Hopelijk worden we (en de bevolking) niet teleurgesteld door de antwoorden op de vragen.

Reactie toevoegen

U bent hier