h

Prestatieafspraken: veel woorden, geen daden.

10 december 2018

Prestatieafspraken: veel woorden, geen daden.

Foto: SP

Tijdens een beeldvormende avond op 6 december presenteerden de woningbouwcorporaties de prestatieafspraken, die zij samen met de gemeente Meierijstad hebben gemaakt. Met doelen voor het jaar 2019. Ook hier veel mooie woorden, een groot aantal aandachtspunten als dynamiek, duurzaamheid, welzijn en zorg. Samenwerking is het belangrijkste thema. En de grondprijs komt nog ter sprake. Zorgen ook over de stijgende bouwkosten worden genoemd. Maar concrete cijfers over wat er waar en wanneer gebouwd worden ontbreken totaal.

Op de vraag van de SP hierover kregen we als antwoord, dat die in het voorjaar gepresenteerd gaan worden. Hoezo prestaties? Dan zeg je toch wat je wilt bereiken en hoe dat te meten is.

Nu worden reeds geplande woningen twee of drie keer genoemd en lijkt het – ook in artikelen in de lokale krantjes – of er veel gebouwd wordt. En er zijn gelukkig wel wat huizen opgeleverd inmiddels. Maar het blijft nog altijd ver achter bij wat er nodig is op het gebied van sociale woningbouw. Mede omdat er geen locaties zijn. Geen grond om te bouwen dus. Ook niet voor de ooit beloofde 100 extra tijdelijke woningen.

En zo blijft de situatie in Meierijstad , dat mensen met een dikke beurs keuze te over. Een riant aanbod op allerlei plekken. Maar mensen die aangewezen zijn op een huurwoning in de sociale sector kunnen wachten tot ze een ons wegen. Een wanprestatie is het, deze overeenkomst. Nog los van het feit, dat huurders altijd de underdog zijn geweest en dat ook blijven. Middels de huurdersheffing die corporaties opgelegd krijgen meebetalen aan het belastingvoordeel dat kopers hebben vanuit hun hypotheekrente-aftrek. Te gek voor woorden. Hoe mooi ze ook geformuleerd zijn.

Reactie toevoegen

U bent hier