h

Huur te duur!!!!!

2 mei 2019

Huur te duur!!!!!

Foto: Pixabay.com / Pixabay.com

Voor veel mensen is dit de harde werkelijkheid. Elke maand zijn de woonlasten die er mede voor zorgen dat er financiële problemen zijn of kunnen ontstaan. De huurstijgingen in de sociale sector moeten aan banden gelegd worden. Een eerste stap lijkt gezet te kunnen worden.

Aedes (landelijke overkoepelend orgaan van de woningcorporaties) en de woningcorporaties hebben afspraken gemaakt, het Sociaal Huurakkoord. Afspraken wanneer huurders huurverlaging of huurbevriezing kunnen aanvragen.

Wie kan huurverlaging vragen?

Huurders die een laag inkomen hebben en een huur boven de €720,42.  Een laag inkomen heb je als je in aanmerking komt voor huurtoeslag. Of je die huurtoeslag daadwerkelijk krijgt maakt niet uit. Dit is niet van toepassing als je in de vrije sector huurt.

Wie kan huurbevriezing vragen?

1 Huishoudens met een laag inkomen en een huur boven de ‘aftoppingsgrens’. Die is €607,46  voor een- en tweepersoonshuishoudens en €651,03 voor huishoudens van drie of meer personen.

2 Huishoudens met een huur boven de €720,42  en een inkomen dat te hoog is voor huurtoeslag, maar lager dan 38.035 euro.

Huurbevriezing, een voorbeeld;

Een alleenstaande met een huur tussen de €607,46 en €720,42. Het jaarinkomen is lager dan €22.700,- (bij AOW €22.675,- ).  Voor een en twee persoonshuishoudens met de aftoppingsgrens van €607,46. Voor meerpersoonshuishouden is de aftoppingsgrens  €651,03.

Huurverlaging, voor hetzelfde voorbeeld,

Ook kunt u de verhuurder vragen om huurverlaging. Om de ‘rekenhuur’ dat is de netto huur, of als je in een flat of appartementencomplex woont + de subsidiabele servicekosten te verlagen tot de aftoppingsgrens van 607,46. Volgens het Sociaal Huurakkoord is de verhuurder dit niet verplicht. Maar zo’n huurprijs past wel bij het beleid Passend toewijzen.

Denkt u dat u in aanmerking komt? Ga naar www.Woonbond.nl, klik op huurbevriezing/huurverlaging. Vul de check in, je jaarinkomen, je gezinssamenstelling en de huurprijs. Dan rolt er direct uit of je wel of niet in aanmerking komt.

Volgens de wet is de verhuurder niet verplicht om huurverlaging of huurbevriezing te geven maar in het gesloten akkoord is afgesproken dat ze dit wel gaan doen. Werkt de verhuurder niet mee dan kun je bij Woonbond.nl een online formulier invullen waarna de Woonbond zowel contact opneemt met het ministerie als de verhuurder zelf. In dit geval kunt/mag u natuurlijk ook contact opnemen met de SP Hulpdienst.

Hulp nodig???Neem contact op met de SP, tel. 073 5430460 of 06 22983628.

Of kom naar he spreekuur van de SP Hulpdienst, elke maandagavond van 20.00 uur tot 21.30 uur. Andoornstraat 5, 5482 PB Schijndel

Reactie toevoegen

U bent hier