h

“Meierijstad klem gezet bij ontwikkelingen Scheifelaar II.”

11 oktober 2019

“Meierijstad klem gezet bij ontwikkelingen Scheifelaar II.”

Foto: DTV

De SP heeft de stellige indruk, dat de grote percelen op Scheifelaar II in Veghel, tot in lengte van jaren gereserveerd blijven voor de rijkere inwoners van deze gemeente. Of mensen van buiten de gemeente, die daar willen komen wonen. Dat constateren we, na het lezen van de antwoorden, die het college van Meierijstad heeft gegeven op de technische vragen die de SP heeft gesteld, over het perspectief van Scheifelaar II.

Ook betwijfelen ze ten zeerste, of deze locatie wel in beeld is geweest als mogelijke plek voor sociale woningbouw. Want wethouder Goijaarts schrijft in de beantwoording: “wordt uitvoering gegeven aan de gesloten samenwerkingsovereenkomst. Het realiseren van sociale woningbouw is geen onderdeel van de afspraken en zijn niet opgenomen in de planopzet en het bestemmingsplan”. SP raadslid Kees van Limpt: Dat betekent dus, dat wethouder Compagne vooraf wist, dat dit geen optie was, terwijl hij stelde, dat die wel in beeld was geweest. Het lijkt erop dat de gesloten samenwerkingsovereenkomst met de firma Van de Ven leidend is. En die zegt, dat er geen begrenzing qua tijd opgenomen is en “invulling grotendeels afhankelijk van het afzettempo”, zo lezen we.

Dat betekent dus misschien nog weer tien jaar om een stuk of vijftien villa's te bouwen. En de rest van de grond – waar tien sociale huurwoningen gerealiseerd zouden kunnen worden op het perceel van één villa- nog jaren onbebouwd mag blijven liggen wachten op mensen met geld. Er zijn natuurlijk meer woningen gebouwd inmiddels. De patiobungalows waren ingepland en zijn gerealiseerd. Een deel  is ingevuld met huizen in de wat goedkopere sector na een wijziging van het bestemmingsplan. (Aangevraagd overigens door de firma van de Ven.) Dat zou ook elders nog kunnen. Maar we moeten constateren, dat de overeenkomst die ooit gesloten is de gemeente in feite klem zet.

Dat we als raad nog invloed zouden kunnen uitoefenen door het “opkopen van de overige aandelen van de CV/BV of door het wijzigen van het bestemmingsplan” is natuurlijk een wassen neus”, aldus Van Limpt  “We blijven dan afhankelijk van een particuliere ondernemer, die bepaalt wat er wel en niet kan. Want die heeft de meerderheid van de zeggenschap. Zoals dat ooit door de voormalige gemeente Veghel is overeengekomen. Vanuit het: “alles-naar-de-markt-denken”. Waar we nu de wrange vruchten van plukken.”

Zie verder:

https://meierijstad.sp.nl/nieuws/2019/09/sp-wil-opheldering-omtrent-scheifelaari-i

https://meierijstad.sp.nl/nieuws/2019/09/kan-niet-waar-zijn-of-toch-wel-0

Reactie toevoegen

U bent hier