h

Geen huurverhoging in deze onzekere tijden

7 april 2020

Geen huurverhoging in deze onzekere tijden

Foto: SP

Afgelopen week werden de huurders van AREA verrast met een nieuwsbrief waarin een huurverhoging met ingang van 1 juli a.s. aangekondigd werd. Het is voor de SP volstrekt onduidelijk onder welke steen AREA de laatste weken geleefd heeft.

Door de corona crisis zijn veel mensen in financiële onzekerheid
geraakt en wij vinden het niet gepast om in deze tijden de vaste lasten
van de sociale huurders flink te verhogen.
AREA is van mening dat een huurverhoging te verdedigen is omdat veel
huurders geld terugontvangen van de energiemaatschappij omdat de
zonnepanelen veel stroom hebben opgewekt.
Dat voordeeltje weegt echter totaal niet op tegen de harde klappen die
mensen nu financieel krijgen. Nog los van het feit dat velen die nu
noodgedwongen thuisblijven straks een hogere energierekening zullen
hebben.
In deze tijd wordt gevraagd solidair zijn, maar dat geldt niet alleen
voor burgers maar ook voor de grote bedrijven en de coöperaties.
AREA heeft voldoende reserve om af te kunnen zien van deze verhoging. De jaarrekening van 2018 van AREA maakt dat ook duidelijk. In 2018 had men een nettoresultaat (winst) van ruim 10 miljoen. Het netto eigen
vermogen bedroeg eind 2018 ruim 54 miljoen.

Daarom hebben we het College van B. en W gevraagd om hierover met AREA in gesprek te gaan en ze te wijzen op hun maatschappelijke
verantwoordelijkheid en AREA met kracht verzoeken om dit jaar van de
huurverhoging af te zien?

In deze tijd, waarin iedereen het al zwaar heeft. Is het beter dat huurders hun aangekondigde huurverhoging beter kunnen besteden in het ondersteunen van de (lokale)economie, dan het weer (nog) groter maken van de miljoenreserves

===========

Note..  Daar het nog niet duidelijk is wat Woonmeij en de andere woningbouwverenigingen van plan zijn mbt mogelijke huurverhogingen, zijn deze (voorlopig) buiten beschouwingen gelaten… wordt evt. vervolgd.

Reactie toevoegen

U bent hier