h

Verbeteren woningbouwregie: doekje voor het bloeden!

14 juni 2020

Verbeteren woningbouwregie: doekje voor het bloeden!

Met een “plan van aanpak woningbouwversnelling 2020” wil het college de regievoering op de woningbouwproductie versterken. Door te werken met meer flexibiliteit dan aangegeven staat in de woonvisie. Waar is opgenomen, dat bij bouwprojecten van meer dan vier woningen een kwart ervan in de sociale sector moet vallen. En dat is een heel goed uitgangspunt om aan de vraag naar meer sociale huur- en koopwoningen te voldoen. Maar het college wil echter hun eigen doelstelling wijzigen. En wel op een heel slimme manier. Want ze stellen voor om projectontwikkelaars (sorry, ze worden ontwikkelpartners genoemd) de mogelijkheid te bieden om hun verplichte deel “sociaal” af te kopen. Een compensatieregeling dus. De “partner” wordt dan verplicht om een bijdrage te storten in wat ze een vereveningfonds noemen. Met andere woorden: ze kunnen voor € 11.600 hun “plicht” afkopen. Een schijntje op een project met dure huizen.

SP raadslid Ruud Merks: “Een projectontwikkelaar ligt hier echt niet wakker van. Waarbij de rekening ongetwijfeld doorgeschoven wordt naar de kopers. Het idee is, dat er voor het geld uit het fonds elders meer woningen in de sociale sector gebouwd kunnen worden. Een doekje voor het bloeden noemen wij dat

 Het is niet alleen een geste richting “partners” die dan hun plannen kunnen doorzetten, maar zorgt ook voor een verdere tweedeling. Van wijken waar alleen duurdere huizen staan en buurten waar de rest mag wonen die ook nog een huis nodig hebben.  En dat is in onze ogen van de SP onaanvaardbaar.

Merks: Als SP vinden dat deze woningen er  moeten komen en de gemeente HEEL SIMPEL  sociale woningbouw gewoon  MOET afdwingen

Reactie toevoegen

U bent hier