h

Hoezo doorgaan?

7 juli 2020

Hoezo doorgaan?

Foto: Actiegroep LijnRecht tegen Zon- en Windpark

Actiegroep Lijnrecht tegen Zon- en windpark heeft deze week, met klem erop aangedrongen dat de gemeente Meierijstad veel breder naar de aanleg van deze zonnepanelen in het huidige plan gaat kijken. In hun persbericht geven ze aan dat de gemeente het advies van de provincie voor tijdelijk uitstel, met twee handen zou moeten aangrijpen.

De politiek van provincie Brabant meldt op 17 juni dat ze een stop wil op de aanleg van zonnepanelen op goede vruchtbare landbouwgrond. De provincies Brabant, Friesland, Overijssel en Drenthe willen dit i.v.m. nieuwe onderzoeken en inzichten tijdelijk parkeren en heroverwegen. De actiegroep haalt een uitspraak van wethouder van Meierijstad Jan Goijaarts aan in het Brabants Dagblad, dat Meierijstad op de al ingeslagen weg door te willen gaan, omdat de gemeente Meierijstad hier al klaar voor denkt te zijn.

De SP fractie Meierijstad kan zich wel vinden in het verzoek van de Actiegroep.  De SP fractie heeft destijds tegen het raadsvoorstel Het rapport ‘De toekomst van zon en wind in Meierijstad’  gestemd. De SP had meedere redenen voor hun tegenstem.De socialisten zien zoekgebieden voor zon- en windparken in of nabij (kwetsbare) natuurgebieden niet zittten. Daarnaast dienen er eerst naar alternatieven te worden gezocht, voordat er überhaupt naar zon- en windparken wordt gekeken.

Net als actiegroep "Actiegroep LijnRecht tegen Zon- en Windpark" nu, heeft de SP fractie ook al gerefereerd naar de zogenoemde zonneladder, Waarin o.a. wordt gesteld eerst te kijken naar:

  1. Besparen,
  2. Daken, wanden van gebouwen volleggen
  3. Incourante stukken grond (parkeerterreinen, braakliggende grond, taluds langs de snelweg)       
  4.  Als laatste, als deze voorgaande stappen zijn benut, landbouwgrond gebruiken voor het plaatsen van grote aantallen zonnepanelen.

De Zonneladder is er ons inziens om de juiste volgorde aan te geven en deze ook in die volgorde uit te voeren. 

De actiegroep vraagt zich hardop in hun persbericht af : Hoe kan de gemeente Meierijstad dan tot de uitspraak komen door te willen gaan met de grootschalige aanleg van vele hectares vol met zonnepanelen op landbouwgrond?

SP raadslid Ruud Merks, durft hier wel op een antwoord te geven.

"Voordat het rapport De toekomst van zon en wind in Meierijstad’ in de gemeenteraad aan de orde kwam bleken er al verzoeken/aanvragen te liggen, voor de aanleg van zonneparken. Heel "toevallig" in de zoekgebieden, die in het rapport waren aangegeven.

 Actiegroep "LijnRecht tegen Zon- en Windpark": Waarom wil de gemeente koste wat kost doorgaan met hun plannen terwijl de provincie dit toch werkelijk anders ziet? Hoezo doorgaan?

De provincie Noord Brabant, wil net als diverse andere provincies dit tijdelijk parkeren en heroverwegen i.v.m. nieuwe onderzoeken en inzichten.

Zie verder:

https://meierijstad.sp.nl/nieuws/2020/02/zon-en-wind-in-meierijstad-slecht-weer-op-komst

https://meierijstad.sp.nl/nieuws/2020/01/handen-af-van-natuurgebieden

Reactie toevoegen

U bent hier