h

Gemeente Meierijstad wil geen extra betaalbare woningen!

26 september 2020

Gemeente Meierijstad wil geen extra betaalbare woningen!

Foto: SP

Dat is de conclusie na de beantwoording van onze vragen over betaalbaarheid van woningen. Het college vindt het juist positief als goedkope/middel dure koop omgezet wordt naar middel dure huur. Het door de raad vastgestelde beleid, bij elk nieuwbouw project 25% betaalbare woningen wordt hiermee een lege huls.

In 2012 bouwt woning coöperatie de Kleine Meierij uit Rosmalen het project de Lochtenburg in Schijndel. Sociale huur appartementen in het Centrum van Schijndel. De woning coöperatie besluit in 2016-2017 de woningen te verkopen. De koper is vastgoed Daalmans. Voor de SP-fractie reden om vragen aan het college te stellen hoe de gemeente dit met nieuwe bouwprojecten wil voorkomen. Opmerkelijk is dat voor de beantwoording van onze vragen het college advies gevraagd heeft aan de lokale makelaars. Geen eigen actueel lokaal onderzoek, geen advies vragen aan Woonmeij of Area. De vrije markt mag spreken….

Onze vraag, blijven betaalbare woningen betaalbaar?

  1. De wethouder zegt bij het beantwoorden van onze vragen, dat hij niet in detail op de hoogte is over de verkoop van de sociale huurappartementen “de Lochtenburg” in Schijndel. En dat blijkt dus ook. Hij zit er ver naast. Hij stelt dat het niet zeker is dat de Kleine Meierij in 2012 de appartementen echt als sociale woningbouw heeft gezet. Dat had hij gewoon na kunnen vragen!!!

Dat de eerdere sociale huurappartementen gebouwd door woning coöperatie de Kleine Meierij verkocht werden aan vastgoed Daalmans is goed, volgens het college. Dat de begin huren van ongeveer 650 euro nu al gestegen zijn tot 800, 900 en 1000 euro is geen probleem. De verschuiving van betaalbare woningen naar middelduur is juist positief!

De wethouder vertelt dat deze appartementen van 100 tot 120 m2 in de vrije sector thuishoren. Alsof mensen met een kleinere beurs maar genoegen moeten nemen met minder ruimte. Maar deze appartementen zijn geen 100 tot 120 m2. Van de ongeveer 39 appartementen zijn er zeker 27 appartementen van 83 m2.

Op papier moet bij elk nieuwbouwproject 25% betaalbare woningen gebouwd worden. Of deze woningen bij de juiste doelgroep terecht komen is de grote vraag.

  1. Volgens de wethouder kan hier beleid op ontwikkeld worden. Dat is er dus nog niet….. Met een doelgroepen verordening zou dit kunnen. Zo’n verordening ligt nu bij de gemeente onder de loep. Als voorbeeld noemt hij dat een koper van een starters-woning geen starter hoeft te zijn. Wat een onzin. Betaalbare woningen bouw je voor mensen met een kleinere portemonnee. Of iemand dik, dun, kort of lang is, doet niet ter zake. Woonmeij en Area (moeten) selecteren hun huurders ook op inkomen.

Als het aan het college ligt komt er geen beleid dat voorkomt dat betaalbare koopwoningen opgekocht worden door beleggers. De gemeente wil geen zelfbewoningsplicht invoeren. De SP diende hierover een motie in. Het college deed later de toezegging om het te onderzoeken en de onderzoeksvraag met de raad te delen.

  1. Volgens de makelaars komt het opkopen van goedkope en middel dure koopwoningen door beleggers in beperkte mate voor. Volgens de ervaring van de makelaars zorgen deze beleggers voor een toename van middel dure huurwoningen. Daar is ook behoefte aan. Het echte probleem is het tekort aan woningen. Dat laatste klopt natuurlijk. Maar middel dure en vooral dure koopwoningen worden er wel gebouwd. Betaalbare huur en koopwoningen worden er veel te weinig gebouwd. Steeds vaker zien we dat betaalbare woningen opgekocht worden en vervolgens verhuurd worden aan bijvoorbeeld arbeidsmigranten. Was dit eerder wellicht in beperkte mate, nu gebeurt het steeds meer. Voorbeelden te over te vinden in onze woonwijken. En elke betaalbare woning die ingezet wordt als verdien model is er één teveel.

Het college geeft toe dat er mogelijkheden zijn een zelfbewoningsplicht voor nieuwbouwwoningen in te voeren. Het college is van mening dat gezien de resultaten van het onderzoek  daar geen aanleiding toe is.

  • Hoezo onderzoek? Er is gesproken met de lokale makelaars. Ze halen een onderzoeksrapport aan van het kadaster uit 2019. Ze gebruiken nog wat aantallen opgeleverde woningen uit 2018 en 2019. Voor 2018-2028 gaat het college ervan uit dat goedkope koopwoningen meer dan 10% zal zijn en middel dure huur minder dan 15% zal zijn. Of dat werkelijk zo is, is de grote vraag.
  • Er komt extra druk op de handhavingstaak van de gemeente en de personele capaciteit. Zoals reguliere controles, handhavend optreden, communicatie ed. Als je het beleid van 25% betaalbare woningen uitvoert, dan kan dit een consequentie zijn
  • Er komen grotere risico’s voor projectontwikkelaars. Een extra randvoorwaarde die hun beperkt in hun mogelijkheden om een programma/product te bepalen dat ze in de markt willen zetten. Waarmee volgens de SP het college duidelijk maakt het prima te vinden dat de markt ons woningbouwprogramma bepaalt.
  • Zelfbewoningsplicht zou slechts tijdelijk kunnen voor 2 ot 5 jaar. Dat is in ieder geval beter dan 0 jaar. Via de lijn van erfpacht of privaatrechtelijke kettingbepalingen kan de bewonersverplichting onbepaald worden. Maar dat wil het college niet. De extra druk op de handhavingstaak en de grotere risico’s voor de projectontwikkelaars zijn de reden…..

Het is schandalig dat het college denkt dat het genoeg is om de raad per brief hiervan op de hoogte te brengen. We laten dit er niet bij zitten.

Zie verder:

https://meierijstad.sp.nl/nieuws/2020/03/woonplicht

Reactie toevoegen

U bent hier