h

Stichting Bloemenwijk mag langer in huidig wijkgebouw blijven

10 november 2016

Stichting Bloemenwijk mag langer in huidig wijkgebouw blijven

Een mooi succes voor de stichting Bloemenwijk (Boschweg NO)  Een motie van de SP fractie kreeg unanieme steun  van de gehele gemeenteraad.  Ze mogen in ieder geval een jaar langer hun wijkgebouw blijven gebruiken, in afwachting van (mogelijke) nieuwbouw.  Raadslid Tonnie Wouters overtuigde de andere fracties van de noodzaak.

Betoog Tonnie Wouters

Het wensenlijstje van de nu nog Schijndelse raad naar onze fusiepartners is ingetrokken. Van de eerder 4 genoemde voor alle partijen in deze raad belangrijke zaken, een podium accommodatie, herbestemming van het gemeentehuis en kermis op de markt heeft de raad besluiten genomen., of gaan die deze raadsvergadering nemen. Prima….Voor onze fusie partners zijn voordat we Meierijstad worden, is dit dan een vast gegeven.

Blijft nog over een nieuwe accommodatie op de Boschweg NO.

Als raad hebben we nu nog de laatste mogelijkheid om de bewoners van de Boschweg NO, de gebruikers van de Kajuit en de Stichting de Bloemenwijk duidelijkheid te verschaffen voordat we opgaan in Meierijstad.

Als raad hebben we nu nog de mogelijkheid om ons unaniem uit te spreken voor een nieuwe accommodatie, met een woonservice punt, en dit bij de fusiegemeenten helder te maken.

Ook kan deze raad zich uitspreken dat de Stichting de Bloemenwijk gebruik kan blijven maken van het huidige gebouw, totdat er een definitieve beslissing valt.

De wethouder heeft nog een paar weken de tijd om dit nadrukkelijk met zijn collega’s te bespreken. En wellicht ziet hij ook nog kans dit financieel zeker te stellen.

Daarom dienen wij de volgende motie in,

Motie vreemd aan de orde van de dag

De raad van Schijndel bijeen op 10 november 2016,

overwegende dat de raad van mening is dat op de Boschweg NO een nieuwe accommodatie nodig is,

verzoekt het college dit kenbaar te maken bij de fusie gemeenten,

verzoekt het college positief te reageren op het verzoek van de Stichting Bloemenwijk het huidige gebouw te kunnen blijven gebruiken totdat er een definitief voorstel ligt,

en gaat over tot de orde van de dag,

Motie ondertekend door alle partijen

Zie verder:

https://meierijstad.sp.nl/nieuws/2013/07/bloemenwijk-op-de-schop

https://meierijstad.sp.nl/nieuws/2016/09/er-is-nog-hoop-voor-bloemenwijk

https://meierijstad.sp.nl/nieuws/2016/07/besluiteloosheid-over-nieuw-wijkcentrum-boschweg-no-schijndel

https://meierijstad.sp.nl/nieuws/2016/10/35-miljoen-euro-te-verdelen-dankzij-overschot-over-het-jaar-2015

https://bloemenwijkschijndel.wordpress.com/

Reactie toevoegen

U bent hier