h

Je zou dus bijna zeggen tegen een bijstandsgerechtigde: wordt raadslid.

31 december 2020

Je zou dus bijna zeggen tegen een bijstandsgerechtigde: wordt raadslid.

Foto: SP

Een wereld van verschil: kijk en vergelijk.  

Je leest het bijna met het schaamrood op je kaken. Een vrouw uit de gemeente Wijdemeren moet 7000 euro terugbetalen aan de gemeente, omdat haar moeder jarenlang boodschappen voor haar had gedaan. Om haar dochter, die leeft van een bijstandsuitkering van 1095 netto per maand, wat te helpen om rond te komen. Te zorgen dat de maand voor haar niet langer is dan de inhoud van haar portemonnee.

Maar volgens de participatiewet moet een bijstandsgerechtigde die geld of goederen krijgt dat opgeven. En het toezicht daarop is streng, maar door de gemeente zelf in te vullen. Kan en mag dus per gemeente verschillen. Ook de rechter vond dat ze moest betalen, want de participatiewet regelt dat. En de rechter toetst alleen of de wet correct wordt uitgevoerd. En zo staat het er nu eenmaal in. Aangenomen door een meerderheid van de dik betaalde Kamerleden. Waaronder ook een aantal dat nu twittert dat het een schande is. Maar medeverantwoordelijk is voor deze wet. Hoe hypocriet wil je zijn?

Hoe anders is het dan geregeld voor bijvoorbeeld een raadslid ut Meierijstad, die voor het raadswerk netto per maand meer op zijn of haar bankrekening bijgeschreven krijgt dan genoemde mevrouw. Dat is namelijk 1100,19 euro per maand. Waar nog een extraatje bovenop komt in december van 1163,86. (De raadsleden kunnen zelf bepalen wat ze met het extraatje doen. Er is geen controle vanuit de gemeente of het geld wordt uitgegeven aan voorzieningen ter zake van arbeidsongeschiktheid, ouderdom en overlijden.. )

Daarnaast kan er nog een extra onkostenvergoeding gevraagd worden voor reiskosten (bv een ritje naar het gemeentehuis)  Daarnaast kun je nog onkosten declareren uit een fractiebudget*  en kun je een beroep doen, van een extra toelage voor gebruik van je laptop, van 18 euro per maand. Ronduit royaal moet je constateren.

En de koffie tijdens vergaderingen en drankje en hapje na de raadsvergadering hoeft echt niet gemeld te worden als “gift”. Wordt ook niet in mindering gebracht op de vergoeding. Je zou dus bijna zeggen tegen een bijstandsgerechtigde: wordt raadslid. Maar voor die persoon wordt het dan wel gekort op de uitkering. Terwijl het voor de overige raadsleden gewoon bovenop hun inkomen komt. Er wordt in de raad vaak gesproken over “maatwerk”. Dat kun je uitleggen als “goed zorgen voor je maten, die ook raadslid of Kamerlid zijn”. Maar dit lijkt eerder op “meten met twee maten”. Goed zorgen voor jezelf, maar onbarmhartig zijn voor mensen die toevallig ook aangewezen zijn op overheidsgeld, dat door ons als burgers moet worden opgebracht.

* fractiebudget: De fractie van de SP maakt hier geen gebruik van.  Zie.: https://meierijstad.sp.nl/nieuws/2017/05/rupsje-nooitgenoeg

En verder:

https://meierijstad.sp.nl/nieuws/2019/05/wie-zit-er-hier-voor-zijn-geld

https://meierijstad.sp.nl/nieuws/2017/04/meer-meer-meer

Reactie toevoegen

U bent hier