h

Hoe gaat Meierijstad om met haar uitkeringsgerechtigden?

23 februari 2021

Hoe gaat Meierijstad om met haar uitkeringsgerechtigden?

De SP krijgt regelmatig signalen over dat bijstandsgerechtigden door
gemeenten of het UWV in de problemen komen. Mensen die om allerlei redenen gekort worden op hun uitkering: het ontvangen van boodschappen of zakgeld voor de kinderen kan al een reden zijn waardoor mensen ineens duizenden euro’s moeten terugbetalen en diep in de schulden komen. De menselijke maat is zoek.  De SP fractie in Meierijstad wil graag weten hoe de gemeente Meierijstad omgaat het haar uitkeringsgerechtige.  Raadslid Tonnie Wouters heeft hierover schriftelijke vragen gesteld.

De toeslagenaffaire heeft laten zien hoe mensen het slachtoffer kunnen worden van een overheid die zonder enig oog voor de menselijke maat mensen vermorzelt. Mensen worden gediscrimineerd en verliezen soms hun baan, auto en huis. Relaties zijn op de klippen gelopen. Dit mag niet meer gebeuren

Schriftelijke vragen van SP raadslid Tonnie Wouters
  • 1.Op welke wijze informeert de gemeente Meierijstad haar uitkeringsgerechtigde inwoners over de regels die met een uitkering samenhangen?
  • 2. Spoort de gemeente actief fraude op?
  • 3. Zo ja, om hoeveel gevallen gaat het dan over de afgelopen 5 jaar en wat voor bedragen zijn er teruggevorderd?
  • 4. Zo ja, op welke wijze gebeurt dit? Worden hiervoor bankafschriften na gekeken zonder dat er sprake is van verdenking van fraude? Wordt voor het opsporen van fraude gebruik gemaakt van ingehuurde bureaus?
  • 5. Maakt de gemeente gebruik van algoritmes of digitale opsporingssystemen?
  • 6. Zo ja, kunnen we dan inzicht krijgen in de werking van deze systemen?
  • 7. Zo ja, hoe wordt gewaarborgd dat deze systemen niet discrimineren?
  • 8. Vindt het college dat er voldoende ruimte is voor maatwerk om onderscheid te maken tussen mensen die een relatief kleine of onbewuste misstap hebben gepleegd tegenover mensen die met opzet frauderen?
  • 9. Hoe verhouden de maatschappelijke kosten van de terugvorderingen zich tot de opbrengsten?

Zodra de antwoorden binnen zijn, worden ze gepubliceerd op deze site.

Zie ook

https://meierijstad.sp.nl/nieuws/2021/01/misplaatste-fraudejacht-moet-stoppen

https://meierijstad.sp.nl/nieuws/2021/01/het-is-tijd-voor-een-eerlijke-overheid

https://meierijstad.sp.nl/nieuws/2021/01/sp-start-meldpunt-misstanden-uwv-en-bijstand

Reactie toevoegen

U bent hier