h

 

Hieronder al het nieuws van de SP afdeling Meierijstad
9 februari 2016

Podium-accomodatie: Wethouder voert verzoek raad niet uit

Foto: SP

Eind november meldde we u dat de SP motie voor een onderzoek naar een podium-accommodatie in Schijndel, met een ruime meerderheid door de gemeenteraad is aangenomenen (alleen Dorp/ABS stemde tegen). Via deze motie werd het college wordt om serieus onderzoek te gaan doen naar de haalbaarheid van een podiumaccommodatie in Schijndel.

Het college is nu gestart met een onderzoek voor zo’n podium-accommodatie. Prima, zou je zeggen. Er wordt echter maar een deel van de motie uitgevoerd. Reden voor de SP fractie om uitleg hierover te vragen bij het college.

Lees verder
5 februari 2016

Categoriale tegemoetkoming is mogelijk

Sinds de invoering van de nieuwe participatiewet (ook de WMO valt hier onder) werden er in Schijndel geen categoriale tegemoetkomingen meer toegekend.  De SP-raadsfractie werd door de verschillende colleges, ook het huidige college, steeds erop gewezen dat dit in de nieuwe wet niet meer mogelijk zou zijn. Het lijkt erop dat er verandering komt.

Lees verder
1 februari 2016

SP Nestor: "Niet zwichten voor dreigementen"

Het is een traditie dat de nestor van de gemeenteraad (het langst zittende raadslid),  aan het begin van de eerste raadsvergadering van het jaar, de raad toespreekt.  Ons SP raadslid Ruud Merks, is sinds 2000  raadslid en daarmee de nestor van de gemeenteraad.  Merks deed in zijn speech een opmerkelijke oproep. Lees verder
31 januari 2016

Wethouder Witlox wil de zwarte markt niet verstoren

Foto: SP

Extra geld huishoudelijke zorg wel is ontvangen, maar niet uitgeven door de gemeente Schijndel.

Voor 2015 en 2016 heeft de gemeente 177.840 euro per jaar ontvangen voor het stimuleren van de vraag naar huishoudelijke hulp en daarmee zoveel mogelijk volwaardige werkgelegenheid te behouden. In november 2015 was er slechts 10.000 euro uitgegeven van de Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT). Reden voor de SP-fractie om een motie in te dienen om de regeling die in 2015 een eigen bijdrage vroeg van 10 euro per uur opnieuw ter discussie te stellen. De hoge eigen bijdrage zorgt ervoor dat mensen die extra zorg nodig hebben, de zorg niet aanvragen. Hierdoor is er dus ook geen behoud van werkplekken. Door de leeftijdsgrens van 75+ naar 65+ te verschuiven zouden meer mensen extra zorg kunnen krijgen. Nieuws is dat de regeling blijft en dat het Rijk deze structureel zal blijven toekennen.

Lees verder
29 januari 2016

Schijndelse Raad vraagt om eigen kunst- en cultuurprijs!

Foto: SP

Vorig jaar gaf de raad van Schijndel het college de opdracht om te kijken of er een Schijndelse kunst- en cultuurprijs zou kunnen komen. De uitwerking van deze opdracht door het college zette Hart voor Schijndel en SP aan tot een nieuwe motie. Het college bleek te gaan voor een prijs voor geheel Meierijstad, terwijl SP en Hart voor Schijndel een eigen Schijndelse (en Wijbosche) prijs willen op het gebied van kunst en cultuur.

Lees verder
27 januari 2016

Voor wie een helpende hand kan gebruiken

  • Problemen met verhuurder, werkgever of uitkeringsinstantie?
  • Verdwaald in het woud van regels en procedures?
  • Van het kastje naar de muur gestuurd?
  • Hulp nodig om onrecht aan te pakken? Dan kunt u een beroep doen op
    de Hulpdienst van de SP.

Onze medewerkers:

  • helpen u met informatie en advies,
  • vullen formulieren samen met u in
  • wijzen u zo nodig de weg naar mensen die u verder helpen

Deze service van de SP-Hulpdienst is gratis en voor iedereen. Dus aarzel niet als u een helpende hand kunt gebruiken. Het vrije inloopspreekuur is elke maandagavond van 20.00 uur tot 21.30 uur.

Daarnaast is er de mogelijkheid om telefonisch een afspraak te maken.
hulpdienst Het spreekuur is in ons afdelingskantoor Andoornstraat 5

T(073) 543 04 63

E Hulpdienst
Schrijftelijke vragen kunnen naar:

SP-Hulpdienst afdeling Schijndel
Andoornstraat 5, 5482 PB Schijndel.

Lees verder
21 januari 2016

Initiatief SP haalt landelijk media

Op 16 Juli 2015 heeft Marieke Broekmeulen namens de SP Schijndel een motie ingediend om de wethouder de opdracht te geven om bij  het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport kenbaar te maken dat er kinderen tussen de wal en het schip vallen door dat ze “onleerbaar” genoemd worden.

Lees verder
19 januari 2016

Gemeente geeft antwoord over slechte bestrating Boschweg NO

Naar aanleiding van onze vragen over de slechte bestrating in de wijk Boschweg NO, hebben we antwoord gekregen van de gemeente.

In vrijwel de hele wijk zijn de wegen en veel trottoirs erg slecht begaanbaar. De situatie in bijvoorbeeld de Distelstraat is werkelijk schandalig.

Lees verder
16 januari 2016

Ron Meijer in politiek café BRUG in Heeswijk

In het politiek café BRUG van zondag 17 januari in Heeswijk zal Ron Meijer te gast zijn, de nieuwe voorzitter van de SP. Ook muzikant René van Rooij maakt zijn opwachting. Er wordt met Paul Rademaker gesproken over ontmoetingscentrum De Nistel en in de discussie staat de sociale woningbouw in Heeswijk-Dinther centraal. De column wordt verzorgd door Paul Wilbers, de muziek door de Zingende Zinnen en het slotwoord is aan Ad van Schijndel. Politiek café BRUG begint op zondag 17 januari om 16.00 uur in café De Zwaan in Heeswijk.

Lees verder
15 januari 2016

Nog minder democratie in Schijndelse politiek

Foto: SP

Als het aan Dorp/ABS, CDA, PvdA en Hart voor Schijndel ligt, wordt de inspraak voor de burgers nog verder op afstand gezet. Bij het besluit voor de fusie met Veghel en Sint-Oedenrode weigerden ze een referendum te organiseren om de mening van de bevolking te horen. Nu willen ze ook nog de democratisch gekozen volksvertegenwoordigers, de raadsleden, hun plichten en rechten, deels ontnemen.

Lees verder

Pagina's

 

 

Hieronder al het nieuws van de SP afdeling Meierijstad