h

Besluitvorming "wind" waait over naar 2022

1 juni 2021

Besluitvorming "wind" waait over naar 2022

Foto: SP

De fractie van de SP is sceptisch, om het besluit over windenergie van december 2021 door te schuiven naar 2022.  De SP fractie heeft meerdere malen aandacht gevraagd voor de inspraak en participatie van inwoners en omwonenden , op de voorgenomen plekken waar windmolens zouden kunnen komen. Hier schort het volgens de SP  nu maar al te vaak aan. De SP kan zich vinden in de conclusie van wethouder van Rooijen.  Dat er eerst een gedegen en gedragen voorstel moet komen, en dat kwaliteit dus boven snelheid gaat. Naar aanleiding van de gebiedstafels is het college tot de conclusie gekomen dat inwoners, omwonenden en overige belanghebbenden nog intensiever willen  betrokken worden, bij de geschetste procesaanpak.

sceptisch

Fractievoorzitter Ruud Merks is enerzijds zeer verheugd dat het college tot inkeer is gekomen om gehoor te geven aan de wens van inwoners, omwonenden en belanghebbenden. Maar van de andere kant is Merks zeer sceptisch om besluitvorming door te schuiven naar 2022. Want wanneer dan in 2022, vraagt het SP raadslid zich af. 

We weten allemaal dat in maart 2022 er gemeenteraadsverkiezingen zijn en dit onderwerp ligt zeer gevoelig. De kans is dan ook zeer groot dat het besluit over de verkiezingen heen wordt getild. Wie bekent er vooraf kleur en wie wil er zijn handen niet aan branden?  Komen er dan mooie praatjes en mooie beloftes, om de bewoners "te paaien".  Om vervolgens na de verkiezingen "gewoon'' door te gaan op de ingeslagen weg. Volgens Merks zou dat zomaar kunnen, want in de huidige samenstelling van de gemeenteraad is er al een ruime meerderheid.

"als je echt de bewoners, omwonenden en belanghebbende serieus neemt, dan is het ook wel netjes dat je voorafgaand aan de verkiezingen kleur gaat bekennen, zodat iedereen weet waar hij/zij aan toe is, en men niet met mogelijk "loze beloftes” het bos worden ingestuurd.

Het technisch onderzoek voor de Milieu Effect Rapportage (MER) gaat ondertussen verder; op dit moment wordt een Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) opgesteld; daarin staat wat er in de MER onderzocht moet worden. Inwoners hebben veel aandachtspunten aangedragen die in de NRD een plek krijgen. De raad neemt niet in juni, maar in het 4e kwartaal 2021 een besluit over de NRD. De komende maanden komen er extra gespreksmomenten met betrokkenen. En zo hoort het ook.

zie verder:

https://meierijstad.sp.nl/nieuws/2020/02/zon-en-wind-in-meierijstad-slecht-weer-op-komst

https://meierijstad.sp.nl/nieuws/2019/11/windmolens-in-meierijstad

https://meierijstad.sp.nl/nieuws/2020/07/hoezo-doorgaan

https://meierijstad.sp.nl/nieuws/2020/01/handen-af-van-natuurgebieden

https://meierijstad.sp.nl/nieuws/2021/01/fractie-sp-kijkt-terug-op-2020

https://meierijstad.sp.nl/nieuws/2019/02/regering-gooit-klimaat-over-de-schutting-bij-de-gemeente

Reactie toevoegen

U bent hier