h

 

Hieronder al het nieuws van de SP afdeling Meierijstad
1 juli 2020

"de hartelijke groeten terug"

Vandaag, 1 juli, zijn de huren verhoogd. Tienduizenden huurders én de Eerste Kamer wilden dat voorkomen, maar verantwoordelijk minister Ollongren weigert nog steeds te luisteren. Sterker nog: toen afgelopen vrijdag honderden huurders op haar wachtten om in gesprek te gaan, vertikte ze dat. Ze gaf hen "de hartelijke groeten" door en maakte zich snel uit de voeten.

Als je land bestuurt, zou je de mensen die met je regels te maken hebben serieus moeten nemen. Minister Ollongren verhoogt wel de huren, maar weigert huurders te woord te staan! Dat is een dikke middelvinger naar alle huurders en naar de democratie. Vandaag gaven huurders haar dan ook geen hartelijke groeten terug, maar haar eigen middelvinger.

Gouden middelvinger voor Minister Ollongren

Lees verder
24 juni 2020

Wanneer stopt het?

Wanneer stopt het?  Dat was gistermiddag, de kernvraag, tijdens het gesprek dat een SP-delegatie (raadsleden Wouters en Merks) had, met de directeuren Wonders en Van Vucht (resp. Woonmeij en Area.)  Wanneer stoppen de jaarlijkse huurverhogingen? Waarom ieder jaar de woonlasten van huurders omhoog jagen, terwijl het NIBUD, vorig jaar al aangaf dat 25% van alle huurders (800.000! huishoudens) al klem zitten. En het ligt al in de lijn der verwachting van het, dat als gevolg van de "coronacrisis", dit drastisch gaat stijgen. Wanneer is de bovengrens bereikt, voor een sociale huurwoning? Op dit moment is dat € 737,14. per maand!! Is dit nog sociaal te noemen?

Foto: SP
   Zes broden, geeft het bedrag weer, van de gemiddelde huurstijging per maand!!. Dit hebben huishoudens dus maandelijks minder te besteden
Lees verder
15 juni 2020

Een niet bestaand probleem oplossen voor bijna een miljoen euro? Nee toch

Foto: SP

De gemeente Meierijstad wil twee nieuwe zwembaden bouwen. Eén in Sint-Oedenrode en één in Veghel. Op vrijwel dezelfde plek als waar ze nu staan. Prima idee natuurlijk en als SP zijn wij voor. Want sporten is gezond en zwemmen een prima vrijetijdsbesteding. Lekker in het centrum, wat wil je nog meer? Daarvoor is ongeveer twintig miljoen euro uitgetrokken. Het mag wat kosten inderdaad.

Lees verder
14 juni 2020

Verbeteren woningbouwregie: doekje voor het bloeden!

Met een “plan van aanpak woningbouwversnelling 2020” wil het college de regievoering op de woningbouwproductie versterken. Door te werken met meer flexibiliteit dan aangegeven staat in de woonvisie. Waar is opgenomen, dat bij bouwprojecten van meer dan vier woningen een kwart ervan in de sociale sector moet vallen. En dat is een heel goed uitgangspunt om aan de vraag naar meer sociale huur- en koopwoningen te voldoen. Maar het college wil echter hun eigen doelstelling wijzigen. En wel op een heel slimme manier. Want ze stellen voor om projectontwikkelaars (sorry, ze worden ontwikkelpartners genoemd) de mogelijkheid te bieden om hun verplichte deel “sociaal” af te kopen. Een compensatieregeling dus. De “partner” wordt dan verplicht om een bijdrage te storten in wat ze een vereveningfonds noemen. Met andere woorden: ze kunnen voor € 11.600 hun “plicht” afkopen. Een schijntje op een project met dure huizen.

Lees verder
9 juni 2020

Senaat steunt SP opnieuw: stop de huurverhoging!

 

SP-senator Tiny Kox is blij dat wederom een meerderheid van de
Eerste Kamer steun geeft aan zijn dringende oproep aan de regering om in deze crisistijd een tijdelijke huurstop mogelijk te maken voor ruim 3 miljoen Nederlandse huurders.

Foto: SP
Kox: ‘Ik mag toch hopen dat na deze
tweede uitspraak op rij van de Senaat, minister Ollongren eindelijk snapt dat zij zal moeten buigen voor de wil van het parlement. Temeer omdat de Kamer vandaag, via mijn motie, ook expliciet uitspreekt dat "het in het goede verkeer tussen regering en parlement betaamt dat de
regering in beginsel een motie van de Kamer uitvoert". Een minister die dat weigert, plaatst zich tegenover de volksvertegenwoordiging - en vraagt om politieke problemen.’
Lees verder
29 mei 2020

Is het nu duidelijk meneer Baudet?

Dat vroeg de voorzitter van de Tweede Kamer, Khadija Arib, gisteren aan Thierry Baudet. Hij vroeg aan Lilialn Marijnissen wat ze nu eigenlijk precies bedoelde met het begrip neoliberalisme?

Lees verder
13 mei 2020

Wel samenwerken, maar niet zo !

Foto: SP

Het mag wat kosten, de samenwerking in de regio Noord Oost Brabant. Maar liefst 1.3 miljoen euro voor de komende vier jaar. Want op de SP en Lijst Blanco na, stemden alle fracties in met het verlengen van die samenwerking voor de komende vier jaar. Terwijl we als raad over meer dan de helft van het beschikbare geld geen zeggenschap hebben. Mogen we alleen “kennis van nemen”. En de beoogde doelen vooral bestaan uit: opstellen, accenten leggen, ontwikkelen, stimuleren, zorgen voor, participeren, lobbyen, stimuleren, verkennen en helpen. Weinig concreets dus, maar reclametaal.

Lees verder
12 mei 2020

Dat verdient iets Lekkers....

Foto: SP

Vandaag, dinsdag 12 mei, is het de “Dag van de verpleging”.

Daarom trakteren wij onze zorgmedewerkers onder het motto: “de zorg verdient meer dan alleen applaus” en ze daarmee een hart onder de riem steken. Want zeker in deze tijd van coronacrisis wordt er veel gevraagd van zorgverleners. Er worden lange dagen gemaakt, soms met gevaar voor eigen gezondheid. Een kleine blijk van waardering voor deze “helden” lijkt ons dan ook zeker op zijn plaats. Bij diverse instellingen in Meierijstad, bezorgen we vandaag iets lekkers, voor bij de koffie/thee. Onze steun en aandacht hebben ze zeker verdiend.

E e t    s m a k e l i j k

Lees verder
11 mei 2020

en dan denk ik aan Brabant ....

Foto: SP

Het bestuursakkoord, zoals dat vorige week door VVD, FvD, CDA en
LokaalBabant gepresenteerd, is formeel een akkoord op hoofdlijnen. En natuurlijk klinkt er veel enthousiasme in door over de kansen die men ziet en hoeveel zin de nieuwe gedeputeerden hebben om aan de slag te gaan. Maar de goede verstaander ziet er ook punten in die wel eens een donkere schaduw kunnen trekken over onze provincie. De SP maakt zich in ieder geval grote zorgen.

Lees verder
11 mei 2020

Onze zorg verdient meer dan alleen applaus

Foto: SP

Zorgverleners verdienen onze grootste waardering voor de inzet die ze leveren om het coronavirus te bestrijden. Thuiszorgmedewerkers, huisartsen, ambulance- en ziekenhuispersoneel, medewerkers in het verpleeghuis, gehandicaptenzorg, jeugdzorg en GGZ: we vragen op dit moment het uiterste van ze. Soms met gevaar voor hun eigen gezondheid. Deze coronacrisis laat ons weer zien hoe belangrijk goede zorg is.

Lees verder

Pagina's

 

 

Hieronder al het nieuws van de SP afdeling Meierijstad