h

 

Hieronder al het nieuws van de SP afdeling Meierijstad
16 mei 2023

Bomen in de Deken Baekersstraat (1)

Foto: SP

Het nieuws van de gemeente om als de bewoners het willen, de bomen aan de kant van de even nummers van de straat, wil meewerken om deze te kappen, heeft voor flink wat heisa gezorgd. Na Hart ook voor de SP reden om de volgende vragen te stellen aan het college;

Lees verder
26 april 2023

Gemeentelijke “visiekast” wordt weer aangevuld.

Foto: SP

Tijdens de beeldvormende avond van 20 april werd het proces geschetst. Van hoe “we” komen tot een toekomstvisie 2035 voor Meierijstad. Een eerder opgestelde startnotitie omgevingsvisie wordt gekoppeld aan de door de raad van verbeelding opgestelde atlas van verbeelding en daaruit moet dan één integrale, strategische toekomstvisie worden opgesteld.

Lees verder
22 april 2023

Ledenavond voor nieuwe SP jongeren een groot succes

Foto: SP

Gisterenavond was er een gezellige avond, in ons landelijk partijkantoor in Amersfoort, voor nieuwe (jongeren) leden. Ook uit  Meierijstad waren er jongeren aanwezig. Samen gingen de jongeren in gesprek over ons socialisme. Lilian Marijnissen kwam langs om kennis te maken en alle vragen die er waren, te  beantwoorden. Natuurlijk werd de avond afgesloten met een drankje.

Lees verder
10 april 2023

Na vier jaar overschrijdingen, wordt er nu pas gehandhaafd

Foto: SP

In een krantenartikel in het Brabants Dagblad van 31 maart lazen we, dat er bij kasteel Henkeshage in Sint-Oedenrode al vier jaar overschrijdingen van geluidsnormen zijn door feesten daar en er nu pas echt gehandhaafd gaat worden met mogelijk dwangsommen. Reden voor SP raadslid Kees van Limpt om het college te vragen, waarom het vier jaar heeft moeten duren, voordat er  "actie" wordt ondernomen.

Lees verder
10 april 2023

Sober en doelmatig of pretentieus?

Foto: SP

Bij de raadsvergadering van 6 april stond de optimalisatie van het bestuurscentrum in Sint-Oedenrode op de agenda. Waarbij ook de bouw van een nieuwe raadszaal aan de orde kwam. Want dat maakt onderdeel uit van die plannen. Omdat wij ons als SP realiseren dat bij dit soort opdrachten door architecten dan vaak flink wordt uitgepakt om er een prestigeobject van te maken dat dan vaak veel geld kost, hadden wij een motie ingediend. Waarin we het college vroegen om in de voorwaarden voor verdere uitwerking nadrukkelijk op te nemen, dat een nieuw te bouwen raadszaal sober en doelmatig gerealiseerd moet worden. Zonder architectonische kostenverhogende “toeters en bellen”. Want geld uit geven uit de overheidsportemonnee is gemakkelijk. Omdat je het zelf niet voelt. Dat blijkt ook nu weer, want de motie kreeg slechts steun van 11 raadsleden, terwijl er 24 tegen stemden. 

Lees verder
3 april 2023

Gemiste kans!!!

Foto: SP

Vanuit het verleden zijn er in het buitengebied veel bedrijfjes gestart. Met een agrarische vergunning en door groei en andere bedrijfsactiviteiten niet alleen meer agrarisch gerelateerd. De SP is van mening dat deze bedrijven op een industrieterrein thuis horen. Zo ook Aannemersbedrijf van Grond-, Sloop-, Straatwerken en Cultuurtechniek van der Linden. Woningbouwplannen van de gemeente in de omgeving van dit bedrijf zou een uitgelezen kans zijn om dit bedrijf een aanbod te doen. Ons voorstel: een eerlijke grondruil. Voor dit bedrijf dezelfde aantal m2 op een van de bedrijventerreinen. Met als bijkomend voordeel voor de gemeente, nog meer ruimte voor de broodnodige woningbouw in onze gemeente. Wethouder van Burgsteden zegt nee, volgens de SP een gemiste kans.

Lees verder
28 maart 2023

Hotspots in Meierijstad: een streepje voor?

Foto: SP

We hebben er blijkbaar drie in Meierijstad: hotspots.En nee, dat zijn geen hete plekken al is één van de betekenissen volgens van Dale wel een vulkanisch actief gedeelte. Of een plek waar gratis wifi ontvangen kan worden.

Lees verder
14 maart 2023

De laatste loodjes...

Foto: SP

De laatste dagkaarten...... De campagne draait nog volop.  stem morgen op  SP Noord-Brabant.  

Foto: SP
Lees verder
12 maart 2023

(SP)ektakel op de markt

Foto: SP

Afgelopen  zaterdag waren onze actieve SP-leden te vinden op de markt in  Schijndel.  Met een gezellig muziekje erbij, naar de bevolking toe, om de "zwevende" kiezer te bereiken. Met als boodschap, waarom het zo belangrijk is om a.s. woensdag te gaan stemmen ....... en dan natuurlijk op de SP. Resultaat werd er zeker geboekt. Diverse "zwevende kiezers" werden ervan overtuigd, dat een stem op de SP meer dan de moeite waard is.

Lees verder
8 maart 2023

Havenkwartier Veghel naar bouwbedrijf van de Ven.

Foto: SP

We zijn als SP geen profeet, maar toch is onze voorspelling uitgekomen. Het terrein van Victoria mengvoeders aan de Zuidkade in Veghel is verkocht aan bouwbedrijf van de Ven. Toen enkele jaren geleden gesproken werd over de herontwikkeling van dit gebied tot Havenkwartier Veghel hebben we al overleg gehad met de wethouder over de kansen en mogelijkheden die je als gemeente hebt, wanneer een groot terrein als dit in het centrum van de gemeente mogelijk te koop komt. En de hoop uitgesproken, dat de gemeente de regie zou krijgen over de ontwikkelingen hier. Door te proberen zelf eigenaar te worden van dit terrein. En wat lezen we nu in de pers: “wonen en recreëren wordt de nieuwe bestemming van dit gebied” en “Met medewerking van gemeente en provincie heeft het Erpse familiebedrijf een intentieovereenkomst gesloten om het fabrieksterrein te verkopen aan bouwbedrijf van de Ven”.  Dus niet de gemeente wordt eigenaar, maar een particulier bedrijf.

Lees verder

Pagina's

 

 

Hieronder al het nieuws van de SP afdeling Meierijstad