h
 
Hieronder al het nieuws van de SP afdeling Meierijstad
17 mei 2018

Huurverhoging Area asociaal

In vergaderkamers zegt verhuurder Area dat er meer en vooral betaalbare huurwoningen gebouwd moeten worden. Prima. Maar de aangekondigde huurverhoging per 1 juli zorgt ervoor dat hun bestaande betaalbare huurwoningen in huur meer gaan stijgen dan de inflatie. Voor de SP reden om onderstaand folder uit te delen en huurders oproept om in actie te komen.

Lees verder
6 mei 2018

Felicitatie aan bewoners Bloemenwijk

De Bloemenwijk in Schijndel krijgt een nieuw wijkgebouw. Het geduld van de werkgroepleden en bewoners is lang op de proef gesteld. De definitieve besluitvorming liet lang op zich wachten. Nu is er dan eindelijk duidelijkheid. Voor de SP reden om onderstaande folder uit te delen;

Lees verder
28 april 2018

Minder loon dan het minimum? Dacht het niet

Lees verder
27 april 2018

Meerderheid raad steunt SP-motie

Een grote meerderheid van de gemeenteraad in Meierijstad is het met de SP-fractie eens. Meierijstad kiest ervoor een beschaafde gemeente te zijn, waar het minimumloon voor iedereen geldt, ook voor mensen met een arbeidsbeperking.

We laten het kabinet weten dat de plannen om het mogelijk te maken dat mensen met een beperking onder het minimumloon mogen werken van tafel moet. De VVD en het CDA steunde de motie niet. De VVD vindt het juist goed dat er belemmeringen bij werkgevers weg genomen worden. Mensen met een arbeidsbeperking hebben al enorme belemmeringen te nemen, dan ook nog gedwongen worden om onder het minimumloon te gaan werken, zonder pensioenopbouw is voor de VVD van ondergeschikt belang dus. Voor het CDA komt de motie te vroeg. Een gelegenheidsargument, aldus raadslid Wouters; “De plannen zijn nog niet definitief, voorkomen is beter dan genezen”.

Lees verder
26 april 2018

Nieuw zwembad in Veghel?

In de media is gesproken over een nieuw zwembad in Veghel. De eigenaar van het huidige zwembad vertelde dat dit de gemeente Meierijstad zo'n 7 tot 9 miljoen euro zal gaan kosten. Een fors bedrag. Nog niets is zeker, er loopt momenteel een haalbaarheidsonderzoek. Voor de SP-fractie reden om nu al vragen aan het college te stellen, voor meer duidelijkheid.

Lees verder
12 april 2018

SP: Minimumloon in Meierijstad geldt voor iedereen: ook voor mensen met een arbeidsbeperking

Meierijstad mag niet accepteren dat werknemers met een beperking in onze gemeente onder het minimumloon gaan verdienen. Die oproep doet SP-Raadslid Tonnie Wouters. "Als het aan het kabinet ligt mogen mensen met een arbeidsbeperking onder het minimumloon gaan verdienen én wordt hun pensioen afgepakt. Maar het minimumloon is niet voor niets het minimum. Dat geldt voor iedereen. Wij staan niet toe dat er mensen in onze gemeente, vanwege hun beperking, door de bodem zakken."

Lees verder
5 april 2018

TEKORT AAN SOCIALE HUURWONINGEN SNEL OPGELOST?

Foto: Guido Tubbing / SP Veghel

Je zou het bijna gaan geloven, als je de artikelen leest in de (lokale) kranten; Er wordt hoog opgegeven over de ‘shortlist’ die door het college vastgesteld moet worden. Het zogenaamde ‘aanjaagteam’ heeft die gepresenteerd. Zestig locaties, die in aanmerking komen voor sociale huurwoningen. Daar zit de eerste bedenking. Want niet alle locaties zijn eigendom van de gemeente of de woningcorporaties. Maar deze plekken  geven alleen eventuele mogelijkheden om sociale huurwoningen te bouwen.

Lees verder
2 april 2018

Reclameborden wel in Veghel, maar niet in Schijndel en Sint-Oedenrode.

Foto: SP
Afgelopen raadsvergadering stond het buitenreclamebeleid Meierijstad op de agenda. In het licht van harmonisatie van verordeningen die voor 2019 op elkaar afgestemd moeten zijn. Als je dan verwacht, dat het voor alle kernen hetzelfde wordt kom je bedrogen uit. Woordvoerder Ruud Merks had in de commissie al gewaarschuwd voor de veiligheidsrisico's van de digitale borden die her en der in de gemeente geplaatst zijn. Maar voor reclame is blijkbaar veel geoorloofd.Lees verder
2 april 2018

Meierijstad wil vaart maken

Foto: Kees van Limpt / SP MeierijstD

Aan het eind van de Buitendreef in de nieuwbouwwijk “Veghels Buiten” zagen we bovenstaand bord staan; einde van de bebouwde kom en dan mag je tachtig kilometer per uur gaan rijden. Maar de weg rechtdoor is het afgezet met een hekwerk. Het verlengde van de Buitendreef moet nog aangelegd worden. 

Lees verder
1 april 2018

Het oude gemeentehuis Schijndel wordt niet verkocht. SP tevreden

Foto: Schijndel-online / schijndel-online

Een grote raadsmeerderheid (alleen Hart v Schijndel en Lijst Blanco waren tegen) heeft besloten om het oude gedeelte van het gemeentehuis in Schijndel niet te verkopen. Wel wordt het nieuwe gedeelte verkocht en zal worden verbouwd voor huisvesting van ouderen en jongeren.

Lees verder

Pagina's