h
 
Hieronder al het nieuws van de SP afdeling Meierijstad
10 december 2018

Prestatieafspraken: veel woorden, geen daden.

Foto: SP

Tijdens een beeldvormende avond op 6 december presenteerden de woningbouwcorporaties de prestatieafspraken, die zij samen met de gemeente Meierijstad hebben gemaakt. Met doelen voor het jaar 2019. Ook hier veel mooie woorden, een groot aantal aandachtspunten als dynamiek, duurzaamheid, welzijn en zorg. Samenwerking is het belangrijkste thema. En de grondprijs komt nog ter sprake. Zorgen ook over de stijgende bouwkosten worden genoemd. Maar concrete cijfers over wat er waar en wanneer gebouwd worden ontbreken totaal.

Lees verder
2 december 2018

Vier kandidaten uit Meierijstad op verkiezingslijst Provinciale Staten 2019

Foto: SP / Brabant.sp.nl

Op de regio-conferentie in Eindhoven hebben de Brabantse SP afdelingen zaterdag 1 december het programma vastgesteld en de kandidaten gekozen voor de verkiezing van Provinciale Staten maart volgend jaar. Een kandidatenlijst met maar liefst vier kandidaten uit Meierijstad

Lees verder
12 november 2018

Verplaatsing geitenhouderij (nog) niet aan de orde?

Foto: SP

Er is in Meierijstad nog niet gesproken over het verplaatsen van een geitenhouderij. Zoals u weet heeft de SP-fractie hierover vragen gesteld. Het is bekend dat er een provinciaal onderzoek loopt naar de gezondheidsrisico’s voor mensen. Zie ook creatieve oplossing 

Lees verder
12 november 2018

Onrechtmatig Regresrecht Wmo 2018 wordt niet verlengd

Foto: SP

De overeenkomst regresrecht Wmo tussen de VNG en het Verbond van Verzekeraars wordt in 2019 niet verlengd. (zie artikel site VNG)  Dit betekent dat de Verzekeraars een slachtoffer van bijvoorbeeld een verkeersongeval (regresslachtoffer) niet langer verplicht naar de Wmo mogen doorsturen. Dit betekent dat regresslachtoffers zich voor noodzakelijke Wmo-voorzieningen zowel tot de gemeente als direct tot de aansprakelijkheidsverzekeraar kunnen wenden. Een opmerkelijk succes voor het (burger-) initiatief Brekelmans/Smulders. Met steun van vele SP-afdelingen en steun van de SP in de Tweede Kamer.

Lees verder
12 november 2018

Cadeautje voor duurzaamheid i.p.v. meer groen.

Foto: SP

Tijdens de laatste raadsvergadering kwam D66 met een motie, waarin werd voorgesteld om alle nieuwe bewoners een boom of – als je op een appartement komt wonen – een plant te geven. Om mensen daarmee bewust te maken van het belang van groen in hun omgeving. En daarmee ook hun visie op duurzaamheid te versterken. Het college reageerde positief en op Gemeentebelang Meierijstad en de SP na, stemden alle partijen ermee in. In de optiek van de SP, een duidelijk voorbeeld van marktwerking, waarin ook steeds wordt geprobeerd mensen met “kans op” en cadeautjes te verleiden tot deelname of medewerking aan iets.

Alsof het dan pas leidt tot bewustwording of aanpassing van je gedrag op een bepaald terrein.

Lees verder
1 november 2018

Wat was er eerder, de kip of het ei?

Foto: SP

Er zijn mensen die worstelen met deze vraag: Wat was er eerder, de kip of het ei.  Dezelfde vraag kun je stellen over de toeristische-recreatieve visie. Wat was er eerder, deze visie of de begroting? Tonnie Wouters: "Daar lig ik overigens niet wakker van, want het is een doordacht goed stuk. Maar het is wel opvallend dat in de begroting al flinke bedragen zijn opgenomen om de visie die nog vastgesteld moet worden door de raad, op onderdelen al te gaan uitvoeren. Onder andere; Doorontwikkeling gebiedsvisie toeristische as Kienenhoef-Vlagheidee, twee jaar op rij 100.000 euro, aankopen diverse gronden, aankoop Duits Lijntje, recreatieve doorsteek Bolckpad, samen goed voor 1.315.000 euro. Voor de goede orde zou de visie vóór de begroting behandeld moeten worden."

Lees verder
30 oktober 2018

Gezondheidsrisico's voor mensen

Foto: SP

Overlast van agrarische bedrijven, maar ook zware industrie bijvoorbeeld kunnen het bouwen van nieuwe woningen in de weg zitten. Dat kan bijvoorbeeld geur overlast, teveel verkeersbewegingen en meer zijn. Ook gezondheidsrisico's voor mensen kunnen bepalen dat er geen woningen gebouwd mogen worden nabij deze bedrijven.

Lees verder
29 oktober 2018

Nieuwe vervoerder Regiotaxi

Munchof heeft de aanbesteding voor Regiotaxi Noordoost-Brabant gewonnnen. De opdracht loopt in ieder geval tot en met 2021. Ook Meierijstad gaat gebruik maken van het regiotaxivervoer. Al eerder drong de SP-fractie erop aan dat er meer samengewerkt moet worden met lokale vervoerders. dat gebeurt nu.Lees verder
28 oktober 2018

SANDRA BECKERMAN SPREEKT OVER KLIMAATRECHTVAARDIGHEID

Foto: SP / sp.nl

Op maandagavond 29 oktober komt SP-Tweede Kamerlid Dr. Sandra Beckerman spreken over klimaatrechtvaardigheid.

Een groot aantal partijen heeft het klimaatakkoord ondertekend. In 2030 moet de hoeveelheid broeikasgassen (CO2) met 49% zijn verminderd om al te sterke opwarming van de aarde tegen te gaan. Hoe gaan we dat voor elkaar krijgen in twaalf jaar tijd?  Moeten de burgers alles zelf regelen of neemt de overheid het voortouw?  En hoe worden de multinationals in de huidige politieke verhoudingen verplicht om hun uitstoot te reduceren? Wie  gaan daar aan verdienen en wie gaat de rekening betalen?
Sandra licht toe hoe we op een rechtvaardige manier de klimaatdoelen kunnen behalen.

Lees verder
25 oktober 2018

SP Meierijstad verspreidt 15000 kranten 'Tijd voor Rechtvaardigheid'

 

Foto: SP
In de komende weken gaan tientallen SP-vrijwilligers op pad om 15.000
SP-kranten 'Tijd voor Rechtvaardigheid' te verspreiden in verschillende
wijken in Meierijstad en Sint Michielsgestel. In de krant roept Lilian Marijnissen, fractievoorzitter van de SP in de Tweede Kamer, mensen op om op te staan zich aan te sluiten bij haar beweging voor nieuwe rechtvaardigheid Nederland.
Lees verder

Pagina's