h

 

Hieronder al het nieuws van de SP afdeling Meierijstad
18 juni 2023

TENTOONSTELLING ‘WEGGECIJFERD, TERUGGEVOCHTEN’ IN Meierijstad

Foto: Bert Theunissen

Op vrijdag 23 juni 2023 wordt om 19.00 uur de tentoonstelling ‘Weggecijferd. Teruggevochten.’ geopend in Veghel (Meierijstad) De tentoonstelling is op initiatief van de SP naar Meierijstad gehaald en toont acht grote foto’s van gedupeerde ouders in het toeslagenschandaal. De foto’s zijn afkomstig uit het bijzondere fotoboek ‘Weggecijferd. Teruggevochten.’ waarin honderd door het toeslagenschandaal getroffen ouders, door fotograaf Bert Teunissen zijn geportretteerd.

SP- raadslid Tonnie Wouters ‘In Meierijstad zijn ongeveer 107 gezinnen gedupeerd door het toeslagenschandaal. Deze mensen zijn slachtoffer van dit ongekend onrecht. Deze tentoonstelling over het toeslagenschandaal laat zien dat het toeslagenstelsel een systeem is waarbij de menselijke waardigheid geschonden is en waar deze ouders en kinderen slachtoffer van zijn geworden. Een systeem waarin mensen cijfers zijn en ook zo behandeld worden.’

Bij de opening van de tentoonstelling zal verantwoordelijke wethouder Sociaal Domein, Menno Roozendaal spreken en SP- fractievoorzitter, Ruud Merks zal spreken waarom deze tentoonstelling belangrijk is voor Meierijstad.
Naast gedupeerde ouders, is iedereen van harte welkom bij deze opening.

De tentoonstelling zal tot 14 juli in Veghel te zien zijn op de Noordkade  (bij de silo's).

Zie verder: https://www.sp.nl/weggecijferd-teruggevochten

Lees verder
22 mei 2023

Bomen in de Deken Baekersstraat (2)

Foto: SP

Het nieuws van de gemeente om als de bewoners het willen, de bomen aan de kant van de even nummers van de straat, wil meewerken om deze te kappen, heeft voor flink wat heisa gezorgd. Na Hart ook voor de SP reden om vragen te stellen aan het college; De antwoorden zijn inmiddels binnen.  

Lees verder
22 mei 2023

omgekeerd "tegelwippen" in Veghel

Foto: SP

De shovel erin riep wethouder van Burgsteden ongeveer een half jaar geleden enthousiast, toen het ging over vergroening van tuinen. En tegels wippen blijft de oproep, die het college doet aan haar inwoners. En de shovel ging erin, maar niet om tegels te wippen, maar juist om tegels (of straatklinkers in dit geval) te leggen.  (lees artikel: "versteende woonerven aangepakt")

Want in Veghels Buiten werd alweer een woonerf vrijwel compleet verhard. En dan ook nog eens op een manier waarvan je denkt: welke “deskundige” heeft dit in hemelsnaam verzonnen. We praten dan over de Plaats. Geen parkeerschuren hier. Die zijn blijkbaar voorbehouden aan de duurdere “hoeves”. Maar wel een plein met een speelgelegenheid voor kinderen en een bult groen. Maar vooral ook parkeerplaatsen. Om het plein heen wegen en dus de mogelijkheid om parkeerplaatsen vanaf die wegen in te steken. Zodat je het hele middenstuk met de speelgelegenheid helemaal zou kunnen inbedden in het groen en er een parkachtige structuur van maken met bomen, struiken en gras.

Foto: SP

De “versteende” Plaats, waar auto’s langs de speeltoestellen naar hun parkeerplaats moeten.

Lees verder
20 mei 2023

Lancering actie “red de bushalte”

Foto: SP

Onze regioconferentie was vandaag in Breda. Uiteraard waren er SP leden uit onze afdeling aanwezig. We hebben daar ons nieuwe beginselprogramma Heel de mens  besproken, de plannen van de statenfractie en het verloop van de landelijke campagne. Daarnaast hebben we ook de actie 'Red de bushalte' gelanceerd op
sp.nl/haltes

Lees verder
17 mei 2023

OP de koffie bij...zorgbuurthuis OSS

Foto: SP

Een paar weken geleden is in Oss het eerste zorgbuurthuis ('t Hageltje) van Nederland geopend.En inmiddels hebben de eerste bewoners er hun intrek genomen. In 2018 lanceerde de SP het idee van zorgbuurthuis: een plek in de wijk waar ouderen langer zelfstandig kunnen blijven wonen met verbinding naar de buurt. Een woon-zorgvoorziening waar je zelf de regie houdt over je leven, maar waar samen dingen doen vereenzaming moet voorkomen. Omdat je netwerk uit de buurt behouden blijft. In Oss is dat idee opgepakt en binnen vier jaar gerealiseerd. Een prestatie om trots op te zijn.

Lees verder
16 mei 2023

Bomen in de Deken Baekersstraat (1)

Foto: SP

Het nieuws van de gemeente om als de bewoners het willen, de bomen aan de kant van de even nummers van de straat, wil meewerken om deze te kappen, heeft voor flink wat heisa gezorgd. Na Hart ook voor de SP reden om de volgende vragen te stellen aan het college;

Lees verder
26 april 2023

Gemeentelijke “visiekast” wordt weer aangevuld.

Foto: SP

Tijdens de beeldvormende avond van 20 april werd het proces geschetst. Van hoe “we” komen tot een toekomstvisie 2035 voor Meierijstad. Een eerder opgestelde startnotitie omgevingsvisie wordt gekoppeld aan de door de raad van verbeelding opgestelde atlas van verbeelding en daaruit moet dan één integrale, strategische toekomstvisie worden opgesteld.

Lees verder
22 april 2023

Ledenavond voor nieuwe SP jongeren een groot succes

Foto: SP

Gisterenavond was er een gezellige avond, in ons landelijk partijkantoor in Amersfoort, voor nieuwe (jongeren) leden. Ook uit  Meierijstad waren er jongeren aanwezig. Samen gingen de jongeren in gesprek over ons socialisme. Lilian Marijnissen kwam langs om kennis te maken en alle vragen die er waren, te  beantwoorden. Natuurlijk werd de avond afgesloten met een drankje.

Lees verder
10 april 2023

Na vier jaar overschrijdingen, wordt er nu pas gehandhaafd

Foto: SP

In een krantenartikel in het Brabants Dagblad van 31 maart lazen we, dat er bij kasteel Henkeshage in Sint-Oedenrode al vier jaar overschrijdingen van geluidsnormen zijn door feesten daar en er nu pas echt gehandhaafd gaat worden met mogelijk dwangsommen. Reden voor SP raadslid Kees van Limpt om het college te vragen, waarom het vier jaar heeft moeten duren, voordat er  "actie" wordt ondernomen.

Lees verder
10 april 2023

Sober en doelmatig of pretentieus?

Foto: SP

Bij de raadsvergadering van 6 april stond de optimalisatie van het bestuurscentrum in Sint-Oedenrode op de agenda. Waarbij ook de bouw van een nieuwe raadszaal aan de orde kwam. Want dat maakt onderdeel uit van die plannen. Omdat wij ons als SP realiseren dat bij dit soort opdrachten door architecten dan vaak flink wordt uitgepakt om er een prestigeobject van te maken dat dan vaak veel geld kost, hadden wij een motie ingediend. Waarin we het college vroegen om in de voorwaarden voor verdere uitwerking nadrukkelijk op te nemen, dat een nieuw te bouwen raadszaal sober en doelmatig gerealiseerd moet worden. Zonder architectonische kostenverhogende “toeters en bellen”. Want geld uit geven uit de overheidsportemonnee is gemakkelijk. Omdat je het zelf niet voelt. Dat blijkt ook nu weer, want de motie kreeg slechts steun van 11 raadsleden, terwijl er 24 tegen stemden. 

Lees verder

Pagina's

 

 

Hieronder al het nieuws van de SP afdeling Meierijstad