h

 

Hieronder al het nieuws van de SP afdeling Meierijstad
6 mei 2024

SP-ers trekken de wijken in

Foto: SP

Afgelopen zaterdag gingen actieve SP-ers (samen onze SP-raadsleden) weer "buurten in de wijk" Dit keer gingen we langs de deuren in de "Bloemenwijk" in Schijndel.

De beste manier om te weten te komen wat er leeft onder de mensen is niet afwachten maar ze actief opzoeken en aanspreken, in hun eigen omgeving, hun eigen buurt. Door middel van die gesprekken weten we wat er aan de hand is en wat er  daarover aan gedachten leven. Beide zijn voor ons, als SP van het grootste belang om op de juiste wijze te kunnen analyseren aan de hand van de ervaringen die we samen opdoen.  

Lees verder
1 mei 2024

KOM IK IN AANMERKING VOOR DE HUURVERLAGING IN 2024 VOOR LAGE INKOMENS?

Foto: SP

Corporatiehuurders (oa Woonmeij en Area) met een laag inkomen hadden in 2023 recht op eenmalige huurverlaging. Wie deze huurverlaging in 2023 niet kreeg maar er wel recht op had, kan deze nog tot eind 2024!!!! aanvragen.  Het kan u honderden euro's per jaar opleveren . (besparen)

U komt mogelijk in aanmerking voor de huurverlaging voor lage inkomens als u een laag inkomen heeft, en:

  • vanaf 1 maart 2023 of eerder een sociale huurwoning of een woonwagen huurt bij een woningcorporatie;
  • u voor die woning of woonwagen niet in 2023 een huurverlaging voor lage inkomens heeft gehad; en
  • voor die woning of woonwagen meer dan € 577,91 (in 2024) aan kale huur per maand betaalt. 

Voor huurcontracten die na 1 maart 2023 zijn ingegaan, kunt u geen huurverlaging voor lage inkomens aanvragen.

Deze huurverlaging voor lage inkomens staat los van de andere redenen om huurverlaging aan te vragen.

Lees verder
26 april 2024

Stop de huurexplosie

Foto: SP

ludiek  protest bij Woonmeij 

Met een delegatie SP-leden trokken we vanavond richting het kantoor van woningbouwvereniging Woonmeij. Met een spandoek in de tuin en pamfletten op de raam, wil we als SP aandacht vragen voor de absurde huurverhoging van 5.3%.  SP raadslid Ruud Merks:  "De kosten voor levensonderhoud zijn het afgelopen jaar flink gestegen, denk maar eens aan de boodschappen en benzine. Voor vele gezinnen is deze huurverhoging dan ook "de druppel"  waardoor ze maandelijks niet of amper kunnen rondkomen."    

Foto: SP
Foto: SP
Lees verder
24 april 2024

Zeer onzorgvuldig handelen van Woonmeij

Foto: SP

Alsof het de normaalste zaak van de wereld is, een huurverhoging van 5,3% aankondigen. Daar lijkt het op, als je de brief van Woonmeij leest, die bij elke huurder deze week op de mat viel.  Want wat lezen we... je kunt bezwaar maken tegen de huurverhoging. Maar je moet wel terug in de tijd, want dat moet je voor 1 juli 2023!!! doen.  Hoe onzorgvuldig kun je zijn, door met wat knippen en plakken de brief van vorig jaar te gebruiken.  Zouden de huurders dit ook mogen doen? Want dan valt de huurverhoging zeker niet zo hoog uit.   Wij zijn heel benieuwd hoe Woonmeij op deze fout reageert, want de termijn van bezwaarmaken klopt niet....

Inmiddels erkent Woonmeij de fout... dat wordt duidelijk als je op de link klikt.  Maar hoe kun je dat weten? Want een link op een brief kun je niet aanklikken.

Lees verder
22 april 2024

Huurverhoging voor veel gezinnen de druppel'

Vele huurders van Area/Woonmeij en andere coöperaties hebben deze week te horen gekregen dat hun huur per 1 juli met maar liefst 5,3% verhoogd wordt. Vijf-komma-drie-procent! Zoveel zijn de lonen, pensioenen, AOW of uitkeringen niet gestegen in 2024. Onze fractie heeft dan ook veel reacties gekregen van boze en bezorgde huurders.

 Woonbond

SP fractievoorzitter Ruud Merks:  "Ook de Woonbond deelt onze mening. Deze verhoging is gebaseerd op een gemiddelde CAO stijging, echter lang niet iedereen kreeg de afgelopen tijd een loonsverhoging die in lijn ligt met de gemiddelde CAO-stijging. Voor veel gepensioneerden en ZZP-ers geldt bijvoorbeeld dat het inkomen niet of minder steeg."

 bestaanszekerheid

Voor huurders die om wat voor reden dan ook geen vergelijkbare inkomensstijging kregen is deze verhoging niet of nauwelijks op te brengen. Voor mensen betekent dit al gauw een lastenstijging van 30 euro per maand, dat is minstens 360 euro per jaar! Daarmee vergeleken is de stijging van de OZB kinderspel.

"We weten allemaal dat verreweg de meeste huurders van Area en Woonmeij geen hoge inkomens hebben. Beide coöperaties hebben als hoofdtaak om mensen met lagere inkomens op een betaalbare manier te huisvesten. Die betaalbaarheid verdwijnt als sneeuw voor de zon op deze manier."  Wat Ruud Merks betreft is dit echt geen sociaal gedrag.

Lees verder
13 april 2024

Grote steun voor de “rampenmotie” van de SP.

Foto: SP

Het was een rommelig debat in de late uurtjes van de raadsvergadering van 4 april.  Over een motie van de SP, die aandacht vroeg voor de financiële ramp die op de gemeenten af dreigt te komen. Omdat het rijk vanaf 2026 flink wil gaan korten op de rijksbijdrage voor de vele taken, die inmiddels vanuit het rijk naar de gemeenten zijn overgeheveld. Daarom wordt het ook wel het “ravijnjaar” genoemd. “Zonder geld geen gemeenten” was de titel. Want hoe kun je nou de taken goed uitvoeren voor je burgers als de financiële middelen daarvoor zwaar ontoereikend zijn. Dus vroegen wij in deze motie om  als gemeente Meierijstad het signaal af te geven richting formateurs, Tweede Kamer en het actiecomité Raden in Verzet deze dreigende ramp af te wenden.

Lees verder
13 april 2024

Beruchte kruising actie actie!

Foto: SP

DEZE  KRUISING HEEFT OP HET GEMEENTEHUIS GEEN PRIORITEIT.

Met het ophangen van een spandoek vandaag proberen we de beruchte kruising opnieuw onder de aandacht te brengen. En we staan hierin niet alleen.

Huis aan huis hebben we de mening van bewoners van de wijken Grevekeur en Zeeheldenwijk gevraagd. Een overgrote meerderheid is het met ons eens. Het opnieuw inrichten van de Floralaan is een uitgelezen kans om ook het kruispunt aan te pakken. Dus veiliger maken. Maar op z'n minst overzichtelijker te maken.

Lees verder
29 maart 2024

Op de koffie bij....

Foto: SP

Vanmorgen ging onze SP fractie op de "koffie" bij onze SP-statenfractie Brabant. In het provinciehuis werd er niet alleen gesproken over "koetjes en kalfjes". Naast een nadere kennismaking, werden er onderling standpunten en aandachtspunten uitgewisseld. Met als doel om een (nog betere) communicatieband te creëren en elkaar nog meer te ondersteunen, zeker als het gaat om zaken, die in het belang zijn van Meierijstad. Kortom een zeer geslaagde ochtend.... en een tegenbezoek staat al op de rol.

Lees verder
27 maart 2024

sp Meierijstad heeft een nieuw bestuur

Foto: SP

Op haar algemene ledenvergadering hebben de leden van de SP een nieuw bestuur gekozen.  Twee leden werden op functie gekozen: Guido Tubbing werd benoemd als voorzitter en Tom Liebrecht als organisatiesecretaris.  Verder werden gekozen als algemeen bestuurslid: Tonnie Wouters, Tom Merks, Jos Schraven, Jeanette Verbakel, Kees van Limpt en Ruud Merks.
Guido Tubbing: "Het is een mooie combinatie van nieuw talent, aangevuld met de "oude garde". Een bestuur met veel ambitie. Ons eerste doel is een strijdbare campagne op te zetten voor de Europese verkiezingen.

Lees verder
19 maart 2024

GEEN GEMEENTELIJKE TAKEN ZONDER KNAKEN!

Foto: SP

Gemeentelijke taken komen in de knel te zitten. Thuiszorg en jeugdzorg worden versoberd. Ouderen, zieken en kinderen krijgen niet de zorg die ze nodig hebben. En dan krijgen gemeenten vanaf 2026 nog een éxtra korting waardoor ze financieel in het ravijn worden gejaagd. De SP gaat een voorstel indienen om het nodige geld voor gemeenten veilig te stellen. Het is nu aan de formerende partijen om dat waar te maken.  

Lees verder

Pagina's

 

 

Hieronder al het nieuws van de SP afdeling Meierijstad