h

Provinciale Statenverkiezingen 20 maart SP Noord-Brabant  Tijd voor Rechtvaardigheid. Nu Brabant

Lees alles hierover, op onze speciale verkiezingspagina

Hieronder al het nieuws van de SP afdeling Meierijstad
13 februari 2019

WOZ 2018 nog niet afgehandeld

Eind volgende maand is het alweer een jaar geleden dat de WOZ-beschikking 2018 bij een ieder op de mat viel.

Nu bijna een jaar verder vraagt de gemeente de Rechtbank uitstel om het beroep van een van de inwoners van Meierijstad te behandelen. De bedoeling van de Rechtbank was 7 maart 2019. Meierijstad schrijft; helaas is het wegens drukke WOZ-werkzaamheden van de afgelopen maanden niet mogelijk geweest om voor deze zaak een verweerschrift en een eventueel taxatierapport in te dienen.

Lees verder
12 februari 2019

Verkiezingsprogramma: Tijd voor Rechtvaardigheid

Foto: SP

Voor de tweede keer trad de Socialistische Partij in het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant. De voorgaande periode hebben we goede dingen kunnen doen, maar het werk van socialisten is nooit klaar. In 2015 gingen we weer meebesturen. Mede hierdoor hebben we
het verschil kunnen maken. Wij namen als tweede grootste partij deel in
het college met de VVD, D66 en PvdA en we leverden twee gedeputeerden: Johan van den Hout (Natuur en Milieu en
Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving) en Henri Swinkels (Cultuur en Sport).

Lees verder
8 februari 2019

Bomenhotel bekt beter dan zorg voor . .

Foto: Pixabay / Pixabay.com

Een motie van Hart voor Schijndel, waarin voorgesteld werd om te onderzoeken of een “bomen- en heesterhotel”  in Meierijstad mogelijk is werd aangehouden. Ze bedoelen daarmee dat er ruimte gezocht moet worden om bomen en heesters tijdelijk te “parkeren” voor ze elders geplant gaan worden. De wethouder zei, dat dit al gebeurde en er was vanuit de raad weinig bijval. Als SP hebben wij wel onze steun betuigd, maar om een andere reden.

Lees verder
8 februari 2019

Onzinnigheid troef: onzinnige regels

Foto: Pixabay / Pixabay.com

Tijdens de raadsvergadering van 31 januari werd het paraplubestemmingpslan parkeren vastgesteld. Hierin staan parkeernormen die gaan gelden, met daarnaast ook voor fietsparkeerplaatsen.

Lees verder
7 februari 2019

regering gooit klimaat over de schutting richting de gemeente

Foto: prodemos / prodemos.nl

Na de WMO, de jeugdzorg en de participatiewet wordt door de landelijke overheid nu ook het klimaat over de schutting gegooid richting gemeenten. Niet naar de gemeente zelf dit keer, maar naar 30 regionale samenwerkingsverbanden. De Regionale Energiestrategie (RES dus),waarin gemeenten, waterschappen en provincies samenwerken met als doel in 2030 maar liefst 49% minder broeikasgassen uit te stoten dan we in 1990 deden. Als stap in de richting van een nagenoeg klimaatneutrale samenleving in 2050. Zoals dit ook is vastgelegd in Parijs destijds en vertaald naar het klimaatakkoord, waar landelijk nog het nodige over te doen is. “De bijdragen van alle regio's in Nederland moet voldoende zijn om de landelijke opgave te dekken”, schrijven ze fijntjes.

Lees verder
4 februari 2019

Voorkomen is beter dan genezen

De SP-fractie heeft voor de nota Integraal Preventief Jeugdbeleid Meierijstad 2019-2022 gestemd. In de nota ook aandacht om preventief te werken om overbelasting bij jonge mantelzorgers te voorkomen. Jonge mantelzorgers krijgen meer aandacht, zorg en bekendheid binnen de gemeente.

Jonge mantelzorgers behoren bij de aandachtsgroepen waar het focussen op de psychische gezondheid noodzakelijk is. Zij verlenen zorg aan een thuiswonend familielid, veelal een ouder of broer of zus. En verdienen het dat zij ondersteund worden. In 2019 wordt een project gestart op voorlichting aan professionals om jonge mantelzorgers te herkennen en proactief te benaderen. Prima.

Voor de SP-fractie reden om het college en de raad te attenderen op het feit, dat ook de gemeente zelf proactief op zoek moet gaan. Op meerdere fronten tegelijk inzetten op preventie.

Lees verder
3 februari 2019

SP-voorzitter Ron Meyer, in gesprek over de staat van ons land

Landelijk SP-voorzitter Ron Meyer doet op 21 februari onze regio
aan.  Meyer zal, tijdens deze openbare avond in Kunst & Co in
Uden,  met u in gesprek gaan, over de staat van de Nederlandse
samenleving. Vorig jaar publiceerde Meyer met Grip een boek aan de hand van honderd gesprekken met wetenschappers, kunstenaars en maatschappelijk leiders.

Lees verder
3 februari 2019

Aantal verkiezingsborden NIET gehalveerd

Foto: SP

Soms kunnen vragen van raadsleden snel tot resultaten leiden.  Afgelopen donderdag stelde SP-raadslid Ruud Merks kritische vragen, over het besluit van het college, om het aantal verkiezingsborden, voor de provinciale statenverkiezingen, te halveren. "We willen allemaal dat de opkomst hoger wordt en dan ga je toch niet het aantal verkiezingsborden halveren", aldus Merks.  Amper een dag later was er al goed nieuws!  Burgemeester van Rooij  ging mee in de argumenten van de SP.  Het aantal verkiezingsborden wordt NIET gehalveerd en blijft op het aantal van ruim 50 borden. 

Lees verder
31 januari 2019

Winter BBQ

Foto: SP

Wie houdt er niet van: In de zomermaanden samen met familie/kennissen of  vrienden  genieten van de warme avonden en onder genot van een drankje, ook nog eens de BBQ aan te stoken.  Typisch zomer zou je zeggen, iets wat eigenlijk in de winter niet zou kunnen. Of toch…..je noemt het gewoon een Winter BBQ.   En daar speelt het college van B. en W. graag op in.   Ze organiseren op 27 februari een Winter-BBQ . Want er valt wat te vieren…  Is er feest dan?  Ja, wordt er gesuggereerd:  

Na 2 jaar- met elkaar de schouders eronder zetten- is er op alle beleidsterreinen nieuw Meierijstads beleid. Een mooi moment dus om bij stil te staan. Dat willen we vieren met mensen die hier een bijdrage aan hebben geleverd.

De SP heeft al laten weten hier niet aan deel te nemen en vraagt zich af, valt er dan wat te vieren? En moet dit dan op kosten van de gemeenschap?

Lees verder
31 januari 2019

Cranenbroek blijft regels aan haar "laars lappen"

Foto: bd.nl / bd.nl

"Een bouwmarkt met als specialisme tuinmeubels, dat staat in hun vergunning. Ga in het najaar maar eens kijken, een hamer en een spijker zijn er amper te vinden, en tuinmeubels vind je er helemaal niet" . Woorden die SP raadslid Ruud Merks ruim 10 jaar geleden uitsprak,  in de Schijndelse gemeenteraad.  De SP vond destijds al  dat het niet moet kunnen dat Van Cranenbroek massaal "branchevreemde" artikelen verkoopt en hiermee de krenten uit de pap wegkaapt van de lokale ondernemers. En dat ook nog eens op goedkopere grond (industrieterrein) dan in het centrum.

Oneerlijke concurrentie

De SP is niet tegen wat concurrentie tussen de ondernemers,  maar het moet wel op een eerlijke manier gebeuren.  En daar is in dit geval geen sprake van.  De SP heeft het sinds die tijd opgenomen voor de lokale winkeliers. Zij zagen omzetten dalen en de animo voor het vestigen in het centrum liep drastisch terug.  Dat is niet goed voor het centrum, maar ook voor het winkelend publiek, dat steeds minder aanbod kreeg. "Het is al moeilijk om met de dure winkelruimte je hoofd boven water te houden, laat staan dat concurrenten op goedkope grond (industrieterrein) ook nog eens de krenten uit de pap gaan halen, Juist dat beetje extra wat we nodig hebben om onze boterham te kunnen beleggen",  zoals een ondernemer het destijds verwoordde.

Lees verder

Pagina's