h

Welkom op de website van de SP-afdeling Meierijstad. Sinds 1 januari 2017 is Meierijstad de fusiegemeente, van de gemeentes Veghel, Sint Oedenrode en Schijndel.

Hieronder al het nieuws van de SP afdeling Meierijstad
1 november 2018

Wat was er eerder, de kip of het ei?

Foto: SP

Er zijn mensen die worstelen met deze vraag: Wat was er eerder, de kip of het ei.  Dezelfde vraag kun je stellen over de toeristische-recreatieve visie. Wat was er eerder, deze visie of de begroting? Tonnie Wouters: "Daar lig ik overigens niet wakker van, want het is een doordacht goed stuk. Maar het is wel opvallend dat in de begroting al flinke bedragen zijn opgenomen om de visie die nog vastgesteld moet worden door de raad, op onderdelen al te gaan uitvoeren. Onder andere; Doorontwikkeling gebiedsvisie toeristische as Kienenhoef-Vlagheidee, twee jaar op rij 100.000 euro, aankopen diverse gronden, aankoop Duits Lijntje, recreatieve doorsteek Bolckpad, samen goed voor 1.315.000 euro. Voor de goede orde zou de visie vóór de begroting behandeld moeten worden."

Lees verder
30 oktober 2018

Gezondheidsrisico's voor mensen

Foto: SP

Overlast van agrarische bedrijven, maar ook zware industrie bijvoorbeeld kunnen het bouwen van nieuwe woningen in de weg zitten. Dat kan bijvoorbeeld geur overlast, teveel verkeersbewegingen en meer zijn. Ook gezondheidsrisico's voor mensen kunnen bepalen dat er geen woningen gebouwd mogen worden nabij deze bedrijven.

Lees verder
29 oktober 2018

Nieuwe vervoerder Regiotaxi

Munchof heeft de aanbesteding voor Regiotaxi Noordoost-Brabant gewonnnen. De opdracht loopt in ieder geval tot en met 2021. Ook Meierijstad gaat gebruik maken van het regiotaxivervoer. Al eerder drong de SP-fractie erop aan dat er meer samengewerkt moet worden met lokale vervoerders. dat gebeurt nu.Lees verder
28 oktober 2018

SANDRA BECKERMAN SPREEKT OVER KLIMAATRECHTVAARDIGHEID

Foto: SP / sp.nl

Op maandagavond 29 oktober komt SP-Tweede Kamerlid Dr. Sandra Beckerman spreken over klimaatrechtvaardigheid.

Een groot aantal partijen heeft het klimaatakkoord ondertekend. In 2030 moet de hoeveelheid broeikasgassen (CO2) met 49% zijn verminderd om al te sterke opwarming van de aarde tegen te gaan. Hoe gaan we dat voor elkaar krijgen in twaalf jaar tijd?  Moeten de burgers alles zelf regelen of neemt de overheid het voortouw?  En hoe worden de multinationals in de huidige politieke verhoudingen verplicht om hun uitstoot te reduceren? Wie  gaan daar aan verdienen en wie gaat de rekening betalen?
Sandra licht toe hoe we op een rechtvaardige manier de klimaatdoelen kunnen behalen.

Lees verder
25 oktober 2018

SP Meierijstad verspreidt 15000 kranten 'Tijd voor Rechtvaardigheid'

 

Foto: SP
In de komende weken gaan tientallen SP-vrijwilligers op pad om 15.000
SP-kranten 'Tijd voor Rechtvaardigheid' te verspreiden in verschillende
wijken in Meierijstad en Sint Michielsgestel. In de krant roept Lilian Marijnissen, fractievoorzitter van de SP in de Tweede Kamer, mensen op om op te staan zich aan te sluiten bij haar beweging voor nieuwe rechtvaardigheid Nederland.
Lees verder
25 oktober 2018

Vrienden voor rechtvaardigheid

Foto: SP

Het is Tijd voor Rechtvaardigheid! Daarom heeft onze beweging mensen zoals jij nodig. Door Vriend voor Rechtvaardigheid te worden kan je de eerste stap zetten voor een rechtvaardige samenleving. Vriend worden kan heel gemakkelijk: je kunt je hier gratis aanmelden om je aan te sluiten. Je ontvangt dan een mooi welkomstpakket. 

Lees verder
14 oktober 2018

SP KRIJGT EINDELIJK GELIJK

Er was een vernietigend rapport van de rekenkamercommissie voor nodig om de gemeenteraad te overtuigen dat er beleid moet zijn voor alles in het Sociaal Domein. De raad moet beslissen over hoe de Wmo, de Jeugdzorg, de participatie uitgevoerd moet worden. Een wijzigingsvoorstel van de volledige oppositie in de raadsvergadering werd door alle partijen over genomen. Voor 1 mei 2019 gaat de raad het beleid vaststellen. Een opmerkelijk resultaat dat de gehele coalitie het wijzigingsvoorstel steunt.

Lees verder
26 september 2018

0 extra (tijdelijke) huurwoningen tot nu toe

In het Brabants Dagblad van 22 september een artikel: de missie is mislukt: 0 extra huurwoningen. In de tekst van het artikel wordt duidelijk dat bij de woningcorporaties Area en Woonmeij de voorkeur ligt voor sociale woningbouw bij permanente huurwoningen. En dat er een gebrek is aan gronden of gebouwen ook voor tijdelijke huurwoningen.

Lees verder
24 september 2018

Sp zet haar strijd, voor gratis gehandicaptenparkeerkaart voort

Foto: SP

Via een grote en ingewikkelde omweg lijkt de SP alsnog te bereiken, waar in mei al om gevraagd werd. Maar dat heeft wel veel voeten in de aarde. Tijdens de raadsvergadering van 20 september kwam de SP – samen met Hart voor Schijndel – met een initiatiefvoorstel. Waarin gevraagd werd om de kosten voor een invalidenparkeerplaats en – kaart plus bijkomende kosten te vergoeden vanuit de WMO.

Lees verder
18 september 2018

Nieuwe aanbesteding Regiovervoer.

Er is besloten om het contract met de huidige regio vervoerder ZCN (Zorgvervoer Centrale Nederland) niet te verlengen. “Deze beslissing is mede genomen met in inachtneming van de belangen van de contractant”, stond in de raadsinformatiebrief die we hierover ontvingen.

Lees verder

Pagina's