h
 
Hieronder al het nieuws van de SP afdeling Meierijstad
20 maart 2018

Voor elkaar door elkaar

De afgelopen weken is er heel hard gewerkt, gebuffeld en geknokt. Zodat we samen onze partij nóg groter gaan maken in de gemeenteraden. Hopelijk komt er een goede uitslag bij de gemeenteraadsverkiezingen. Maar ook in de plaatsen waar mensen morgen nog niet op de SP kunnen stemmen, of al gestemd hebben (zoals in Meierijstad), gaan we verder bouwen. Want iedere gemeente in ons land verdient een sterke SP-afdeling. We zijn trots. Trots op al onze vrijwilligers die zich het vuur uit de sloffen lopen voor een beter Nederland. En daarom is dit een ode aan al die vrijwilligers.

Lees verder
20 maart 2018

In anderhalve minuut, waarom de SP tegen de sleepwet is.

Op 21 maart kun je stemmen over de sleepwet (de nieuwe Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten). Daarmee kan onze geheime dienst (de AIVD) altijd iedereen afluisteren, ook als je nergens van wordt verdacht. Zou jij willen dat de overheid altijd kan weten met wie je belt, wat je appt of welke websites je bezoekt?

Lees verder
10 maart 2018

Pakken wat je pakken kan...

Herinnert u het zich nog? In 2008 moesten de banken met miljarden van ons geld gered worden. De bankiers pakten wat ze pakken konden, de samenleving betaalde de rekening.

Lees verder
10 maart 2018

"Agrifood Capital Snelfietsroute"

Agrifood Capital: Het moet niet gekker worden......

  • Het is het marktdenken ten voeten uit.
  • Je zet een “merk” in de markt.
  • Voert uitgebreid reclamecampagne.
  • Levert geld op omdat iedereen mee wil doen.
  • Want je krijgt “naam”. Daar wil je bij zijn.
  • Zorgt dat alle “grote jongens” erbij betrokken worden.
  • En doet, wat gemeengoed is geworden.
  • Alle successen claimen die behaald worden.
  • Los van het feit, of die zonder Agrifood niet behaald zouden zijn.
Lees verder
24 februari 2018

Bloemenwijk een nieuw wijkgebouw!!!!

Stichting Bloemenwijk en Stichting Wijkraad Bloemenwijk Schijndel, roepen buurtwoners om a.s. dinsdag te komen luisteren als de gemeenteraad in een beeldvormende avond vergadert over "een nieuw wijkgebouw" in de "Bloemenwijk" op Boschweg Noord Oost.

 

Hieronder de brief, die gericht is aan alle bewoners van de Bloemenwijk.
Lees verder
14 februari 2018

21 MAART: STEM TEGEN SLEEPWET

Foto: sleepwet.nl / sleepwet.nl

Op woensdag 21 maart zijn er GEEN raads­verkiezingen in Meierijstad. Er is immers al in november 2016 gekozen in verband met de fusie en nu weer verkiezingen zou te snel zijn.

Lees verder
22 januari 2018

Raadsbrede steun voor SP Motie

Mensen die door financiele schulden in de problemen komen, kunnen vaak gebruik maken van de schuldsanering. Zij krijgen een bewindvoerder toegewezen en krijgen een aantal jaren per week alleen leefgeld. De bewindvoerder zorgt voor alle overige betalingen die moeten worden gedaan. En daar gaat het te vaak mis. Niet alle bewindvoerders functioneren naar behoren. Twee voorbeelden; oude schoolfoto's, kosten 15 gulden zijn opgelopen naar 300 euro wegens boets van niet betalen. Een huurder krijgt bericht van huis uitzetting, wegens huurachterstand.

Lees verder
19 januari 2018

Wethouder laat Boschweg in de kou staan

"Bloemenwijk Schijndel baalt van onderzoek naar Kajuit." Het hele traject dat wij hebben afgelegd wordt in de prullenbak gegooid". "Ik voel me bedrogen en belogen door Meierijstad".  Zo begon SP fractievoorzitter Ruud Merks zijn betoog over de gang van zaken rondom het wijkgebouw op de Boschweg. Het waren enkele citaten van bewoners, die hiermee hun visie gaven over de plannen van het college. Merks kon zich dat wel voorstellen. 

Lees verder
9 januari 2018

College lapt verkiezingsbeloftes aan hun laars

We nemen u mee naar november 2016. Een aantal dagen voor de verkiezingen. Buurtbewoners van de "Bloemenwijk Boschweg" zagen hun kans schoon om alle lijsttrekkers in beweging te krijgen voor een nieuw wijkgebouw Boschweg.  Al jarenlang, sinds het sluiten van de basisschool Vossenberg, is het stil rondom de verdere ontwikkeling op deze locatie. Dit tot grote ergernis van de buurtbewoners.  Op een groot manifest tekende ALLE lijsttrekkers voor een nieuw wijkgebouw op deze locatie.  Het werd stil, heel stil. Ook na herhaaldelijke vragen van oa. de SP fractie wanneer er nu eindelijk voortuitgang en voorstellen komen, hield het college de "boot af"  Het ging zelfs zover, dat het college geen geld heeft gereserveerd in de begroting voor een nieuw wijkgebouw.  Nu een jaar verder, komt het college met het voorstel om oa een scenario, om de Kajuit te verbouwen en het Gasthuis te houden.....   Dit is in onze ogen overbodig, als je gewoon je beloftes nakomt. Maar de verkiezingen zijn voorbij, gedane beloftes overboord gegooid.... en het vertrouwen in de politiek heeft weer een deuk opgelopen. De SP is van mening dat alleen het scenario, een nieuw wijkgebouw, moet worden uitgewerkt.

Lees verder
4 januari 2018

Stop pestkorting arbeidsgehandicapten

Terwijl volgens Rutte “iedereen erop vooruit gaat”, worden jonggehandicapten met een Wajong-uitkering per 1 januari 2018 vijf procent gekort. Deze mensen kunnen er niets aan doen dat ze een arbeidsbeperking hebben. Daarom moet deze pestkorting per direct van tafel. Steun deze actie!!  https://doemee.sp.nl/pestkorting

Lees verder

Pagina's