h

Welkom op de website van de SP-afdeling Meierijstad. Sinds 1 januari 2017 is Meierijstad de fusiegemeente, van de gemeentes Veghel, Sint Oedenrode en Schijndel.

Hieronder al het nieuws van de SP afdeling Meierijstad
12 oktober 2017

De gemeenteraad steunt de SP

Het regresrecht Wmo komt op de plaatselijke politieke agenda van de gemeenteraad Meierijstad. De gemeenteraad zal zich uit kunnen spreken of het convenant (overeenkomst) tussen de VNG en het Verbond van Verzekeraars verlengd moet worden. Is de gemeenteraad het ermee eens dat Verzekeraars zich voor een absurd klein bedrag zich af kunnen kopen voor het betalen van letselschade gevolgen na bijvoorbeeld een verkeersongeval. Waarna de gemeente vervolgens die  verantwoordelijkheid over neemt door ermee in te stemmen dat slachtoffers verplicht worden zich bij de gemeentelijke Wmo aan te melden. Met andere woorden, de gemeenschap betaalt.

Lees verder
11 oktober 2017

Verbond van Verzekeraars betalen absurd lage afkoopsom. De gemeenschap mag betalen.

Het Verbond van Verzekeraars (VVB) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) hebben een overeenkomst afgesloten. Mensen die letselschade hebben na bijvoorbeeld een verkeersongeval, worden voor noodzakelijke hulp die dan nodig kan zijn bij huishoudelijke hulp, transport/vervoer, wonen/verblijf, voorzieningen/hulpmiddelen en specialistische hulp door verwezen naar de Wmo. De gemeenten krijgen hiervoor een absurd lage afkoopsom. De slachtoffers kunnen geen kant op. Binnenkort wordt deze overeenkomst door de VVB en de VNG verlengd.

Lees verder
3 oktober 2017

Leve de solidariteitsregeling!

Voor welk probleem is de politieke pesterij van Plasterk een oplossing? 

Volgens demissionair PvdA-minister Plasterk is het een slechte zaak dat
Kamerleden, wethouders, gedeputeerden en raadsleden van de SP een deel
van hun vergoeding in hun idealen investeren. Bestuurders en
volksvertegenwoordigers voor de SP dragen namelijk een deel van hun
salaris af aan de SP. Hierdoor is de SP niet afhankelijk van sponsoren
en bedrijven.  

Lees verder
3 oktober 2017

Wordt Stoomwasscherij “de Lelie” gesloopt?

Foto: SP

In Veghel staat aan de Lelielaan een monumentaal pand. Stoomwasscherij “de Lelie” staat er in grote letters op de gevel. Maar terwijl aan de Noordkade oude gebouwen volop worden gerestaureerd en als industrieel erfgoed gekoesterd, lijkt dit gebouw ten dode opgeschreven.

Lees verder
3 oktober 2017

Open Dag versus hondentoiletten

Foto: SP

Op 24 september hield de gemeente Meierijstad een Opendag.  De "deuren" stonden open in het stadhuis in Veghel, de milieustraat in Schijndel en het bestuurscentrum in Sint Oedenrode.  Onze SP fractie was voltallig aanwezig in het bestuurscentrum om met de bevolking in gesprek te gaan.

Lees verder
29 september 2017

Woningbouwcorporaties omarmen plannen SP.

Tijdens de beeldvormende avond werd duidelijk, dat de vier woningbouwcorporaties in Meierijstad, die informatie gaven over hun bouwplannen, helemaal op de lijn zitten van de SP. Ze hielden een vurig pleidooi voor het op korte termijn flink gaan bouwen op betaalbare grond.

Lees verder
23 september 2017

Een eigen huis, een plek onder de zon .

Foto: SP

Niet alleen een wens van velen, maar ook een grondrecht. Een basisbehoefte, waaraan voldaan moet worden.Sommigen regelen dat moeiteloos, voor anderen is dat problematisch. Voor deze laatste groep wilden wij opkomen met ons initiatiefvoorstel.

Lees verder
19 september 2017

Initiatief krijgt geen steun, roept wel op tot actie.

Foto: SP

Het initiatiefvoorstel van de SP om vijf miljoen te investeren in sociale woningbouw kreeg  maar weinig steun van de overige fracties. Wat we er wel mee bereikt hebben is, dat de discussie over het bouwen van voldoende betaalbare woningen flink aangezwengeld is. Men is het er wel over eens, dat er een nijpend tekort is aan die huurhuizen, zoals het Brabants Dagblad kopte. Zoals verwacht werd door de coalitiepartijen vooral verwezen naar de woonvisie die in de maak is en naar de corporaties. Alleen de PvdA wil actie m.b.t. het bouwen van kleine wooneenheden. Zij spreken dan over Tiny Houses. Maar de wil er iets aan te doen is er.

Lees verder
11 september 2017

Verdwijnen de “groene longen” van Veghel na sloop viaduct?

Foto: SP

Als je Veghel binnen rijdt vanaf de brug over het kanaal zie je het mooie groen van de vele bomen en struiken daar. Ook als je vanuit het centrum Veghel uit gaat zie je weelderig groen. Je zou het “de groene longen van Veghel” kunnen noemen.

Lees verder
5 september 2017

Cliënten van Reinier van Arkel laten zich horen.

Foto: SP

Nee, ze laten zich hun Onderdac niet zonder slag of stoot afnemen. Onderdac is hun activiteitencentrum waar ze allen heel tevreden over zijn. En nog belangrijker, mede dankzij  de begeleiding van deze mensen met een psychiatrische aandoening, in hun Onderdac, kunnen ze zichzelf zijn.

Lees verder

Pagina's