h

 

Hieronder al het nieuws van de SP afdeling Meierijstad
6 december 2022

Versteende woonerven in Veghel aangepakt?

Foto: SP

“U heeft zeker een punt” zei wethouder van Burgsteden donderdag tijdens de commissievergadering. Toen SP-raadslid Kees van Limpt vroeg of het niet wat hypocriet was van de gemeente om burgers op te roepen in hun tuin een tegel te lichten om daar bloembollen of een plant te zetten, terwijl de woonerven van Veghels Buiten enorme steenvlaktes zijn. Wat de SP al jaren een doorn in het oog is.

De wethouder sprak zelfs van “de shovel erin” als oplossing. Er is volgens hem in elk geval al met ambtenaren besproken wat er eventueel aan te doen is om deze erven ook te vergroenen. En als gemeente daar het goede voorbeeld te geven. De aanhouder wint zou je bijna zeggen. Want het is niet voor het eerst, dat we als SP aandacht vragen voor deze steenvlaktes. Natuurlijk is er veel groen elders in deze wijk, maar dat wil niet zeggen dat woonerven dan van gevel tot gevel geplaveid moeten worden. Met een klein vierkantje groen ergens in de steenwoestijn. We zijn benieuwd hoe het er dan uit gaat zien en zijn blij met deze “cultuuromslag” van het college. En het succesje dat we hiermee boeken.

Lees verder
11 november 2022

wateroverlast julianapark

Foto: SP

De gemeente wil de komende jaren diverse evenementlocaties verduurzamen.  Ook het Julianapark is in beeld. We mogen er dus vanuit gaan, dat deze locatie vaker als evenemententerrein gebruikt gaat worden. In het Julianapark wil de gemeente stroom- en watervoorzieningen aangaan brengen.  Dat is een mooi streven. Op het hoofdveld van het Julianapark zal de aanvoer van een watervoorziening niet het probleem zijn, maar juist de afvoer het (grond)water. We zien dat dit veld regelmatig (gedeeltelijk) blank staat en dan onbruikbaar is. Als SP zijn wij van mening, als je deze locatie toch gaat aanpakken, zorg dan ook meteen voor een goede drainage. Zodat evenementen "gewoon" kunnen doorgaan, en niet afgelast hoeven te worden ivm wateroverlast. De SP fractie heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van B. en W. of ze bereid zijn om een vorm van drainage aan te brengen.

Lees verder
10 november 2022

Marieke gaat op de koffie

Foto: SP

De taak van raadslid is zeer zeker niet enkel het bijwonen van vergaderingen, het uiten van je mening, nieuwe regels voorstellen en aannemen en het controleren van het college van Burgemeesters en Wethouders.  De taak van raadslid is óók het vertegenwoordigen van de inwoners van Meierijstad, en dus óók de inwoners van Meierijstad die graag willen weten hoe het met de veiligheid van hun gegevens bij onze gemeente gesteld is. Om hier antwoorden op te krijgen, ging raadslid Marieke Broekmeulen op de koffie bij een deel van het ICT-team van onze mooie gemeente.

Lees verder
9 november 2022

Kinderen maken kennis met de lokale democratie

....en dat kan ook op jongere leeftijd.  Vandaag stonden twee SP fractieleden voor de klas en verzorgden ze een gastles.

De gastles aan een tweede klas op het Fioretticollege in Veghel werd verzorgd door ons burgercommissielid Tom Merks, samen met raadslid Kees van Limpt. Aan de hand van een mooie PowerPointpresentatie van Tom werd uiteengezet hoe je nou raadslid wordt en wat die zoal doen. Met uitleg over partijen, verkiezingen en coalitievorming. Het verschil tussen beeldvorming tijdens beeldvormende avonden, oordeelsvorming tijdens commissievergaderingen en besluitvorming in de raad.

Ook deze leerlingen mochten even “voor gemeenteraad spelen” door met een rode, groene of gele kaart aan te geven hoe ze over bepaalde voorstellen dachten. Ook de betrokkenheid van burgers en die van henzelf kwam aan de orde. Tot slot mochten ze vragen stellen die ze hadden voorbereid en die door Tom en Kees werden beantwoord. Ook hier positieve geluiden over de informatie die ze kregen en de manier van presenteren. Kortom: een leerzaam lesuurtje.

Lees verder
7 november 2022

SP JONGEREN MEIERIJSTAD

Foto: SP

Zou jij ook graag bij deze gezellige en actieve club willen horen?
Sluit je dan nu aan bij de SP en neem direct contact op met de jongeren van SP Meierijstad, want alleen samen kunnen wij laten zien dat er een alternatief is voor het neoliberalisme, namelijk Ons Moderne Socialisme!

Stuur dan een email naar Tom Merks (contactpersoon) SP Meierijstad, tommerks61@gmail.com

 Link: Website SP Jongeren

Lees verder
6 november 2022

Geen tweederangs burgers

Foto: SP

"Geen tweederangs burgers" is de toepasselijke tekst van het rapport van de commissie Roemer. Met heel veel aanbevelingen om arbeidsmigranten op een aanvaardbare en verantwoorde manier te mogen huisvesten. Het plan om in de Heidebloemstraat 70 arbeidsmigranten te gaan huisvesten, voldoet hier niet voor de volle 100% aan.

Lees verder
3 november 2022

En we noemen hem..... Timm

Foto: SP

Op de raadsagenda  stond ter bespreking/vaststelling de begroting voor 2023 en het college werkprogramma 2022-2026 Thuis in Meierijstad Mijlpalen. TiMM.  SP fractievoorzitter Ruud Merks deed  namens de SP, de algemene beschouwingen.

Lees hieronder , de algemene beschouwingen  van de SP

Onlangs kregen wij van het college een geboortekaartje  met het heugelijke nieuws dat TiMM is geboren.  TiMM is afgeleid van zijn doopnamen Thuis in Meierijstad Mijlpalen. En Timm wordt vandaag een soort van ten doop gehouden en wij mogen op kraamvisite komen, wat we graag doen.

Allereerst natuurlijk: van harte  Gefeliciteerd. Wat wel duidelijk wordt is, dat de ouders  beseffen dat een kind opvoeden veel geld kost.  Timm  hoeft zich de komende jaren echter geen zorgen te maken, want zijn welgestelde vijf vaders (wethouders).....tegenwoordig kan ook alles.... en met  Ome Kees  Van Rooij, als suikeroom,  trekken ze miljoenen uit voor zijn opvoeding. Gelukkig hadden ze een spaarpotje uit de vorige periode. En hebben ze geprofiteerd van diverse meevallers van "Tante Rijk". Bijna vier miljoen halen ze uit de reserves. Het mag klaarblijkelijk wat kosten.

Lees verder
31 oktober 2022

nieuwe stap SP jongeren

Foto: SP

Tientallen jonge SP-leden besloten dit weekend om de vereniging SP
Jongeren op te richten. Vanaf nu gaan ze verder aan de slag met het
betrekken van jongeren bij een socialistische maatschappij. De jongeren stelden samen het jaarplan voor volgend jaar vast waarin een grote campagne om MBO-studenten te betrekken op de planning staat. Ook in Meierijstad zijn er jongeren actief binnen de SP. Samen met de SP voeren deze jongeren actie om Nederland menselijker en socialer te maken.

Lees verder
12 oktober 2022

Nationaliseer onze energie! Teken de petitie

Foto: SP

Het privatiseren van energiebedrijven was een fout en we moeten onze energie weer nationaliseren. Uit onderzoek blijkt dat 80% van Nederland dit met ons eens is, maar vrijwel niemand heeft er vertrouwen in dat het kabinet dit gaat doen. Daarom starten we een volkspetitie voor het nationaliseren van onze energie. Teken ook! Samen kunnen we ervoor zorgen dat de energierekening omlaag gaat en we weer zeggenschap hebben over onze eigen energie

Lees verder
3 oktober 2022

Inkomensnorm voor energietoeslag verhoogd.

Foto: SP

De SP-fractie is zeer tevreden. Meer duidelijkheid aanvragen energietoeslag. Natuurlijk zijn we blij, mede door de druk van onze SP fractie, dat de inkomensnorm voor de aanvraag van de toeslag van 120% van de bijstandsnorm naar 130% verhoogd wordt. Ook netjes dat mensen die eerder net boven de norm van 120% zaten automatisch alsnog de toeslag gaan krijgen. Een mooie opsteker voor velen, die onlangs net buiten de boot vielen.

Lees verder

Pagina's

 

 

Hieronder al het nieuws van de SP afdeling Meierijstad