h
 
Hieronder al het nieuws van de SP afdeling Meierijstad
22 februari 2019

Citymarketingbeleid: winst of waanzin?

“Alles naar de markt”, is de filosofie van onze regering. En ook ons college in Meierijstad lijkt deze neoliberale lijn te volgen. Dus moet het “merk” Meierijstad gepromoot gaan worden. Door voor veel geld (100.000 euro per jaar) reclame te gaan maken. Met de gebruikelijke slogan en een logo. Mag wat kosten!

Lees verder
18 februari 2019

WOZ-waarde bijgesteld

De antwoorden op onze WOZ-vragen zijn binnen. En bezwaar maken kan zeker lonen. Van 1 geval is momenteel bekend dat de WOZ-waarde van de woning met tien duizenden euro's is verlaagd. Dat betekent in ieder geval dat 1 beroepszaak bij de rechtbank niet door gaat.

Lees verder
18 februari 2019

Mooi straatbeeld

Foto: SP

Sommige mensen vinden ze verschrikkelijk... de verkiezingsborden.  "Het is niet mooi, ziet er niet uit, worden niet bijgehouden etc. "  Zomaar een paar opmerkingen die geroepen worden.  Als het aan onze actieve plakploeg ligt, is dat op ons niet van toepassing. Regelmatig rijden onze vrijwliggers langs de borden (ook in Sint Michielsgestel, Den Dungen en Berlicum) om te kijken of alles er nog mooi bijhangt.  Zelfs de losgelaten posters van andere partijen, worden voorzien van een nieuwe plaklaag, zo (sociaal) zijn we dan weer ook. ) Maar zeg nu zelf...... met deze mooie en opvallende SP posters, ziet het straatbeeld er toch een stukje mooier uit.

Lees verder
13 februari 2019

WOZ 2018 nog niet afgehandeld

Eind volgende maand is het alweer een jaar geleden dat de WOZ-beschikking 2018 bij een ieder op de mat viel.

Nu bijna een jaar verder vraagt de gemeente de Rechtbank uitstel om het beroep van een van de inwoners van Meierijstad te behandelen. De bedoeling van de Rechtbank was 7 maart 2019. Meierijstad schrijft; helaas is het wegens drukke WOZ-werkzaamheden van de afgelopen maanden niet mogelijk geweest om voor deze zaak een verweerschrift en een eventueel taxatierapport in te dienen.

Lees verder
12 februari 2019

Verkiezingsprogramma: Tijd voor Rechtvaardigheid

Foto: SP

Voor de tweede keer trad de Socialistische Partij in het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant. De voorgaande periode hebben we goede dingen kunnen doen, maar het werk van socialisten is nooit klaar. In 2015 gingen we weer meebesturen. Mede hierdoor hebben we
het verschil kunnen maken. Wij namen als tweede grootste partij deel in
het college met de VVD, D66 en PvdA en we leverden twee gedeputeerden: Johan van den Hout (Natuur en Milieu en
Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving) en Henri Swinkels (Cultuur en Sport).

Lees verder
8 februari 2019

Bomenhotel bekt beter dan zorg voor . .

Foto: Pixabay / Pixabay.com

Een motie van Hart voor Schijndel, waarin voorgesteld werd om te onderzoeken of een “bomen- en heesterhotel”  in Meierijstad mogelijk is werd aangehouden. Ze bedoelen daarmee dat er ruimte gezocht moet worden om bomen en heesters tijdelijk te “parkeren” voor ze elders geplant gaan worden. De wethouder zei, dat dit al gebeurde en er was vanuit de raad weinig bijval. Als SP hebben wij wel onze steun betuigd, maar om een andere reden.

Lees verder
8 februari 2019

Onzinnigheid troef: onzinnige regels

Foto: Pixabay / Pixabay.com

Tijdens de raadsvergadering van 31 januari werd het paraplubestemmingpslan parkeren vastgesteld. Hierin staan parkeernormen die gaan gelden, met daarnaast ook voor fietsparkeerplaatsen.

Lees verder
7 februari 2019

regering gooit klimaat over de schutting richting de gemeente

Foto: prodemos / prodemos.nl

Na de WMO, de jeugdzorg en de participatiewet wordt door de landelijke overheid nu ook het klimaat over de schutting gegooid richting gemeenten. Niet naar de gemeente zelf dit keer, maar naar 30 regionale samenwerkingsverbanden. De Regionale Energiestrategie (RES dus),waarin gemeenten, waterschappen en provincies samenwerken met als doel in 2030 maar liefst 49% minder broeikasgassen uit te stoten dan we in 1990 deden. Als stap in de richting van een nagenoeg klimaatneutrale samenleving in 2050. Zoals dit ook is vastgelegd in Parijs destijds en vertaald naar het klimaatakkoord, waar landelijk nog het nodige over te doen is. “De bijdragen van alle regio's in Nederland moet voldoende zijn om de landelijke opgave te dekken”, schrijven ze fijntjes.

Lees verder
4 februari 2019

Voorkomen is beter dan genezen

De SP-fractie heeft voor de nota Integraal Preventief Jeugdbeleid Meierijstad 2019-2022 gestemd. In de nota ook aandacht om preventief te werken om overbelasting bij jonge mantelzorgers te voorkomen. Jonge mantelzorgers krijgen meer aandacht, zorg en bekendheid binnen de gemeente.

Jonge mantelzorgers behoren bij de aandachtsgroepen waar het focussen op de psychische gezondheid noodzakelijk is. Zij verlenen zorg aan een thuiswonend familielid, veelal een ouder of broer of zus. En verdienen het dat zij ondersteund worden. In 2019 wordt een project gestart op voorlichting aan professionals om jonge mantelzorgers te herkennen en proactief te benaderen. Prima.

Voor de SP-fractie reden om het college en de raad te attenderen op het feit, dat ook de gemeente zelf proactief op zoek moet gaan. Op meerdere fronten tegelijk inzetten op preventie.

Lees verder
3 februari 2019

SP-voorzitter Ron Meyer, in gesprek over de staat van ons land

Landelijk SP-voorzitter Ron Meyer doet op 21 februari onze regio
aan.  Meyer zal, tijdens deze openbare avond in Kunst & Co in
Uden,  met u in gesprek gaan, over de staat van de Nederlandse
samenleving. Vorig jaar publiceerde Meyer met Grip een boek aan de hand van honderd gesprekken met wetenschappers, kunstenaars en maatschappelijk leiders.

Lees verder

Pagina's