h

Welkom op de website van de SP-afdeling Meierijstad. Sinds 1 januari 2017 is Meierijstad de fusiegemeente, van de gemeentes Veghel, Sint Oedenrode en Schijndel.

Hieronder al het nieuws van de SP afdeling Meierijstad
10 juli 2018

SP raadslid van Limpt: "ik woon scheef"

Foto: SP

Woordvoerder Kees van Limpt deed tijdens zijn stemverklaring over de woonvisie een opmerkelijke bekentenis, dat hij ook een scheefwoner is. Omdat zijn woonlasten in verhouding tot het inkomen laag zijn. Hij vroeg daarmee aandacht voor het feit, dat bij huurders steeds gesproken wordt over scheefwonen als mensen met een wat hoger inkomen in een sociale huurwoning blijven zitten. Ook al wordt de huur dan flink opgeschroefd. Als mensen met een eigen huis veel te goedkoop wonen en ze vaak ook nog forse belastingteruggave hebben door de hypotheekrente-aftrek hoor je daar niemand over. Terwijl dat toch ook gemeenschapsgeld is. Maar met die heilige koe wordt uiterst omzichtig omgegaan. Terwijl de huurdersheffing, die corporaties klauwen vol geld kost – schijnbaar moeiteloos wordt opgelegd.

Lees verder
10 juli 2018

Gemeenteraad wil onderzoek naar realisatie kleinere wooneenheden

Al eerder diende onze SP-fractie voorstellen in voor de realisatie van kleinere wooneenheden. Toen kreeg ze nog geen steun van uit de gemeenteraad en werd alles opgeschoven naar de behandeling van de woonvisie. Afgelopen donderdag 5 juli was deze woonvisie in de gemeenteraad aan de orde, en kregen onze raadsleden wel de steun. Samen met HvS, lijst Blanco, CDA, D'66 en de Pvda, diende de SP een motie in, waarin het college van B. en W. werd opgeroepen om in samenspraak met de corporaties te onderzoeken:

  • welke behoefte er is aan kleinere wooneenheden in de gemeente Meierijstad,
  • welke locaties er in de gemeente Meierijstad (al dan niet tijdelijk) er specifiek geschikt zijn of geschikt te maken zijn voor deze wooneenheden,
  • wat de mogelijkheden zijn om voor de bouw van deze woningen grond in erfpacht te geven in plaats van te verkopen,
  •  of scheef-wonen (verder) kan worden belemmerd.
Lees verder
21 juni 2018

Declareren op kosten van de gemeenschap...

Column van Ruud Merks (SP fractievoorzitter)

Zoals elke morgen sla ik tijdens mijn ontbijtje, als eerste mijn krantje open, op de regiokatern "De Meierij", van het Brabants Dagblad.  Een paginagroot artikel met als kop "'Rompertje of Teamdag" wekt meteen mijn interesse. Het gaat immers over het declaratiegedrag van wethouders en raadsleden. Nog wat slaperig vraag me af: lees ik dat wel goed?   Ik wrijf drie keer door mijn ogen en knijp even in mijn arm. Ben ik verzand in een droom of ben ik klaarwakker?  Nee, ik ben klaarwakker. Mijn haren  (die normaal al omhoog staan) gaan nog  steiler omhoog staan. Een partij (Gemeentebelangen) declareert oa. een bedrag van 76.65 voor partijbarbeque (incl. een chinees gemarineerde karbonade). En ze schromen  zich er ook niet voor,  om een paar fotolijstjes (27 euro) te kopen, voor het opvrolijken van hun fractiekamer. Team Meierijstad ging voor een teambuilding "feestje" op kosten van de gemeenschap naar een escaperoom. Waar ze wonderwel met zijn allen goed zijn uitgekomen, maar dit terzijde. En dan lees ik iets over het CDA, die een rompertje (met CDA logo) zijn gaan kopen voor een fractiegenoot. Nog wat dromerig op dit vroege tijdstip, dwalen mijn gedachte van het artikel.... hoe zou zo iets gaan? : .... Negen fractieleden spelen met de gedachte in een fractievergadering om iets leuks voor een partijgenoot te doen. Ze komen uit op een  rompertje van 17.95 (afgerond 18 euro) Mooi, wat lief...  Elk raadslid doet 2 euro in de pot, en klaar is kees, zou je denken. Twee euro is toch niet teveel gevraagd, voor een raadslid dat elke maand ruim 1000,- netto op zijn/haar rekening krijgt gestort......Maar lees ik dat goed?  Ik wrijf nogmaals door mijn ogen en knijp me nogmaals in mijn arm. AU! dat deed nog zeer ook. Ik ben klaar wakker als ik zie dat ze het luttule bedrag van 18 euro, niet uit eigen hebben betaald, maar op kosten van de gemeenschap.  Je gelooft het niet, maar het is echt waar.

Ach, de conclusies die iedereen zal trekken laat ik aan een ieder over. Misschien mag het allemaal, wellicht door de interpretaties van de geldende regels. (daar zullen nog woorden over gaan vallen).  Maar er is nog altijd zoiets als moreel besef....  In mijn ogen is het "not done"...     Ik zou mijn collega-raadsleden, die dergelijke declaraties indienen, willen adviseren:  Om de komende vier jaar ergens onder een grote steen gaan zitten en je diep schamen, en je vooral heel koest gaan houden als het gaat om burgerparticipatie, meedoen, en het vertrouwen gaan winnen van de bevolking.

Ps......En als je in de toekomst toch van plan bent om een rompertje te kopen..... er zijn altijd mooiere in de handel.......en die kosten maar 5 euro (incl. verzendkosten) https://shop.sp.nl/shop/particulier/kleding/rompertje

Foto: SP
. Lees verder
4 juni 2018

Bezoek inburgeraars ROC aan de gemeente

Zeventien mensen die op het ROC bezig zijn met hun inburgeringscursus waren te gast in het gemeentehuis van Veghel. Waar ze informatie kregen over hoe het gemeentelijk bestuur in elkaar steekt en daarover vragen konden stellen. Vanuit de SP was Kees van Limpt (foto) hierbij als raadslid aanwezig.

Lees verder
1 juni 2018

SP vraagt aandacht voor zwemlessen aan kinderen met een beperking

Foto: aqua health / aqua health

SP fractievoorzitter Ruud Merks heeft tijdens de raadsvergadering aandacht gevraagd voor zwemlessen aan kinderen met een beperking. Stichting Buitengewoon Bijzonder geeft al ruim 15 jaar, met ondersteuning van de Gemeente Schijndel, zwemlessen aan kinderen met een bijzondere eigenschap. Deze doelgroep, kinderen met autisme, ADHD,DCD, Down Syndroom , moeilijk lerende kinderen en bijvoorbeeld kinderen die in een rolstoel zitten, kunnen vaak niet mee in het reguliere zwemonderwijs  en zijn daarom aangewezen op "speciaal" zwemonderwijs. Ondanks is gebleken dat het voor Stichting Buitengewoon Bijzonder, economisch niet meer verantwoord is om deze zwemlessen kwalitatief in de huidige vorm en hoedanigheid te blijven verzorgen.  Alle inkomsten gaan nu op in de huur van het bad en verzekeringen, terwijl de drie zwemonderwijzers nu al 1,5 jaar voor niets les geven.

Lees verder
17 mei 2018

Huurverhoging Area asociaal

In vergaderkamers zegt verhuurder Area dat er meer en vooral betaalbare huurwoningen gebouwd moeten worden. Prima. Maar de aangekondigde huurverhoging per 1 juli zorgt ervoor dat hun bestaande betaalbare huurwoningen in huur meer gaan stijgen dan de inflatie. Voor de SP reden om onderstaand folder uit te delen en huurders oproept om in actie te komen.

Lees verder
6 mei 2018

Felicitatie aan bewoners Bloemenwijk

De Bloemenwijk in Schijndel krijgt een nieuw wijkgebouw. Het geduld van de werkgroepleden en bewoners is lang op de proef gesteld. De definitieve besluitvorming liet lang op zich wachten. Nu is er dan eindelijk duidelijkheid. Voor de SP reden om onderstaande folder uit te delen;

Lees verder
28 april 2018

Minder loon dan het minimum? Dacht het niet

Lees verder
27 april 2018

Meerderheid raad steunt SP-motie

Een grote meerderheid van de gemeenteraad in Meierijstad is het met de SP-fractie eens. Meierijstad kiest ervoor een beschaafde gemeente te zijn, waar het minimumloon voor iedereen geldt, ook voor mensen met een arbeidsbeperking.

We laten het kabinet weten dat de plannen om het mogelijk te maken dat mensen met een beperking onder het minimumloon mogen werken van tafel moet. De VVD en het CDA steunde de motie niet. De VVD vindt het juist goed dat er belemmeringen bij werkgevers weg genomen worden. Mensen met een arbeidsbeperking hebben al enorme belemmeringen te nemen, dan ook nog gedwongen worden om onder het minimumloon te gaan werken, zonder pensioenopbouw is voor de VVD van ondergeschikt belang dus. Voor het CDA komt de motie te vroeg. Een gelegenheidsargument, aldus raadslid Wouters; “De plannen zijn nog niet definitief, voorkomen is beter dan genezen”.

Lees verder
26 april 2018

Nieuw zwembad in Veghel?

In de media is gesproken over een nieuw zwembad in Veghel. De eigenaar van het huidige zwembad vertelde dat dit de gemeente Meierijstad zo'n 7 tot 9 miljoen euro zal gaan kosten. Een fors bedrag. Nog niets is zeker, er loopt momenteel een haalbaarheidsonderzoek. Voor de SP-fractie reden om nu al vragen aan het college te stellen, voor meer duidelijkheid.

Lees verder

Pagina's