h

Onze top 10

 
 
 
 
 
Alle 50 toppers op een rij:   klik hier
 
Hieronder al het nieuws van SP Meierijstad
20 januari 2021

SP start Meldpunt Misstanden UWV en Bijstand

De SP krijgt regelmatig signalen over dat bijstandsgerechtigden door gemeenten of het UWV in de problemen komen. Mensen die om allerlei redenen gekort worden op hun uitkering: het ontvangen van boodschappen of zakgeld voor de kinderen kan al een reden zijn waardoor mensen ineens duizenden euro’s moeten terugbetalen en diep in de schulden komen. De menselijke maat is zoek. 

De toeslagenaffaire heeft laten zien hoe mensen het slachtoffer kunnen worden van een overheid die zonder enig oog voor de menselijke maat mensen vermorzelt. Mensen worden gediscrimineerd en verliezen soms hun baan, auto en huis. Relaties zijn op de klippen gelopen. Dit mag niet meer gebeuren, het is tijd voor een eerlijke overheid.

Heeft u ervaringen of een klacht over het UWV of de bijstand? Meld het ons. De meldingen zullen worden overhandigd aan de regering en worden gebruikt in onze strijd om de overheid beter en eerlijker te maken.

Naar meldpunt UWV

 

NAAR MELDPUNT BIJSTAND

Lees verder
16 januari 2021

Wie gaat die 375.000,- betalen ??

Foto: SP

De gemeente Meierijstad maakt deel uit van een regionaal samenwerkingsverband, waarin 17 gemeenten uit de regio en twee waterschappen projecten aanpakken die “grensoverschrijdend” zijn. Dat wil zeggen dat die beter regionaal aangepakt kunnen worden dan door individuele gemeenten. Met een actuele samenwerkingsagenda en forse ambities. Op het gebied van vestigingsklimaat, leefomgeving, klimaat, energie, veehouderij en gezond eten en minder verspilling. Om dat allemaal te kunnen uitvoeren draagt elke gemeente vier euro per inwoner per jaar bij aan de Regio Noordoost Brabant. Ruim 320.000 euro per jaar dus voor Meierijstad. Wij waren dan ook zeer verbaasd toen we in een raadsinformatiebrief lazen, dat de gemeente Meierijstad nog eens 375.000 (drie jaar lang 125.000) gaat uitgeven aan het project Circulair Food Center. (waarom een modieuze Engelse term?, maar dat terzijde.)

Lees verder
15 januari 2021

Het is tijd voor een eerlijke overheid

Foto: SP

Tienduizenden mensen zijn het slachtoffer geworden van een
overheid die zonder enig oog voor de menselijke maat mensen vermorzeld heeft. Mensen zijn gediscrimineerd, hun baan, auto en soms zelfs hun huis kwijt geraakt. Relaties zijn op de klippen gelopen. En mensen zitten nog altijd in de ellende.

Lees verder
12 januari 2021

Misplaatste fraudejacht moet stoppen

Het moet afgelopen zijn met de misplaatste fraudejacht op
mensen met een bijstandsuitkering. Dat vindt de SP in reactie op de ophef die is ontstaan over een vrouw in de bijstand die 7000 euro aan de gemeente moet betalen omdat haar moeder af en toe  boodschappen voor haar deed. De voorbeelden van de doorgeslagen fraudejacht door de overheid stapelen zich op. Zakgeld van kinderen dat terugbetaald moet worden, boodschappen die worden teruggevorderd, en mensen die onterecht als fraudeur werden aangemerkt en daardoor buiten hun schuld om in grote problemen zijn gekomen.

Lees verder
4 januari 2021

Voor wie een helpende hand kan gebruiken:

Informatie & advies voor iedereen
  • Problemen met verhuurder, werkgever of uitkeringsinstantie?
  • Verdwaald in het woud van regels en procedures?
  • Van het kastje naar de muur gestuurd?
  • Hulp nodig om onrecht aan te pakken? Dan kunt u een beroep doen op de Hulpdienst van de SP.
Lees verder
3 januari 2021

Fractie SP kijkt terug op 2020

Het kalenderjaar 2020 zal de geschiedenis zal ingaan als het jaar van corona. En dat zorgde voor de nodige “aanpassingen” als digitaal vergaderen, een raadsvergadering met maar één raadslid, een webinar als beeldvormende avond en het doorschuiven van agendapunten. Maar een flexibele SP-fractie heeft zich desondanks van haar beste kant laten zien. Met inzet tijdens 12 beeldvormende avonden, 12 commissievergaderingen en 8 keer een raadsvergadering. Plus daarnaast nog de agendacommissie en het fractievoorzittersoverleg, werkgroepen en nog diverse keren regionaal overleg. En natuurlijk een flink aantal keren fractieoverleg ter voorbereiding van al die vergaderingen. Kortom: toch best intensief.

Lees verder
31 december 2020

Je zou dus bijna zeggen tegen een bijstandsgerechtigde: wordt raadslid.

Foto: SP

Een wereld van verschil: kijk en vergelijk.  

Je leest het bijna met het schaamrood op je kaken. Een vrouw uit de gemeente Wijdemeren moet 7000 euro terugbetalen aan de gemeente, omdat haar moeder jarenlang boodschappen voor haar had gedaan. Om haar dochter, die leeft van een bijstandsuitkering van 1095 netto per maand, wat te helpen om rond te komen. Te zorgen dat de maand voor haar niet langer is dan de inhoud van haar portemonnee.

Lees verder
19 december 2020

Doe ook mee met onze campagne!

Foto: SP

De SP heeft een bijzondere geschiedenis met campagnevoeren. Heel vernieuwend waren de gepersonialiseerde filmpjes die mensen aan elkaar doorstuurden. Maar als je mensen vraagt zich wat ze herinneren van SP-campagnes, hoor je vaak: het tomaatsponsje! Wie in de afgelopen jaren op straat heeft gestaan voor de SP, weet dat de handige keukenhulpjes-met-campagne-boodschap soms bijna uit je handen worden gegrist. Het is niet zo gek dat de tomatenspons zo bekend is: het past bij het soort campagne voeren waar de SP het best in is: op straat, dicht bij de mensen- en daar het gesprek aangaan.

Lees verder
17 december 2020

Deze ouders verdienen compensatie

Foto: SP

De parlementaire ondervragingscommissie die onderzoek deed naar de toeslagenaffaire heeft haar rapport gepresenteerd. Duizenden
ouders én hun kinderen zijn slachtoffer geworden van een falende
overheid. We weten inmiddels dat er ook gezinnen in Meierijstad zijn, die (zwaar) zijn getroffen.  De conclusies van het onderzoek naar de toeslagenaffaire zijn helder en keihard.

Lees verder
13 december 2020

Waardering voor onze vrijwilligers

Foto: SP

Daar staan ze klaar, de Kerstpakketten. Te wachten op onze vaste vrijwilligers (kanjers) . Als blijk van waardering, omdat ze het hele jaar voor ons klaar staan.  Ieder jaar blikte we samen, onder het genot van een hapje en drankje, terug op het afgelopen jaar. En mocht iedereen een krat met inhoud mee naar huis nemen.  Helaas is dat dit jaar, ivm de richtlijnen van het RIVM, niet mogelijk. Maar niet getreurd, de pakketten worden dit jaar thuis afgeleverd.

Lees verder

Pagina's