h

Welkom op de website van de SP-afdeling Meierijstad. Sinds 1 januari 2017 is Meierijstad de fusiegemeente, van de gemeentes Veghel, Sint Oedenrode en Schijndel.

Hieronder al het nieuws van de SP afdeling Meierijstad
17 december 2017

Nog een jaar langer uitstel

Je kunt een paard naar de sloot brengen, maar niet dwingen om te drinken. Het betoog van raadslid Wouters was helder en duidelijk. De overeenkomst tussen de VNG en het VvV niet verlengen. Onmenselijk voor letselschade slachtoffers en financiel gezien voor de gemeente onverantwoord. En toch kiest een meerderheid van de raad om ook in 2018 de overeenkomst niet op te zeggen.

Lees verder
14 december 2017

Vergadering in kroeg, rechtbank of raadzaal?

(NB: Breaking news:  Megastal van de baan.)Met deze woorden begon SP woordvoerder Kees van Limpt zijn betoog over de "megastallen" . De gemeenteraad beslist vanavond of ze het eens zijn met collegevoorstel om een weigering van een verklaring van geen bedenkingen. Kort samengevat: Als de (meerderheid) van de gemeenteraad voor dit voorstel stemt, dan is de mogelijke komst van een megastal in Nijnsel zo goed zeker van de baan
.

Foto: SP
Foto: SP
Foto: bd.nl / bd.nl
Hieronder het betoog van Kees van Limpt

Zitten we nu in de raadszaal, een zaal bij de rechtbank of in een zaaltje van een plaatselijke kroeg? Dat vragen wij ons als SP af bij de behandeling van dit onderwerp. Kort gezegd: wel of niet instemmen met de komst van een megastal. (of moeten we zeggen mega-vleesverwerkend bedrijf)

Lees verder
13 december 2017

emile bedankt

Lees verder
12 december 2017

Op bezoek in Brussel

Foto: SP

Op vrijdag 8 december bezocht een delegatie van de SP
afdeling Meierijstad, met een aantal Limburgse SP afdelingen, het Europees Parlement in Brussel

Een kort verslag:

"Na een busreis naar Brussel aangekomen in het gebouw van het
Europees Parlement kregen we - na een uitvoerige veiligheidscontrole -
een rondleiding door het Europees Parlement en voorlichting over het Europees Parlement. 

Lees verder
10 december 2017

Meerderheid Raad wil uitstel

De gemeenteraad van Meierijstad wil nog geen beslissing nemen. De motie van de SP om de overeenkomst tussen de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) en het VVV (het verbond van verzekeraars) niet te verlengen in 2018 is uitgesteld naar 14 december. De dames en heren vinden dat ze nog meer informatie nodig hebben.

Lees verder
5 december 2017

STUUR TIHANGE MET PENSIOEN: 23 DECEMBER PROTESTMARS NAAR ABP

Foto: sp / sp.nl

De pensioenfondsen Investeren in de kerncentrales Tihange en Doel met de ingelegde pensioengelden. Onze pensioenen dus. In totaal wordt een kwart miljard geïnvesteerd door ABP, Metaal en Techniek, Zorg en Welzijn en Bouw. Het APB in Heerlen investeert daarvan 116 miljoen euro in Engie, de uitbater van deze kerncentrales. Een kwalijke zaak, zo vindt de SP: "Dat moet stoppen! De veiligheid van onze kinderen, onze dorpen en onze steden mag niet langer op het spel gezet worden en al helemaal niet met onze pensioengelden!".

Lees verder
3 december 2017

He he... eindelijk een podiumaccommodatie

Foto: SP

Nog even en dan krijgt Schijndel haar lang verlangde podiumaccommodatie. De SP is blij  dat na een jarenlange strijd, waarbij  politieke belangen vaak in de weg stonden, nu eindelijk het eind in zicht is.  De SP heeft al jaren (sinds 1995) moties, amendementen en initiatiefvoorstellen ingediend  voor een podiumaccommodatie op Schijndelse maat. SP raadslid Ruud Merks: "Eén van mijn eerste moties die ik indiende ging hierover. Kun je na gaan hoe lang geleden dat is, als je weet dat ik al 17 jaar in de gemeenteraad zit."   Hieronder een kleine bloemlezing van de strijd die de SP voerde:

Lees verder
30 november 2017

Tweede Kamer steunt SP

De raad van Meierijstad krijgt steun vanuit de Tweede Kamer.  De minister heeft de motie van Kamerlid van Nispen (SP) overgenomen. Het convenant tussen het Verbond Van Verzekeraars en de VNG komt ter discussie, nu ook met de regering. Voor Meierijstad die volgende week een motie van de SP hierover bespreekt een extra argument om als gemeente het convenant niet langer te verlengen.

Lees verder
22 november 2017

Van Nispen: 'Laat slachtoffers niet de dupe worden van verzekeraars'

Michiel van Nispen

Mensen die het slachtoffer zijn van een verkeersongeval of een medische fout, lopen het risico daarna nog een keer het slachtoffer te worden, maar dan van aansprakelijkheidsverzekeraars. SP-Kamerlid Michiel van Nispen wil dat het kabinet in actie komt om dit probleem aan te pakken. 

Gemeenten en verzekeraars hebben een overeenkomst gesloten waarbij de verzekeraars de aansprakelijkheid voor ongevallen hebben afgekocht bij de gemeentes. Van Nispen: 'In plaats van dat er per slachtoffer gekeken wordt wat er nodig is, krijgen gemeentes een grote zak geld waaruit alle ongevallen betaald worden. Daardoor komt het voor dat slachtoffers hun schade niet volledig vergoed krijgen binnen de daarvoor vastgestelde termijn, omdat ze vastlopen in de bureaucratie. Ook lopen de gemeentes grote financiële risico's omdat niet zeker is of die zak geld voldoende is en de gemeentes dan zelf moeten bijbetalen.'

Deze overeenkomst tussen gemeentes en verzekeraars, waarbij de slachtoffers waar het om gaat zelfs geen partij zijn, dreigt binnenkort verlengd te worden. Van Nispen wil dat dit voorkomen wordt: 'Slachtoffers krijgen hierdoor niet meer de schade vergoed waar zij recht op hebben. Om te voorkomen dat zij van het kastje naar de muur worden gestuurd moet deze overeenkomst van tafel.'

De SP in Meierijstad roept in ieder geval haar stadsbestuur op niet akkoord te gaan met het stilzwijgend verlengen van het contract tussen haar gemeente en het Verbond van Verzekeraars.

Lees verder
16 november 2017

Ons geld terug

 

 

 

Shell en de werkgevers van VNO-NCW willen het. Dat is de onderbouwing van de coalitie voor een cadeau van 1400 miljoen aan buitenlandse beleggers en belastingdiensten.

Bedenkt u eens wat we ook met dit enorme bedrag kunnen doen. We kunnen investeren in leraren die recht hebben op een beter salaris en een lagere werkdruk. Het eigen risico in de zorg kan aangepakt worden of de huren verlaagd.

Maar dit kabinet laat zijn oren hangen naar de multinationals. Terwijl we nu al een luilekkerland voor grote bedrijven zijn. Zij gebruiken ons land om de belasting over hun winsten te ontlopen. Honderden miljarden sluizen grote bedrijven jaarlijks door ons land.

Lees verder

Pagina's