h

Provinciale Statenverkiezingen 20 maart SP Noord-Brabant  Tijd voor Rechtvaardigheid. Nu Brabant

Lees alles hierover, op onze speciale verkiezingspagina

Hieronder al het nieuws van de SP afdeling Meierijstad
27 april 2018

Meerderheid raad steunt SP-motie

Een grote meerderheid van de gemeenteraad in Meierijstad is het met de SP-fractie eens. Meierijstad kiest ervoor een beschaafde gemeente te zijn, waar het minimumloon voor iedereen geldt, ook voor mensen met een arbeidsbeperking.

We laten het kabinet weten dat de plannen om het mogelijk te maken dat mensen met een beperking onder het minimumloon mogen werken van tafel moet. De VVD en het CDA steunde de motie niet. De VVD vindt het juist goed dat er belemmeringen bij werkgevers weg genomen worden. Mensen met een arbeidsbeperking hebben al enorme belemmeringen te nemen, dan ook nog gedwongen worden om onder het minimumloon te gaan werken, zonder pensioenopbouw is voor de VVD van ondergeschikt belang dus. Voor het CDA komt de motie te vroeg. Een gelegenheidsargument, aldus raadslid Wouters; “De plannen zijn nog niet definitief, voorkomen is beter dan genezen”.

Lees verder
26 april 2018

Nieuw zwembad in Veghel?

In de media is gesproken over een nieuw zwembad in Veghel. De eigenaar van het huidige zwembad vertelde dat dit de gemeente Meierijstad zo'n 7 tot 9 miljoen euro zal gaan kosten. Een fors bedrag. Nog niets is zeker, er loopt momenteel een haalbaarheidsonderzoek. Voor de SP-fractie reden om nu al vragen aan het college te stellen, voor meer duidelijkheid.

Lees verder
12 april 2018

SP: Minimumloon in Meierijstad geldt voor iedereen: ook voor mensen met een arbeidsbeperking

Meierijstad mag niet accepteren dat werknemers met een beperking in onze gemeente onder het minimumloon gaan verdienen. Die oproep doet SP-Raadslid Tonnie Wouters. "Als het aan het kabinet ligt mogen mensen met een arbeidsbeperking onder het minimumloon gaan verdienen én wordt hun pensioen afgepakt. Maar het minimumloon is niet voor niets het minimum. Dat geldt voor iedereen. Wij staan niet toe dat er mensen in onze gemeente, vanwege hun beperking, door de bodem zakken."

Lees verder
5 april 2018

TEKORT AAN SOCIALE HUURWONINGEN SNEL OPGELOST?

Foto: Guido Tubbing / SP Veghel

Je zou het bijna gaan geloven, als je de artikelen leest in de (lokale) kranten; Er wordt hoog opgegeven over de ‘shortlist’ die door het college vastgesteld moet worden. Het zogenaamde ‘aanjaagteam’ heeft die gepresenteerd. Zestig locaties, die in aanmerking komen voor sociale huurwoningen. Daar zit de eerste bedenking. Want niet alle locaties zijn eigendom van de gemeente of de woningcorporaties. Maar deze plekken  geven alleen eventuele mogelijkheden om sociale huurwoningen te bouwen.

Lees verder
2 april 2018

Reclameborden wel in Veghel, maar niet in Schijndel en Sint-Oedenrode.

Foto: SP
Afgelopen raadsvergadering stond het buitenreclamebeleid Meierijstad op de agenda. In het licht van harmonisatie van verordeningen die voor 2019 op elkaar afgestemd moeten zijn. Als je dan verwacht, dat het voor alle kernen hetzelfde wordt kom je bedrogen uit. Woordvoerder Ruud Merks had in de commissie al gewaarschuwd voor de veiligheidsrisico's van de digitale borden die her en der in de gemeente geplaatst zijn. Maar voor reclame is blijkbaar veel geoorloofd.Lees verder
2 april 2018

Meierijstad wil vaart maken

Foto: Kees van Limpt / SP MeierijstD

Aan het eind van de Buitendreef in de nieuwbouwwijk “Veghels Buiten” zagen we bovenstaand bord staan; einde van de bebouwde kom en dan mag je tachtig kilometer per uur gaan rijden. Maar de weg rechtdoor is het afgezet met een hekwerk. Het verlengde van de Buitendreef moet nog aangelegd worden. 

Lees verder
1 april 2018

Het oude gemeentehuis Schijndel wordt niet verkocht. SP tevreden

Foto: Schijndel-online / schijndel-online

Een grote raadsmeerderheid (alleen Hart v Schijndel en Lijst Blanco waren tegen) heeft besloten om het oude gedeelte van het gemeentehuis in Schijndel niet te verkopen. Wel wordt het nieuwe gedeelte verkocht en zal worden verbouwd voor huisvesting van ouderen en jongeren.

Lees verder
20 maart 2018

Voor elkaar door elkaar

De afgelopen weken is er heel hard gewerkt, gebuffeld en geknokt. Zodat we samen onze partij nóg groter gaan maken in de gemeenteraden. Hopelijk komt er een goede uitslag bij de gemeenteraadsverkiezingen. Maar ook in de plaatsen waar mensen morgen nog niet op de SP kunnen stemmen, of al gestemd hebben (zoals in Meierijstad), gaan we verder bouwen. Want iedere gemeente in ons land verdient een sterke SP-afdeling. We zijn trots. Trots op al onze vrijwilligers die zich het vuur uit de sloffen lopen voor een beter Nederland. En daarom is dit een ode aan al die vrijwilligers.

Lees verder
20 maart 2018

In anderhalve minuut, waarom de SP tegen de sleepwet is.

Op 21 maart kun je stemmen over de sleepwet (de nieuwe Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten). Daarmee kan onze geheime dienst (de AIVD) altijd iedereen afluisteren, ook als je nergens van wordt verdacht. Zou jij willen dat de overheid altijd kan weten met wie je belt, wat je appt of welke websites je bezoekt?

Lees verder
10 maart 2018

Pakken wat je pakken kan...

Herinnert u het zich nog? In 2008 moesten de banken met miljarden van ons geld gered worden. De bankiers pakten wat ze pakken konden, de samenleving betaalde de rekening.

Lees verder

Pagina's