h

Onze top 10

 
 
 
 
 
Alle 50 toppers op een rij:   klik hier
 
Hieronder al het nieuws van SP Meierijstad
9 maart 2021

SP vragen over beleid bijstand, we hebben antwoord

Naar aanleiding van de toeslagenaffaire hebben we vragen gesteld hoe het beleid in Meierijstad is geregeld wat betreft de uitkerings gerechtigden. Lees het zeer uitgebreide antwoord: Jammer is het dat de fraude onderzoeken niet apart vermeld zijn van Meierijstad. Maar ook voor Bernheze en Boekel zijn opgenomen. Wij zijn wel gerustgesteld dat als een iemand met een uitkering boodschappen van iemand krijgt, niet meteen gekort wordt in Meierijstad.

Lees verder
6 maart 2021

Ook in Meierijstad actie voor huurverlaging

Foto: SP

Na het succes van de huurbevriezing in de sociale sector,
starten honderden huurders in het hele land een actie voor huurverlaging voor álle huurders. Op vrijdag 5 maart en zaterdag 6 maart worden meer dan 200 kantoren van verhuurders beplakken met actieborden om duidelijk te maken dat het tijd is voor ‘de volgende stap’: huurverlaging. Ook bij Woonmeij in Schijndel werd door SP raadsleden Ruud Merks en Tonnie Wouters namens de huurders een bord opgehangen. (zie onderstaande foto)

Lees verder
23 februari 2021

Hoe gaat Meierijstad om met haar uitkeringsgerechtigden?

De SP krijgt regelmatig signalen over dat bijstandsgerechtigden door
gemeenten of het UWV in de problemen komen. Mensen die om allerlei redenen gekort worden op hun uitkering: het ontvangen van boodschappen of zakgeld voor de kinderen kan al een reden zijn waardoor mensen ineens duizenden euro’s moeten terugbetalen en diep in de schulden komen. De menselijke maat is zoek.  De SP fractie in Meierijstad wil graag weten hoe de gemeente Meierijstad omgaat het haar uitkeringsgerechtige.  Raadslid Tonnie Wouters heeft hierover schriftelijke vragen gesteld.

Lees verder
15 februari 2021

"Sociaal plan" voor bewoners Hoogakkers

Foto: SP

Woningbouwvereniging Woonmeij heeft grote plannen voor het complex Hoogakkers in Schijndel. Een gedeelte van het complex, krijgt een nieuwe bestemming, door het huisvesten van bewoners met een zorgaanvraag. Een aantal woningen, gaat Woonmeij terugnemen, volgens het principe van "dringend eigen gebruik"  Dit betekent dat een aantal bewoners hun woning, binnen 18 maanden moeten verlaten. In een brief aan de bewoners. laat Woonmeij weten, dat ze er alles aan gaan doen, om de bewoners te informeren over het proces. En nodigt bewoners  voor een gesprek, om hun persoonlijke situatie te bepreken.

Heftige beslissing

Ruud Merks namens de SP:

Een heftige beslissing is het zeer zeker. En wellicht het voor sommige mensen ook veel emotie met zich meebrengt. En ja woningen voor mensen met een zorg vraag zijn zeker nodig. Wanneer de huidige bewoners vrijwillig willen verhuizen is dat natuurlijk prima. Ik ga ervan uit dat ze een aanbod van een andere huurwoning krijgen. Wanneer een huurder niet vrijwillig wil verhuizen, heeft Woonmeij een probleem. Ik ga ervan uit dat deze huurder in ieder geval niet op straat gezet gaat worden. Dat kan dus echt niet bij deze sociale bouwverening. En er voor deze huurder een passende oplossing komt. Ben heel benieuwd hoe de plannen verder gaan lopen.

De SP blijft de ontwikkelingen op de voet volgen. En gaat er vanuit, dat Woonmeij, zich gedraagt als een echte sociale woningbouwvereniging, zoals ze zelf altijd zeggen te zijn.

Lees verder
11 februari 2021

SP: Armoedebeleid moet op de schop deel 2

Foto: SP

Soms zijn de wonderen de wereld niet uit, en krijg je al een antwoord op een vraag, die je nog niet eens officieel hebt gesteld. Tijdens de laatste raadsvergadering wilde raadslid Ruud Merks namens de SP, een motie indienen, Het Nibud concludeerde in een rapport dat de geldende maatregelen niet meer passen bij de huidige maatschappij, waardoor tienduizenden Nederlanders maandelijks tientallen euro’s tekort komen. En uiteindelijk in financiële problemen komen. Zij deden aanbevelingen voor verbeteringen. Met de motie wilde Ruud dat ook in Meierijstad het beleid 100% zou worden. We werden op onze wenken bediend, waardoor de motie overbodig werd.

Een duidelijk overzicht hoe het armoedebeleid in Meierijstad is geregeld.  Ruud Merks: Deze antwoorden zijn niet het sluitstuk, maar juist het begin voor een beter armoedebeleid

Waar heeft de burger recht op in Meierijstad?

Lees verder
10 februari 2021

Ophalen Kliko's

Foto: SP

Mensen hebben er begrip voor dat ons huis-vuil wegens slechte weeromstandigheden niet of later opgehaald kan worden. Ook de firma van Kaathoven moet het werk veilig kunnen. Ook is er begrip voor dat van Kaathoven de kliko's graag aan 1 kant van de straat wil hebben. Dan hoeft de wagen maar 1 keer door de straat. Waar geen begrip voor is dat lang niet alle mensen lichamelijk in staat zijn om met een zware kliko te ver te moeten lopen. Voor de SP reden om vragen te stellen;

Lees verder
9 februari 2021

Succes! Huren van sociale huurwoningen worden bevroren

Foto: SP

Een voorstel van de SP is vandaag aangenomen om de huren van
mensen die in een sociale huurwoning wonen te bevriezen. SP-fractie voorzitter Ruud Merks reageert veheugd op het nieuws:  Dit is goed nieuws voor heel veel huurders.  Met huurders voeren we al tijden, hier in Meierijstad en met vele andere SP afdelingen door het hele land , actie."  Al drie keer eerder werd een SP voorstel om de huren te bevriezen in de Eerste Kamer aangenomen. Minister Ollongren weigerde dit uit te voeren. Maar nu de Tweede Kamer ook stelt dat de huren bevroren moeten worden, moet ze dit uitvoeren.' Het aannemen van dit voorstel betekent dat de huurverhoging op 1 juli voor sociale huurwoningen niet doorgaat.

Lees verder
28 januari 2021

Monumenten, bomen, landschappelijke ensemblewaarden, etc. Wat weg is, komt nooit meer terug

Foto: SP

De SP is blij met deze erfgoed visie. Voor de SP reden om zeker voor de Erfgoedvisie te stemmen.  De visie kan in de praktijk, in het veld, een succes worden. Een belangrijke voorwaarde is dan wel handhaven. En daar zit het probleem. Tijdens de commissie werd duidelijk dat de meerderheid van de raad het niet nodig vindt dat er meer handhavers moeten komen. Meierijstad met 185,52 km oppervlakte. Met 5 personen die moeten handhaven op bouwen, bouwvergunningen, kappen van bomen, aanleg, bestemmingsplannen en monumenten. De WABO’s worden genoemd. Oftewel handhavers op de Wet Algemene Bepaling Omgevingsrecht. Daar worden prioriteiten gesteld. En ik durf de weddenschap aan dat handhaven op ons erfgoed, als laatste in beeld is.

Lees verder
28 januari 2021

Etnisch profileren in Erp?

Het kabinet is erover gevallen. De toeslagenaffaire, waarin etnisch profileren een belangrijke rol heeft gespeeld. Mensen die op grond van hun achtergrond werden gewantrouwd en als mogelijke fraudeur ingeschat. Veel mensen spraken er schande van en veroordelen dit gedrag. Zijn het erover eens, dat dit echt niet kan. Daarom schrokken wij enorm van de brief die bewoners van de Bolst in Erp schreven, waarin ze fel van leer trekken tegen de mogelijke bouw van 27 verplaatsbare woningen in hun wijk. Te grote concentratie, aantasting van een veilige leefomgeving voor hun kinderen, waardedaling van hun huizen, geluidsoverlast en leefbaarheid worden genoemd als argumenten om bezwaar te gaan maken tegen dit plan. In onze optiek gaat dit verder dan het NIMBY-principe (not in my back yard, ofwel: niet in mijn achtertuin). Ook in dit geval lijkt er sprake van etnisch profileren. Met als “zondebok” in dit verhaal de spoedzoeker.

Lees verder
22 januari 2021

Een antwoord wat geen antwoord is.

Foto: SP

Wanneer je in de politiek kritische (dus lastige) vragen stelt krijg je meestal ontwijkende en nietszeggende antwoorden. Zoals ook op onze vraag (zie bijlage) over de 375.000 euro die door de gemeente Meierijstad wordt uitgegeven aan het project Circulair Food Center. Terwijl de regio daarvoor in onze optiek het geëigend orgaan is. Zij stellen immers zelf, dat ze gaan over “maatschappelijke opgaven die een gemeente of waterschap niet alleen kan oppakken”, zoals ze schrijven in de nieuwsbrief. En waaraan de gemeente al een forse financiële bijdrage levert. “Waarom dan toch de extra gemeentelijke bijdrage”, vroegen wij ons af en niet bekostigd vanuit de regio? Uit het antwoord (dat eigenlijk geen antwoord is, want een echte reden krijgen we niet) wordt duidelijk, dat het gaat om promotie en naamsbekendheid van de gemeente Meierijstad.

Bijdragen aan het gevoel van trots omdat het Europese kenniscentrum rond verspillingsvrij in onze gemeente gehuisvest is, zo lezen we. En wat levert ons dat als burger op? Helemaal niets! Bovendien staan er al fikse posten op de begroting voor promotie en marketing.

Lees verder

Pagina's