h

 

Hieronder al het nieuws van de SP afdeling Meierijstad
28 januari 2021

Monumenten, bomen, landschappelijke ensemblewaarden, etc. Wat weg is, komt nooit meer terug

Foto: SP

De SP is blij met deze erfgoed visie. Voor de SP reden om zeker voor de Erfgoedvisie te stemmen.  De visie kan in de praktijk, in het veld, een succes worden. Een belangrijke voorwaarde is dan wel handhaven. En daar zit het probleem. Tijdens de commissie werd duidelijk dat de meerderheid van de raad het niet nodig vindt dat er meer handhavers moeten komen. Meierijstad met 185,52 km oppervlakte. Met 5 personen die moeten handhaven op bouwen, bouwvergunningen, kappen van bomen, aanleg, bestemmingsplannen en monumenten. De WABO’s worden genoemd. Oftewel handhavers op de Wet Algemene Bepaling Omgevingsrecht. Daar worden prioriteiten gesteld. En ik durf de weddenschap aan dat handhaven op ons erfgoed, als laatste in beeld is.

Lees verder
28 januari 2021

Etnisch profileren in Erp?

Het kabinet is erover gevallen. De toeslagenaffaire, waarin etnisch profileren een belangrijke rol heeft gespeeld. Mensen die op grond van hun achtergrond werden gewantrouwd en als mogelijke fraudeur ingeschat. Veel mensen spraken er schande van en veroordelen dit gedrag. Zijn het erover eens, dat dit echt niet kan. Daarom schrokken wij enorm van de brief die bewoners van de Bolst in Erp schreven, waarin ze fel van leer trekken tegen de mogelijke bouw van 27 verplaatsbare woningen in hun wijk. Te grote concentratie, aantasting van een veilige leefomgeving voor hun kinderen, waardedaling van hun huizen, geluidsoverlast en leefbaarheid worden genoemd als argumenten om bezwaar te gaan maken tegen dit plan. In onze optiek gaat dit verder dan het NIMBY-principe (not in my back yard, ofwel: niet in mijn achtertuin). Ook in dit geval lijkt er sprake van etnisch profileren. Met als “zondebok” in dit verhaal de spoedzoeker.

Lees verder
22 januari 2021

Een antwoord wat geen antwoord is.

Foto: SP

Wanneer je in de politiek kritische (dus lastige) vragen stelt krijg je meestal ontwijkende en nietszeggende antwoorden. Zoals ook op onze vraag (zie bijlage) over de 375.000 euro die door de gemeente Meierijstad wordt uitgegeven aan het project Circulair Food Center. Terwijl de regio daarvoor in onze optiek het geëigend orgaan is. Zij stellen immers zelf, dat ze gaan over “maatschappelijke opgaven die een gemeente of waterschap niet alleen kan oppakken”, zoals ze schrijven in de nieuwsbrief. En waaraan de gemeente al een forse financiële bijdrage levert. “Waarom dan toch de extra gemeentelijke bijdrage”, vroegen wij ons af en niet bekostigd vanuit de regio? Uit het antwoord (dat eigenlijk geen antwoord is, want een echte reden krijgen we niet) wordt duidelijk, dat het gaat om promotie en naamsbekendheid van de gemeente Meierijstad.

Bijdragen aan het gevoel van trots omdat het Europese kenniscentrum rond verspillingsvrij in onze gemeente gehuisvest is, zo lezen we. En wat levert ons dat als burger op? Helemaal niets! Bovendien staan er al fikse posten op de begroting voor promotie en marketing.

Lees verder
20 januari 2021

SP start Meldpunt Misstanden UWV en Bijstand

De SP krijgt regelmatig signalen over dat bijstandsgerechtigden door gemeenten of het UWV in de problemen komen. Mensen die om allerlei redenen gekort worden op hun uitkering: het ontvangen van boodschappen of zakgeld voor de kinderen kan al een reden zijn waardoor mensen ineens duizenden euro’s moeten terugbetalen en diep in de schulden komen. De menselijke maat is zoek. 

De toeslagenaffaire heeft laten zien hoe mensen het slachtoffer kunnen worden van een overheid die zonder enig oog voor de menselijke maat mensen vermorzelt. Mensen worden gediscrimineerd en verliezen soms hun baan, auto en huis. Relaties zijn op de klippen gelopen. Dit mag niet meer gebeuren, het is tijd voor een eerlijke overheid.

Heeft u ervaringen of een klacht over het UWV of de bijstand? Meld het ons. De meldingen zullen worden overhandigd aan de regering en worden gebruikt in onze strijd om de overheid beter en eerlijker te maken.

Naar meldpunt UWV

 

NAAR MELDPUNT BIJSTAND

Lees verder
16 januari 2021

Wie gaat die 375.000,- betalen ??

Foto: SP

De gemeente Meierijstad maakt deel uit van een regionaal samenwerkingsverband, waarin 17 gemeenten uit de regio en twee waterschappen projecten aanpakken die “grensoverschrijdend” zijn. Dat wil zeggen dat die beter regionaal aangepakt kunnen worden dan door individuele gemeenten. Met een actuele samenwerkingsagenda en forse ambities. Op het gebied van vestigingsklimaat, leefomgeving, klimaat, energie, veehouderij en gezond eten en minder verspilling. Om dat allemaal te kunnen uitvoeren draagt elke gemeente vier euro per inwoner per jaar bij aan de Regio Noordoost Brabant. Ruim 320.000 euro per jaar dus voor Meierijstad. Wij waren dan ook zeer verbaasd toen we in een raadsinformatiebrief lazen, dat de gemeente Meierijstad nog eens 375.000 (drie jaar lang 125.000) gaat uitgeven aan het project Circulair Food Center. (waarom een modieuze Engelse term?, maar dat terzijde.)

Lees verder
15 januari 2021

Het is tijd voor een eerlijke overheid

Foto: SP

Tienduizenden mensen zijn het slachtoffer geworden van een
overheid die zonder enig oog voor de menselijke maat mensen vermorzeld heeft. Mensen zijn gediscrimineerd, hun baan, auto en soms zelfs hun huis kwijt geraakt. Relaties zijn op de klippen gelopen. En mensen zitten nog altijd in de ellende.

Lees verder
12 januari 2021

Misplaatste fraudejacht moet stoppen

Het moet afgelopen zijn met de misplaatste fraudejacht op
mensen met een bijstandsuitkering. Dat vindt de SP in reactie op de ophef die is ontstaan over een vrouw in de bijstand die 7000 euro aan de gemeente moet betalen omdat haar moeder af en toe  boodschappen voor haar deed. De voorbeelden van de doorgeslagen fraudejacht door de overheid stapelen zich op. Zakgeld van kinderen dat terugbetaald moet worden, boodschappen die worden teruggevorderd, en mensen die onterecht als fraudeur werden aangemerkt en daardoor buiten hun schuld om in grote problemen zijn gekomen.

Lees verder
4 januari 2021

Voor wie een helpende hand kan gebruiken:

Informatie & advies voor iedereen
  • Problemen met verhuurder, werkgever of uitkeringsinstantie?
  • Verdwaald in het woud van regels en procedures?
  • Van het kastje naar de muur gestuurd?
  • Hulp nodig om onrecht aan te pakken? Dan kunt u een beroep doen op de Hulpdienst van de SP.
Lees verder
3 januari 2021

Fractie SP kijkt terug op 2020

Het kalenderjaar 2020 zal de geschiedenis zal ingaan als het jaar van corona. En dat zorgde voor de nodige “aanpassingen” als digitaal vergaderen, een raadsvergadering met maar één raadslid, een webinar als beeldvormende avond en het doorschuiven van agendapunten. Maar een flexibele SP-fractie heeft zich desondanks van haar beste kant laten zien. Met inzet tijdens 12 beeldvormende avonden, 12 commissievergaderingen en 8 keer een raadsvergadering. Plus daarnaast nog de agendacommissie en het fractievoorzittersoverleg, werkgroepen en nog diverse keren regionaal overleg. En natuurlijk een flink aantal keren fractieoverleg ter voorbereiding van al die vergaderingen. Kortom: toch best intensief.

Lees verder
31 december 2020

Je zou dus bijna zeggen tegen een bijstandsgerechtigde: wordt raadslid.

Foto: SP

Een wereld van verschil: kijk en vergelijk.  

Je leest het bijna met het schaamrood op je kaken. Een vrouw uit de gemeente Wijdemeren moet 7000 euro terugbetalen aan de gemeente, omdat haar moeder jarenlang boodschappen voor haar had gedaan. Om haar dochter, die leeft van een bijstandsuitkering van 1095 netto per maand, wat te helpen om rond te komen. Te zorgen dat de maand voor haar niet langer is dan de inhoud van haar portemonnee.

Lees verder

Pagina's

 

 

Hieronder al het nieuws van de SP afdeling Meierijstad