h

 

Hieronder al het nieuws van de SP afdeling Meierijstad
7 september 2021

SP ontwerp voor Snelle, goede en betaalbare oplossing voor verplaatsbare woningen

Foto: SP

Bouwen bouwen bouwen, hoor je nu vaak roepen door vele politieke partijen. Vaak blijft het bij woorden.  De SP is een partij van de daad bij het woord voegen.  De SP ging zelf aan de slag en maakte zelf een ontwerp voor een snelle, goede en betaalbare oplossing voor verplaatsbare woningen.  Een impressie....

Foto: SP
Foto: SP
Foto: SP
Foto: SP
Lees verder
7 september 2021

Creatief durven denken

Foto: SP MEIERIJSTAD

Creatief durven denken, alternatieve mogelijkheden verkennen en concrete uitwerkingen presenteren. Dat was het doel van de presentatie, die dinsdagavond werd gegeven door de SP in het bestuurscentrum. Hoofdonderwerp was de Viefhof. Een kleinschalige woonvorm voor senioren, die oog en oor hebben voor het collectief. Om eenzaamheid te voorkomen, elkaar te steunen, dingen samen te doen en zich betrokken te voelen bij de mensen die er wonen. Een tiental appartementen om een hofje, met boven de garages en bergingen nog twee starterswoningen (waar ook zorgpersoneel zou kunnen wonen) en een logeerunit. Plus een gemeenschappelijke ruimte, waar je samen kunt eten, je krantje lezen, een kaartje leggen of je verjaardag vieren. En de binnentuin voor “ontmoeting”. Een alternatief bieden aan ouderen, die nog een grote eengezinswoning bezet houden, zoals rijksbouwmeester en stadsgenoot Floris Alkemade ook bepleitte in Zomergasten.

Lees verder
30 juli 2021

Wijkbewoners Grevekeur in actie!

Foto: SP

Bewoners van de Grevekeur zijn in actie om de al 41 jaar trouwe beheerder van het Veronica dierenparkje in hun wijk te behouden. Deze beheerder is op non-actief gesteld door de Stichting, dier, mens en natuur Meierijstad. Voor de SP reden om vragen te stellen. Dezelfde dag krijgen we al antwoord. Fijn. Met de antwoorden zijn we minder tevreden. De gemeente had op zijn minst een poging moeten wagen, gezien de maatschappelijke impact. We zijn benieuwd wat de bewoners van deze antwoorden vinden.

Lees verder
29 juli 2021

Een betaalbaar huis is geen luxe, maar een recht!

Foto: SP

In het nieuws vandaag: huren stijgen van 500 naar 2500 euro nadat investeerder Blackstone woningen kocht. Dit is het zoveelste bericht over wat veel mensen in hun eigen wijk regelmatig zien gebeuren: betaalbare huizen worden opgekocht door beleggers en worden veel duurder verhuurd. Een huis is geen luxe, maar een recht. Althans, dat zou het moeten zijn, maar dankzij de opeenvolgende kabinetten Rutte is dat helaas niet meer het geval. Mensen zijn een steeds groter deel van hun inkomen kwijt aan woonlasten, kinderen moeten nog lang thuis blijven wonen en huurders hebben weinig zeggenschap.

Vaak wordt dan gezegd: bouwen, bouwen, bouwen. En natuurlijk moeten er meer huizen worden gebouwd. Maar dat is niet alleen de oplossing. Want als we onze ‘woningmarkt’ nog steeds blijven zien als een ‘markt’, het woord zegt het al, dan zal er niks veranderen. Op een markt moet immers geld verdiend worden. En wat voor woningen gaan er dan gebouwd worden? Juist. De woningen waar het meest aan valt te verdienen. Terwijl er juist zo’n enorme behoefte is aan betaalbare huizen.       

Lees verder
16 juli 2021

"WAUW"-FACTOR

Twee bijeenkomsten nog in deze laatste week voor de zomervakantie. Eén van de werkgroep die zich bezig houdt met de toekomst van het bestuurscentrum in Sint-Oedenrode. En een beeldvormende avond over de Noordkade in Veghel. Op beide avonden werd duidelijk, dat de gemeente Meierijstad niet tevreden is met zomaar gewoon en eenvoudig. Het moet groots en meeslepend. Behoud van de huidige raadszaal bijvoorbeeld werd door de meerderheid van werkgroep als niet passend genoemd. Deze zaal voldoet niet aan te stellen eisen werd als kader meegegeven. Het moet groter en er moet sprake zijn van de “WAUW-factor”. Wat dat ook moge zijn. En ook al wordt die zaal maar een beperkt aantal keren per maand gebruikt, het is blijkbaar niet passend bij een ambitieuze gemeente als Meierijstad. Ondanks ook onlangs (bij het bespreken van de kadernota) meermalen uitgesproken zorgen over de financiële situatie in de komende jaren. Financieel neutraal was een andere eis, maar hoe hard die zal blijken te zijn is dan natuurlijk de vraag.

Lees verder
15 juli 2021

Meierijstad gaat (nog meer) op zoek naar mensen die recht hebben op bijstand

Volgens een recent rapport van de Inspectie SZW (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) maakt ruim één derde van de huishoudens die recht heeft op bijstand, daar geen gebruik van. Landelijk
gaat dit om circa 170.000 huishoudens. Een zorgelijk feit. De Inspectie SZW roept de gemeenten daarom op actiever op zoek te gaan naar mensen die recht hebben op bijstand. SP raadslid Ruud Merks  heeft onlangs schriftelijke vragen gesteld aan het college van B. en W.  De SP wil dat terugzien in de acties van de gemeente. Uit de antwoorden  van het college blijkt dat de gemeente nu al actief op zoek is, maar schrijft ook dat ze nog actiever gaan zoeken.  Een mooi vooruitzicht

Lees verder
15 juli 2021

eindelijk de sociale wegwijzer is er!

Foto: SP

De SP vraagt al meerdere jaren om een sociale wegwijzer voor onze inwoners. Bij wie moet ik zijn voor hulp of informatie. En dan meteen de goede informatie, zonder het bekende van het kastje naar de muur gestuurd te worden. Die sociale wegwijzer is er nu. Mooi!!!   Klik hier om te gaan naar de sociale wegwijzer

Lees verder
2 juli 2021

Netto bedragen Bijzondere bijstand schoolkosten

Bij niet iedereen is bekend dat de gemeente bijzondere bijstand kan geven als het inkomen te laag is om bijvoorbeeld de schoolkosten voor de kinderen te betalen. Nog minder bekend is zijn de bedragen wanneer je ervoor in aanmerking komt. Dankzij onze schriftelijke vragen is er nu meer duidelijkheid.  De inkomensgrens van de regelingen bijzondere bijstand is 120% van het sociaal minimum d.w.z. het netto inkomen is minder dan € 1.756,74 p.m. bij gehuwde/samenwonende ouders, en minder dan € 1.229,72 p.m. bij alleenstaande ouders. Het betreft hier de normen Participatiewet per 1 juli 2021. Het vermogen is minder dan € 12.590,-. In bijzondere afwijkende gevallen is maatwerk mogelijk.

Lees verder
1 juli 2021

De huren van sociale woningen voor het eerst in jaren niet omhoog

Heel bijzonder; vandaag is het 1 juli - en gaan de huren van sociale
woningen voor het eerst in jaren niet omhoog! Heel veel huurders,
huurdersorganisaties en politieke partijen hebben daarvoor gestreden in het achterliggende jaar. In beide Kamers kregen we als SP moties
aangenomen die minister Ollongren opriepen de huurverhoging te stoppen. In de Eerste Kamer werd zelfs op initiatief  van SP senator Tiny Kox een motie van afkeuring tegen het huurbeleid van de minister aangenomen, de eerste in 145 jaar.

Lees verder
30 juni 2021

Oproep: ga op zoek naar mensen die recht hebben op bijstand

Volgens een recent rapport van de Inspectie SZW (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) maakt ruim één derde van de huishoudens die recht heeft op bijstand, daar geen gebruik van. Landelijk gaat dit om circa 170.000 huishoudens. Een zorgelijk feit. De Inspectie SZW roept de gemeenten daarom op actiever op zoek te gaan naar mensen die recht hebben op bijstand. SP fractievoorzitter Ruud Merks wil dat terugzien in de acties van onze eigen gemeente, nu of in het verleden en de toekomst.

Lees verder

Pagina's

 

 

Hieronder al het nieuws van de SP afdeling Meierijstad