h

Provinciale Statenverkiezingen 20 maart SP Noord-Brabant  Tijd voor Rechtvaardigheid. Nu Brabant

Lees alles hierover, op onze speciale verkiezingspagina

Hieronder al het nieuws van de SP afdeling Meierijstad
26 november 2015

Ron Meyer in Meierijstad

Foto: Willem van Meurs

Gisteravond kwamen SP afdelingen uit Uden, Veghel en Boxtel naar Schijndel om kennis te maken met kandidaatvoorzitter Ron Meyer.

Lees verder
24 november 2015

Thema-avond Zorg: Succes!

Foto: Barend Hoogteijling

De gisteravond in Sint-Oedenrode gehouden avond over de zorg en de plannen die de SP daarmee heeft waren een groot succes.

SP Tweede Kamerlid Henk van Gerven legde de plannen duidelijk uit en er was veel inbrengen vanuit het publiek waardoor er boeiende discussies kwamen over het huidige zorgstelsel en de toekomst voor het zorgstelsel
zoals de SP die ziet.

Lees verder
20 november 2015

We gaan voor het behoud van de Oude Hoevenbraak!

Foto: Reem Groot

Afgelopen dinsdag was een succesvolle bijeenkomst in de Vink. Vrijwel unaniem hebben de vele aanwezige huurders besloten dat we gaan voor het behoud van deOude Hoevenbraak en de karakterstieke huizen in de Deken Baekersstraat en deze woningen niet gesloopt mogen worden. Actie zal nodig zijn. We hebben al de steun van het Monumentenhuis Brabant.

Foto: SP
Lees verder
19 november 2015

Thema-avond Zorg in Sint-Oedenrode

Foto: SP

Maandag 23 november om 20:00 organiseren we een openbare avond over
de zorg. Deze avond zal plaatsvinden in De Beurs, Heuvel 44,
Sint-Oedenrode.

SP Tweede Kamerlid Henk van Gerven komt uitleg geven over de plannen van de SP met betrekking tot de zorg; ‘DE ZORG IS VAN ONS.
Ook zal er gelegenheid zijn om vragen te stellen.

Lees verder
5 november 2015

17 NOVEMBER bijeenkomst Slopen? Bezopen! Oude Hoevenbraak

Foto: Reem Groot / Reempix

Er zijn (weer) plannen om de wijk Oude Hoevenbraak te slopen. Deze plannen vinden wij bezopen! Daarom hebben wij een buurt bijeenkomst georganiseerd in De Vink.

Lees verder
19 oktober 2015

Red de Zorg foto actieweek

Van 19 tot 23 oktober organiseren we een foto actieweek om de steun voor de eisen van Red de Zorg zichtbaar te maken. Ga op de foto met collega’s, familie of vrienden met de 5 eisen van Red de Zorg. Roep Van Rijn op om in te grijpen! Stuur de foto op naar fnvvoorzorg@abvakabo.nl

Foto: SP
Lees verder
4 oktober 2015

Er is toekomst voor de 'Oude Hoevenbraak'

Huis & Erf is nog steeds van plan om de historische arbeiders woningen in de Oude Hoevenbraak en Deken Baekersstraat  te slopen! De vorige keer dat Huis & Erf deze plannen wilde gaan uitvoeren heeft het comité dat de sloopplannen tegen heeft kunnen houden een rapport gemaakt ovder de levende geschiedenis van de wijk.

Lees verder
8 september 2015

Sloop plannen opnieuw ter tafel

Foto: Barend Hoogteijling

Helaas laat ook de nieuwe directeur van Huis en Erf, M. Meulen zijn gevoel voor historisch erfgoed niet spreken. De historische arbeiders woningen van net na de oorlog in de 'oude'  Hoevenbraak komen opnieuw onder vuur te liggen.

Lees verder
24 juni 2015

SP vraagt fusie gemeenten onterechte geïnde boetes terug te betalen!

De SP is van mening dat in het kader van de Fraudewet onterecht geïnde boetes moeten worden terugbetaald. Eind 2014 heeft de Centrale Raad van Beroep (CRvB) uitgesproken dat boetes die zijn opgelegd soms te zwaar zijn, bijvoorbeeld omdat mensen niets te verwijten valt. Als gevolg van deze uitspraak en aanbevelingen van de Nationale Ombudsman schrijft minister Asscher aan de Tweede Kamer dat hij de Fraudewet wel gaat aanpassen, maar niet van plan is boetes terug te betalen.
"Wij willen weten of de colleges van B&W in Schijndel, Veghel en Sint-Oedenrode bereid zijn het goede voorbeeld van diverse gemeenten te volgen. Deze gemeenten  hebben aangegeven de boetes opnieuw te  beoordelen  en onterecht toegekende boetes terug te betalen!" zegt SP-gemeenteraadslid  Barend Hoogteijling.

Lees verder
24 juni 2015

SP haalt handtekeningen op voor de volkspetitie tegen bezuinigingen op de zorg!

Foto: SP

De afglopen weken zijn we in Sint-Oedenrode, Veghel en Schijndel 'de wijk' ingegaan om handtekeningen op te halen voor de FNV-volkspetitie tegen bezuinigingen op de zorg!

Lees verder

Pagina's