h
 
Hieronder al het nieuws van de SP afdeling Meierijstad
29 januari 2016

Schijndelse Raad vraagt om eigen kunst- en cultuurprijs!

Foto: SP

Vorig jaar gaf de raad van Schijndel het college de opdracht om te kijken of er een Schijndelse kunst- en cultuurprijs zou kunnen komen. De uitwerking van deze opdracht door het college zette Hart voor Schijndel en SP aan tot een nieuwe motie. Het college bleek te gaan voor een prijs voor geheel Meierijstad, terwijl SP en Hart voor Schijndel een eigen Schijndelse (en Wijbosche) prijs willen op het gebied van kunst en cultuur.

Lees verder
27 januari 2016

Voor wie een helpende hand kan gebruiken

  • Problemen met verhuurder, werkgever of uitkeringsinstantie?
  • Verdwaald in het woud van regels en procedures?
  • Van het kastje naar de muur gestuurd?
  • Hulp nodig om onrecht aan te pakken? Dan kunt u een beroep doen op
    de Hulpdienst van de SP.

Onze medewerkers:

  • helpen u met informatie en advies,
  • vullen formulieren samen met u in
  • wijzen u zo nodig de weg naar mensen die u verder helpen

Deze service van de SP-Hulpdienst is gratis en voor iedereen. Dus aarzel niet als u een helpende hand kunt gebruiken. Het vrije inloopspreekuur is elke maandagavond van 20.00 uur tot 21.30 uur.

Daarnaast is er de mogelijkheid om telefonisch een afspraak te maken.
hulpdienst Het spreekuur is in ons afdelingskantoor Andoornstraat 5

T(073) 543 04 63

E Hulpdienst
Schrijftelijke vragen kunnen naar:

SP-Hulpdienst afdeling Schijndel
Andoornstraat 5, 5482 PB Schijndel.

Lees verder
21 januari 2016

Initiatief SP haalt landelijk media

Op 16 Juli 2015 heeft Marieke Broekmeulen namens de SP Schijndel een motie ingediend om de wethouder de opdracht te geven om bij  het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport kenbaar te maken dat er kinderen tussen de wal en het schip vallen door dat ze “onleerbaar” genoemd worden.

Lees verder
19 januari 2016

Gemeente geeft antwoord over slechte bestrating Boschweg NO

Naar aanleiding van onze vragen over de slechte bestrating in de wijk Boschweg NO, hebben we antwoord gekregen van de gemeente.

In vrijwel de hele wijk zijn de wegen en veel trottoirs erg slecht begaanbaar. De situatie in bijvoorbeeld de Distelstraat is werkelijk schandalig.

Lees verder
16 januari 2016

Ron Meijer in politiek café BRUG in Heeswijk

In het politiek café BRUG van zondag 17 januari in Heeswijk zal Ron Meijer te gast zijn, de nieuwe voorzitter van de SP. Ook muzikant René van Rooij maakt zijn opwachting. Er wordt met Paul Rademaker gesproken over ontmoetingscentrum De Nistel en in de discussie staat de sociale woningbouw in Heeswijk-Dinther centraal. De column wordt verzorgd door Paul Wilbers, de muziek door de Zingende Zinnen en het slotwoord is aan Ad van Schijndel. Politiek café BRUG begint op zondag 17 januari om 16.00 uur in café De Zwaan in Heeswijk.

Lees verder
15 januari 2016

Nog minder democratie in Schijndelse politiek

Foto: SP

Als het aan Dorp/ABS, CDA, PvdA en Hart voor Schijndel ligt, wordt de inspraak voor de burgers nog verder op afstand gezet. Bij het besluit voor de fusie met Veghel en Sint-Oedenrode weigerden ze een referendum te organiseren om de mening van de bevolking te horen. Nu willen ze ook nog de democratisch gekozen volksvertegenwoordigers, de raadsleden, hun plichten en rechten, deels ontnemen.

Lees verder
10 januari 2016

Thema-avond over de gevaren van TTIP

Foto: SP

Op vrijdagavond 15 januari organiseren SP Schijndel, Veghel en Sint-Oedenrode een openbare avond over het vrijhandelsakkoord TTIP tussen de EU en de VS.

Lees verder
10 januari 2016

SP wijst gemeente op slechte bestrating Boschweg NO

Foto: SP / www.gelderlander.nl

SP Schijndel heeft het college van B&W gevraagd de slechte bestrating in Boschweg NO zo snel mogelijk te verhelpen.

Eind 2015 is er in verschillende straten op de Boschweg NO aan de wegen en trottoirs gewerkt. Trottoirtegels en straatklinkers werden verwijderd en vervolgens weer teruggeplaatst. Dit is echter op een zeer slechte manier gedaan.

Lees verder
7 januari 2016

Is TTIP een bedreiging of een uitkomst?

Wie bepaalt wat u gaat eten? Liggen er binnenkort chloorkippen op uw bord? Genetisch gemanipuleerde producten, vlees vol hormonen en antibiotica? Het vrijhandelsverdrag TTIP maakt het zelfs mogelijk dat Amerikaanse multinationals bijvoorbeeld Nederland aanklagen over onze wetgeving via commerciële rechtbanken in Washington. Willen we dat of kunnen we hier nog iets aan veranderen? Om hier antwoord op te krijgen organiseren de SP Veghel, Schijndel en St. Oedenrode op vrijdagavond 15 januari een informatieavond over TTIP.

Lees verder
6 januari 2016

Thema-avond over de gevaren van TTIP

Op vrijdagavond 15 januari organiseren SP Schijndel, Veghel en Sint-Oedenrode een openbare avond over het vrijhandelsakkoord TTIP tussen de EU en de VS.

De avond wordt gehouden in zaal “het Magazijn” aan de Noorkade NCB-laan 52a te Veghel en begint om 20:00 uur. Iedereen is vanaf 19:30 van harte welkom. Toegang is gratis.

SP Europarlementslid Anne-Marie Mineur en FNV bestuurslid Coen van der Veer zullen op deze avond uit de doeken doen wat de grootste bezwaren en gevaren zijn bij dit akkoord.

Lees verder

Pagina's