h

Archief Schijndel

SP Meierijstad is een nieuwe afdeling maar wel een afdeling met oude wortels. Natuurlijk kijken we vooruit maar dat kunnen we niet
zonder onze geschiedenis en die gaat ver terug!

Hier vindt u artikelen die ooit op de site van SP Schijndel stonden maar nu deel uitmaken van de geschiedenis van Meierijstad.

31 januari 2016

Wethouder Witlox wil de zwarte markt niet verstoren

Foto: SP

Extra geld huishoudelijke zorg wel is ontvangen, maar niet uitgeven door de gemeente Schijndel.

Voor 2015 en 2016 heeft de gemeente 177.840 euro per jaar ontvangen voor het stimuleren van de vraag naar huishoudelijke hulp en daarmee zoveel mogelijk volwaardige werkgelegenheid te behouden. In november 2015 was er slechts 10.000 euro uitgegeven van de Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT). Reden voor de SP-fractie om een motie in te dienen om de regeling die in 2015 een eigen bijdrage vroeg van 10 euro per uur opnieuw ter discussie te stellen. De hoge eigen bijdrage zorgt ervoor dat mensen die extra zorg nodig hebben, de zorg niet aanvragen. Hierdoor is er dus ook geen behoud van werkplekken. Door de leeftijdsgrens van 75+ naar 65+ te verschuiven zouden meer mensen extra zorg kunnen krijgen. Nieuws is dat de regeling blijft en dat het Rijk deze structureel zal blijven toekennen.

Lees verder
29 januari 2016

Schijndelse Raad vraagt om eigen kunst- en cultuurprijs!

Foto: SP

Vorig jaar gaf de raad van Schijndel het college de opdracht om te kijken of er een Schijndelse kunst- en cultuurprijs zou kunnen komen. De uitwerking van deze opdracht door het college zette Hart voor Schijndel en SP aan tot een nieuwe motie. Het college bleek te gaan voor een prijs voor geheel Meierijstad, terwijl SP en Hart voor Schijndel een eigen Schijndelse (en Wijbosche) prijs willen op het gebied van kunst en cultuur.

Lees verder
21 januari 2016

Initiatief SP haalt landelijk media

Op 16 Juli 2015 heeft Marieke Broekmeulen namens de SP Schijndel een motie ingediend om de wethouder de opdracht te geven om bij  het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport kenbaar te maken dat er kinderen tussen de wal en het schip vallen door dat ze “onleerbaar” genoemd worden.

Lees verder
19 januari 2016

Gemeente geeft antwoord over slechte bestrating Boschweg NO

Naar aanleiding van onze vragen over de slechte bestrating in de wijk Boschweg NO, hebben we antwoord gekregen van de gemeente.

In vrijwel de hele wijk zijn de wegen en veel trottoirs erg slecht begaanbaar. De situatie in bijvoorbeeld de Distelstraat is werkelijk schandalig.

Lees verder
15 januari 2016

Nog minder democratie in Schijndelse politiek

Foto: SP

Als het aan Dorp/ABS, CDA, PvdA en Hart voor Schijndel ligt, wordt de inspraak voor de burgers nog verder op afstand gezet. Bij het besluit voor de fusie met Veghel en Sint-Oedenrode weigerden ze een referendum te organiseren om de mening van de bevolking te horen. Nu willen ze ook nog de democratisch gekozen volksvertegenwoordigers, de raadsleden, hun plichten en rechten, deels ontnemen.

Lees verder
10 januari 2016

SP wijst gemeente op slechte bestrating Boschweg NO

Foto: SP / www.gelderlander.nl

SP Schijndel heeft het college van B&W gevraagd de slechte bestrating in Boschweg NO zo snel mogelijk te verhelpen.

Eind 2015 is er in verschillende straten op de Boschweg NO aan de wegen en trottoirs gewerkt. Trottoirtegels en straatklinkers werden verwijderd en vervolgens weer teruggeplaatst. Dit is echter op een zeer slechte manier gedaan.

Lees verder
2 januari 2016

Blijft beschermd wonen in Schijndel behouden?

Twee weken geleden melden wij al dat naar aanleiding van het verontrustende bericht in het Brabants dagblad, dat Reinier van Arkel stopt met beschermd wonen voor psychiatrische patiënten in Schijndel, door ons vragen aan het college zijn gesteld.

Vanuit het college hebben we hierop zelf nog geen reactie gekregen. Wel is er (mede naar aanleiding van onze vragen?) een persbericht verstuurd waarin o.a. wordt aangegeven dat;

Lees verder
19 december 2015

Keiharde bezuinigingen treffen beschermd wonen in Schijndel

De SP fractie heeft vandaag meteen aan de bel getrokken, door een verontrustend artikel in het Brabants Dagblad. Hierin wordt gemeld dat Reinier van Arkel stopt met beschermd wonen voor psychiatrische patiënten in Schijndel.

Lees verder
10 december 2015

Actie in Oude Hoevenbraak

Foto: SP Schijndel

Een grote meerderheid van de huizen in de Oude Hoevenbraak en de Deken Baekersstraat hebben de poster 'SLOPEN BEZOPEN' voor het raam hangen!

Duidelijk, toch !!!

Lees verder
19 februari 2015

Jeugdzorg, ons een zorg!

Foto: SP

Bij de start van 2015 is de jeugdzorg een verantwoordelijkheid van de gemeente geworden. Door de aanvullende taken op het bordje van de gemeente is, de gemeente Schijndel, helaas gedwongen om samen te werken met andere gemeenten om de inkoop van professionele jeugdzorg betaalbaar te houden. Hiermee wordt de invloed van de gemeenteraad veel kleiner dan een burger verwacht en dat is volgens de SP niet wenselijk.

Lees verder

Pagina's

U bent hier