h

Archief Schijndel

SP Meierijstad is een nieuwe afdeling maar wel een afdeling met oude wortels. Natuurlijk kijken we vooruit maar dat kunnen we niet
zonder onze geschiedenis en die gaat ver terug!

Hier vindt u artikelen die ooit op de site van SP Schijndel stonden maar nu deel uitmaken van de geschiedenis van Meierijstad.

3 januari 2015

SP stelt vragen n.a.v. passend onderwijs

SP-Raadslid Marieke Broekmeulen heeft schriftelijke vragen gesteld naar aanleiding van de transitie van de jeugdzorg en passend onderwijs.

De gemeente is vanaf 1 januari niet alleen verantwoordelijk samen met de scholen voor het onderwijs in de regio, maar ook voor de jeugdzorg. Iedere jeugdige, en dus niet alleen iedere leerplichtige, zou in de buurt van huis onderwijs moeten kunnen volgen. geen enkel kind zou zonder enige vorm van onderwijs thuis moeten zitten. De gemeente moet hierin haar regierol pakken en samen met de scholen afspraken maken. Alle scholen dienen hierin hun verantwoordelijkheid te nemen. Hieronder ziet u de door Broekmeulen gestuurde brief.Lees verder
27 november 2014

Ludieke actie!

Tijdens de raadsvergadering van vanavond, waarin de raad met uitzondering van de SP stemden voor het opheffen van Schijndel als zelfstandige gemeente, is er een ludieke actie geweest waarbij de  Schijndelse vlag buiten het gemeentehuis halfstok is gehangen.

Lees verder
27 november 2014

Opheffing Schijndel een feit!

Schijndel gaat zich als zelfstandige gemeente  opheffen. Ruud Merks voerde namens de SP fractie het woord. Als verrassing hield hij zijn betoog op rijm! De SP stemde als enigste tegen de fusie.

v

Foto: SP
Vlag halfstok tijdens de raad, bij SP fractie Lees verder
20 september 2014

Land van Rode, Koevering of Meijerijstad?

De sneltrein die de fusie tussen Schijndel, Veghel en Sint Oedenrode moet regelen, dendert erg hard door. Hoewel de gemeenteraden nog het officiële besluit moeten nemen, wordt er ingezet op 1 januari 2017.  En wordt er een feestelijk tintje gegeven aan de naam die er moet komen.  

Lees verder
10 januari 2014

Herindeling krijgt meer vorm

Afgelopen woensdag zijn de fractievoorzitters van de politieke partijen uit Schijndel, Veghel en St. Oedenrode, bij elkaar geweest. In deze bijeenkomst werd besloten hoe het proces van de herindeling verder gestalte moet krijgen. Helaas kiezen de partijen er niet voor om echte inspraak te regelen, laat staan een referendum te houden.

Lees verder
26 november 2013

Uitslag enquête: ruim 80% v/d bevolking wil volksraadpleging!

 

De afgelopen weken heeft de SP Schijndel een steekproef gehouden onder de Schijndelse bevolking. In deze steekproef werd de Schijndelse burgers, gevraagd naar hun mening mbt de herindelingsplannen van de gemeente Schijndel. In deze enquête werd gevraagd of Schijndel dan wel/niet zelfstandig moet blijven, of de burgers wel of niet geraadpleegd moet worden en wanneer een eventuele raadpleging zou moeten plaatsvinden. De steekproef is gehouden bij winkelcentra, op de markt en in een aantal straten huis in diverse wijken.  Ook was er de mogelijkheid om op de SP website de enquête in te vullen. Hieronder vindt u de uitslag van de steekproef. Er is een onderscheid gemaakt tussen de "papieren" en "website" enquête.(NB: dit is de uitslag gebaseerd op de stand van 25 november, inmiddels zijn er meer dan 400   enquêtes ingevuld)

 

Lees verder
6 november 2013

Gemeentelijke herindeling? SP Schijndel start enquête

De meerderheid van de gemeenteraad heeft besloten dat Schijndel gaat fuseren (herindelen) met St Oedenrode. Maar dat is nog niet groot genoeg. Er wordt ook onderhandeld met Veghel om bij een herindeling aan te sluiten. Dankzij een voorstel van de PvdA zijn de fractievoorzitters van PvdA, CDA, VVD en Dorp/ABS  ook nog aan het werk om te lobbyen bij de raden van Boxtel en St Michielsgestel om zeker ook bij de herindeling aan te sluiten. En dat alles achter gesloten deuren.   Klik hier om de enquête te openen en geef uw mening!  

Lees verder
22 oktober 2013

Bijeenkomst raden Veghel, Schijndel en St Oedenrode niet openbaar

gesloten deurenOp 30 oktober wordt in 't Spectrum een gezamelijkle bijeenkomst georganiseerd voor de gemeenteraden uit Veghel, St. Oedenrode en Schijndel. De bijeenkomst staat in het teken van een nadere kennismaking tussen de leden van de drie gemeenteraden. De bijeenkomst is in het kader van de intergemeentelijke samenwerking (lees: Herindeling) Deze bijeenkomst NIET openbaar. De SP fractie heeft besloten om hier NIET aan deel te nemen.

Lees verder
14 september 2013

Schijndel vergadert achter gesloten deuren, Boxtel niet

gesloten deuren In tegenstelling tot Schjndel hebben de fractievoorzitters in Boxtel afgelopen woensdag afgesproken om geen besloten kerngroep van de Gemeenteraad te formeren, die bezig gaat in het proces intergemeentelijke samenwerking. In plaatsen als Sint Oedenrode en inSchijndel is kerngroep al wel in het leven geroepen. De SP heeft grote vraagtekens bij de nut en noodzaak van zo'n kerngroep en vindt dat er sowieso niet in beslotenheid vergaderd moet worden. Er wordt in Boxtel dus geen kerngroep ingesteld en dat is een goede zaak, aldus fractievoorzitter Eric van den Broek van de SP Boxtel. De SP fractie in Schijndel neemt overigens geen deel aan de kerngroep, die nu achter gesloten deuren gaat vergaderen

Lees verder
29 augustus 2013

Lobby-en achter gesloten deuren

Deze week werd er een persbericht gepubliceerd over de vorming van een kerngroep(herindeling) in Schijndel. Een groep van de fractievoorzitters uit de raad. Vol trots wordt verteld dat zij gesprekken aangaan met kerngroep leden uit onze buurgemeenten, zoals St Oedenrode, Boxtel, Veghel, St Michielsgestel. DOEL: lobbyen om tot een gemeentelijke herindeling te komen. De burger wordt niets gevraagd, geen referendum, maar wel in beslotenheid, (achter kamertjes politiek) vergaderen met openbare volksvertegenwoordigers.

Lees verder

Pagina's

U bent hier